Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 683/2023
0,00 € ADÁMY Patrik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. December 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
UPJŠ - 682/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 79/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 482/2023
1 395,00 € Ing. Lucia Bosáková PhD., univer. docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 87/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 483/2023
1 535,00 € PhDr. Zuzana Szattlerová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 72/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 484/2023
1 190,00 € doc. Mgr. Renáta Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 75/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 485/223
1 395,00 € doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 12/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 486/2023
1 255,00 € doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 84/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 487/2023
1 050,00 € RNDr. Edita Vojtová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 22/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 488/2023
750,00 € Žaneta Fabriciová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 675/2023
120 000,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 676/2023
120 000,00 € Gymnázium Šurany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 677/2023
120 000,00 € Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 2. časť – audio príslušenstvo
UPJŠ - 678/2023
1 152,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 1. časť – notebooky, príslušenstvo
UPJŠ - 673/2023
18 168,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 69/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 481/2023
880,00 € Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 32 – 1. časť – PC, monitory, AiO; a 5. časť – príslušenstvo
UPJŠ - 672/2023
5 004,96 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. November 2023
Rámcová dohoda č. UPJŠ – 667/2023 o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach - ubytovanie pre 294 študentov ul. Pražská 2, Košice
UPJŠ - 667/2023
0,00 € INTRADE Technologies, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 662/2023
120 000,00 € Gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 663/2023
120 000,00 € Gymnázium Pavla Horova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
UPJŠ - 664/2023
117 325,40 € Ergomed Poliklinika, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach