Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2022/004863-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004863-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) OZ Škola po novom
20. Marec 2023
Dohoda o skončení kúpnej zmluvy č. SE-OD1-2022/004802-004 zo dňa 28.10.2022
SE_ZM_SE-OD1-2023-003601-003_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Marec 2023
Dohoda o skončení kúpnej zmluvy č. SE-OD1-2022/004802-002 zo dňa 28.10.2022
SE_ZM_SE-OD1-2023-003601-005_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Marec 2023
Dohoda o skončení kúpnej zmluvy č. SE-OD1-2021/002764-006 zo dňa 17.12.2021
SE_ZM_SE-OD1-2023-003601-006_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-171
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-171_2023
191,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tkáčová Katarína
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-179
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-179_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pecháč Andrej
20. Marec 2023
Dohoda o skončení kúpnej zmluvy č. SE-OD1-2022/004802-003 zo dňa 28.10.2022
SE_ZM_SE-OD1-2023-003601-007_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-238
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-238_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Brudňáková Marcela
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-283
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-283_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kosák Tamás
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-290
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-290_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šrobár Richard
20. Marec 2023
Dohoda o skončení kúpnej zmluvy č. SE-OD1-2021/002764-008 zo dňa 17.12.2021
SE_ZM_SE-OD1-2023-003601-008_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-282
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-282_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gábriš Ľubomír
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-205
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-205_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Macík Ivan
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-287
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-287_2023
256,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Valentínyová Adrijana
20. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003183-311
SE_ZM_SE-OU6-2023-003183-311_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kurty Lukács
16. Marec 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/110809
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-110809_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Marec 2023
Darovacia zmluva SE-OD1-2023/003422-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-003422-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Dolný Harmanec
14. Marec 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-004
SE_ZM_SE-OU2-2023/003383-004_2023
25 833,86 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) EBC group s.r.o.
13. Marec 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/079012
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-079012_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Marec 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/086288
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-086288_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)