Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00395-Z
SPO-V05-00395-Z
22 800,00 € Pavol Terefenko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00259-Z
SPO-V05-00259-Z
22 800,00 € Michal Bučko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00109-Z
SPO-V05-00109-Z
22 800,00 € Ján Šmajda Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00427-Z
SPO-V05-00427-Z
22 800,00 € Ing. Ján Tkáč Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00005-Z
SPO-V05-00005-Z
22 800,00 € Ľubomíra Kolibašová Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07128-Z
SPO-V04-07128-Z
19 000,00 € Anna Klínovská Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04564-Z
SPO-V04-04564-Z
19 000,00 € Mgr. Miroslav Lukáč Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01720-Z
SPO-V04-01720-Z
19 000,00 € Miroslav Šepták Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02242-Z
SPO-V04-02242-Z
19 000,00 € Jozef Hoffmann Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06279-Z
SPO-V04-06279-Z
19 000,00 € Mgr. Lenka Užáková Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01081-Z
SPO-V04-01081-Z
19 000,00 € Ing. Petronela Kurilovská Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07460-Z
SPO-V04-07460-Z
19 000,00 € Juraj Žudel Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03366-Z
SPO-V04-03366-Z
19 000,00 € Michal Jančo Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01920-Z
SPO-V04-01920-Z
19 000,00 € Mgr. Silvia Zelníková Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04265-Z
SPO-V04-04265-Z
19 000,00 € Milan Horváth Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05833-Z
SPO-V04-05833-Z
19 000,00 € Eduard Lacko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03519-Z
SPO-V04-03519-Z
19 000,00 € Mgr. Jana Lanczová Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06499-Z
SPO-V04-06499-Z
19 000,00 € Viliam Štefko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05258-Z
SPO-V03-05258-Z
19 000,00 € Milan Kubinec Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06504-Z
SPO-V04-06504-Z
19 000,00 € Mgr. Michaela Poláková Nikodemová Slovenská agentúra životného prostredia