Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Zmluva o nákupe a servise analyzátorov dychu č. SE-OD1-2023/002962-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-002962-005_2023
3 118 620,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Február 2024
Dohoda o splátkach SE-OU2-2024/002982-003
SE_ZM_ SE-OU2-2024/002982-003
480,44 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mgr. Miroslav Tomaškovič
21. Február 2024
Komisionárska zmluva č. CPNR-OPU- 2024-000536-016 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPNR-OPU- 2024-000536-016_2024
7 728,00 € Ing. Rudolf Hlavatý STAVEX Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Február 2024
Komisionárska zmluva č. CPNR-OPU-2024/000535-016 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov“
SE_ZM_CPNR-OPU-2024-000535-016_2024
11 904,00 € Juno s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Február 2024
Zmluva o dielo č. CPBB-OPU-2023/000493-017 na realizáciu akcie „Banská Štiavnica HaZZ – NN prípojka“
SE_ZM_CPBB-OPU-2023-000493-017_2024
34 994,40 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-281
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-281_2024
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kopčanský Martin
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-269
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-269_2024
316,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Dengo Peter
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-288
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-288_2024
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kubica Marek
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-279
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-279_2024
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ličko Andrej
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-089
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-089_2024
210,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slušnák Róbert
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-127
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-127_2024
80,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pivničný Jozef
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-124
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-124_2024
89,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mitáčová Jana
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-129
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-129_2024
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Daník Rastislav
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-182
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-182_2024
210,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Paštrnák František
19. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-181
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-181_2024
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Paštrnák František
15. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-156
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-156_2024
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mehmeti Svetlana
15. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-157
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-157_2024
316,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tábor Ernest
15. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-159
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-159_2024
180,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lars Schotte
15. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-277
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-277_2024
416,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Barta Alexander
15. Február 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-088
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-088_2024
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Jančuš Ján