Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00272-Z
SPO-V03-00272-Z
19 000,00 € Ing. Ondrej Moško Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00305-Z
SPO-V03-00305-Z
19 000,00 € Ing. Arpád Both Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00438-Z
SPO-V03-00438-Z
19 000,00 € Ľubomír Brezina Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01346-Z
SPO-V03-01346-Z
19 000,00 € Michal Čermák Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04919-Z
SPO-V03-04919-Z
19 000,00 € Werner Diera Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09837-Z
SPO-V03-09837-Z
19 000,00 € Ing. Jakub Bukovčák Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00898-Z
SPO-V03-00898-Z
19 000,00 € Lenka Bartošová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02169-Z
SPO-V03-02169-Z
19 000,00 € Samuel Šudy Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1334-Z
SPO-V01-1334-Z
13 150,14 € Ján HYŽA Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0858-Z
SPO-V01-0858-Z
5 085,00 € Igor Motyčka, Andrea Motyčková Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2582-Z
SPO-V01-2582-Z
19 000,00 € Peter Dolinaj, Alena Dolinajová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1025-Z
SPO-V01-1025-Z
16 758,45 € Ladislav Vajda, Henrieta Vajda Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2457-Z
SPO-V01-2457-Z
9 826,00 € Mária Žiaková Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2476-Z
SPO-V01-2476-Z
12 817,86 € Andrea Líšková, Martin Líška Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03650-Z
SPO-V03-03650-Z
19 000,00 € Ing. arch. Zdenka Šedivá PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2972-Z
SPO-V01-2972-Z
16 572,60 € Magdaléna Zlatohlávková, Ľubica Klobučníková, Miroslav Zlatohlávek, Ing., MBA, Monika Eiselová, Mgr., František Zlatohlávek Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04363-Z
SPO-V03-04363-Z
19 000,00 € Dominika Jancová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1499-Z
SPO-V01-1499-Z
12 729,60 € Ing. Peter Terkoš Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1207-Z
SPO-V01-1207-Z
5 428,41 € Jolana Kuklová, Ján Kukla Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09573-Z
SPO-V03-09573-Z
19 000,00 € Alexandra Ondrišáková Slovenská agentúra životného prostredia