Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO č.: UPJŠ – 243/2024 - Rekonštrukcia strechy – veže na objekte Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
UPJŠ - 243/2024
320 010,18 € Box Park, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
Zmluva o dielo č. UPJŠ - 248/2024 - Dodanie a montáž vzduchotechniky strojovne pre 3. NP v II. sekcii TÚ UPJŠ LF, Trieda SNP č.1 Košice
UPJŠ - 248/2024
51 295,78 € PROFI - CHLAD s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VEDY, VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
UPJŠ - 249/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Máj 2024
Dodatok č. 13 k Zmluve o prevádzkovaní programového produktu Akademický informačný systém zo dňa 2.9.2008"
UPJŠ - 205/2024
6 832,80 € Vysoká škola Danubius s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Máj 2024
Rámcová dohoda - Železiarsky materiál
UPJŠ - 247/2024
48 282,28 € Ing.Ivan Trnovský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 33 - podpora vzdelávania, vedy a výskumu, projekt: Vodné jazierko - voda a zeleň, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 210/2024
14 000,00 € Nadácia U.S.Steel Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Máj 2024
Mandátna zmluva - Rekonštrukcia strechy – veže na objekte Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
UPJŠ - 242/2024
5 460,00 € Alfa construction, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 188/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 223/2024
1 255,00 € Ing. Tatiana Horváthová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 189/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 224/2024
1 255,00 € Zuzana Moricová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 45/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 225/2024
490,00 € Gabriela Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Máj 2024
Darovacia zmluva - účel - simulátor Simbionix ENDO Mentor Suite, Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny - odborná príprava študentov LF
UPJŠ - 211/2024
50 000,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 228/2024
0,00 € Kristína Kačkošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 229/2024
0,00 € Kvetoslava Koščová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 230/2024
0,00 € Nikoletta Jackanínová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 231/2024
0,00 € Lenka Lešová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 232/2024
0,00 € Hilda Mikulová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 233/2024
0,00 € Marián Fabian Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 234/2024
0,00 € Peter Bezeg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 235/2024
0,00 € Ondrej Bernát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 236/2024
0,00 € Marek Pázsiczký Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach