Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Zmluva o reklame
UPJŠ - 160/2023
1 100,00 € Argentea s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Marec 2023
Agreement - CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE PARTNER of project n° 2022-1-PL01-KA220-YOU-000090100
UPJŠ - 163/2023
55 000,00 € Foundation of Institute of Mother and Child Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Marec 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
UPJŠ - 161/2023
77,00 € MAGNA ENERGIA a.s Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Marec 2023
ZMLUVA O AUDITE - CasProt, Grantová zmluva č. 952333
UPJŠ - 162/2023
3 960,00 € Johanes & Partner s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 17/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 81/2023
3 166,00 € Nestor Hanna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 2/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 94/2023
2 235,00 € Adamová Lenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 10/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 95/2023
2 235,00 € Bednarčíková Sofia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 92/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 96/2023
735,00 € doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 84/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 97/2023
735,00 € Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 28/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 98/2023
1 860,00 € Mgr. Alica Várfalvyová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 90/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 99/2023
630,00 € doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 93/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 100/2023
1 010,00 € doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb - Servis hardvérového vybavenia prístupového a dochádzkového systému
UPJŠ - 159/2023
60 000,00 € TKC alarm, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 25/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 74/2023
2 660,00 € Mgr. Mária Fedičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 26/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 75/2023
1 993,00 € Frederika Chovancová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 23/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 77/2023
2 060,00 € Mgr. Ing. Robert Maciaszek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 27/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 78/2023
840,00 € Stanislava Kováčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 54/2022/2023
UPJŠ - 79/2023
2 477,00 € Kravcová Terézia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 41/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 80/2023
2 323,00 € Cholynets Kateryna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 36/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 84/2023
1 697,00 € Bc. Radovan Nemčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach