Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/24
41 731,00 € Smile agency s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0001-Z
SPO-V01-0001-Z
12 686,40 € Imrich Kováč, Františka Kováčová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0603 - Z
SPO-V01-0603 - Z
11 009,55 € Mgr. Denisa Porubanová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0012-Z
SPO-V01-0012-Z
11 440,89 € Jozef Kliment, Štefánia Klimentová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0170-Z
SPO-V01-0170-Z
12 153,63 € Igor Korčok, Anna Korčoková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0529 - Z
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0529 - Z
19 000,00 € Zuzana Horváthová Ambrusová, Mgr., Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0144-Z
SPO-V01-0144-Z
9 156,14 € Mgr. art. Marek Brincko, Verona Brincková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0151-Z
SPO-V01-0151-Z
18 104,03 € Eva Ferková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0438-Z
SPO-V01-0438-Z
12 576,24 € Miroslav Bella Slovenská agentúra životného prostredia
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0001-Z
SPO-V02-0001-Z
18 000,00 € Lenka Jacová, Bc., Matej Uhrin Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/33/316
3 162 476,65 € Mesto Štúrovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0024-Z
SPO-V01-0024-Z
8 776,26 € RNDr. Soňa Kováčová, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0102-Z
SPO-V01-0102-Z
10 571,01 € Renáta Jánošíková, Ján Jánošík Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0216-Z
SPO-V01-0216-Z
14 000,00 € Nadežda Strmenská , Ľuboš Strmenský Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0098-Z
SPO-V01-0098-Z
17 603,60 € Mária Lábska, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0097-Z
SPO-V01-0097-Z
7 750,40 € Eugen Vlachovský Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0608-Z
SPO-V01-0608-Z
7 123,65 € Ján Šepík Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0038-Z
SPO-V01-0038-Z
15 231,35 € Pavol Beliš Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0042-Z
SPO-V01-0042-Z
14 000,00 € Vladislav Džubák Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0302-Z
SPO-V01-0302-Z
14 000,00 € Anna Zámečníková, Ing., Anna Zmoková, Peter Zmok Slovenská agentúra životného prostredia