Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching Agreement No. 11/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 212/2024
1 255,00 € Veneranda Hajrulla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching Agreement No. 9/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 213/2024
1 255,00 € Kozeta Hyso Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching Agreement No. 10/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 214/2024
1 255,00 € Zamira Alimemaj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching Agreement No. 12/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 215/2024
1 255,00 € Ilda Kanani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 127/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 216/2024
630,00 € Szittyaiová Michaela Mgr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 182/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 217/2024
3 120,00 € doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 180/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 218/2024
1 395,00 € doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 177/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 219/2024
1 300,00 € doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 173/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 220/2024
1 075,00 € prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 178/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 221/2024
1 480,00 € Magdaléna Laurichová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 179/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 222/2024
1 480,00 € Ing. Lucia Onderko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 4536/2024
UPJŠ - 224/2024
97,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Rámcová dohoda - Špeciálne čistiace prostriedky pre gastronómiu
UPJŠ - 225/2024
8 356,08 € KAMIKO – HYGIENE s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
UPJŠ - 226/2024
236,55 € Košický bridžový klub, občianske združenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-SRB-23-0033
UPJŠ - 213/2024
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 215/2024
0,00 € Daniela Tumidalská, rod. Hurajová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 214/2024
0,00 € Veronika Vasylenko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 216/2024
0,00 € Olha Shelukhina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 217/2024
0,00 € Gabriela Puciová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 219/2024
0,00 € Jessica Oravcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach