Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Dodatok č. 00388/2020-PNZ -P40557/13.01 - Zsilinszky Peter
00388/2020-PNZ -P40557/13.01
0,00 € Zsilinszky Peter Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 00523/2020-PNZ -P40075/20.00- EKO MAJER-POD SKALOU s.r.o.
00523/2020-PNZ -P40075/20.00
0,00 € EKO MAJER - POD SKALOU s.r.o. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 00229/2020-PNZ -P40025/20.00 - Petríček Róbert
00229/2020-PNZ -P40025/20.00
0,00 € Petríček Róbert Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
KZ 00169/2020-PKZ -K40053/20.00 - PDP Kežmarok k.ú. Kežmarok
00169/2020-PKZ -K40053/20.00
392 337,50 € PDP Kežmarok Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 00182/2020-PKZ -K40056/20.00 - Mgr. Matej Kolenčík k.ú. Horné Kočkovce
00182/2020-PKZ -K40056/20.00
1 479,00 € Kolenčík Matej Mgr. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
00205/2020-PKZ -K40062/20.00 - Selep Jozef a manželka k.ú. Matejovce
00205/2020-PKZ -K40062/20.00
6 240,36 € Selep Jozef Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00746/2020-PKZP-K40081/20.00- Janka Haringová, k.ú. Počúvadlo
00746/2020-PKZP-K40081/20.00
221,10 € Haringová Janka Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 00811/2019-PNZ -P40142/19.00 - Obec Krčava
00811/2019-PNZ -P40142/19.00
0,00 € Obec Krčava Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami do vlastníctva Obce Gočovo, k.ú. Gočovo, okres Rožňava
00815/2020-OV-0250074/20-00
0,00 € Obec Gočovo Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 00728/2020-PNZ -P40113/20.00 - Jozef Kopilec
00728/2020-PNZ -P40113/20.00
0,00 € Jozef Kopilec Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 01862/2019-PKZ -K40484/19.00 - Estera Sanislová, k.ú. Rovné
01862/2019-PKZ -K40484/19.00
189,70 € Estera Sanislová Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 01449/2019-PKZ -K40378/19.00 - Jozef Piliar, k.ú. Vlkanová
01449/2019-PKZ -K40378/19.00
1 081,25 € Piliar Jozef Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dodatok č. 01292/2020-PKZP-K40472/19.01 - Obec Hnieznde, k.ú. Hniezdne
01292/2020-PKZP-K40472/19.01
958,00 € OBEC HNIEZDNE Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 02429/2019-PKZ -K40627/19.00 - Juraj Fekete, k.ú. Maslovce
02429/2019-PKZ -K40627/19.00
150,00 € Juraj Fekete Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.02196/2019-PKZP-K40347/19.00 - Durný Jaromír, Ing. ,k.ú.Zemianska Ľubeľa
02196/2019-PKZP-K40347/19.00
1 539,32 € Ing. Jaromír Durný Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.02198/2019-PKZP-K40348/19.00 - Jaroslav Čvirik a manž.Miroslava Čviriková, k.ú. Lúky
02198/2019-PKZP-K40348/19.00
125,32 € Čvirik Jaroslav a manž. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03432/2020-PKZP-K40126/20.00 - Ing. Anna Ilavská, k.ú. Lednické Rovne
03432/2020-PKZP-K40126/20.00
10 985,75 € Ilavská Anna, Ing. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03511/2019-PKZ -K40864/19.00, Marián Meleg a Ivica Melegová, k.ú. Trnovec nad Váhom
03511/2019-PKZ -K40864/19.00
900,78 € Meleg Marián Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03533/2019-PKZ -K40881/19.00 - Peter Tirer, k.ú. Duplín
03533/2019-PKZ -K40881/19.00
1 535,45 € Peter Tirer Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č.03387/2020-PNZ -P40254/20.00 - Ing.Pavol Hnila
03387/2020-PNZ -P40254/20.00
0,00 € Ing. Pavol Hnila Slovenský pozemkový fond
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »