Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok k DoC VP
0100829901
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
7. December 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C11946201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
7. December 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C56545902
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. RAJ - WAGON, spol. s r.o.
7. December 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_292-2023_2023
0,00 € Juraj Dančo Horská záchranná služba
7. December 2023
Dohoda o vykonaní odbornej stáže č. 689/2023
689/2023
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Vranovská nemocnica a.s.
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu
4022008508
0,00 € Ingrid Šeböková Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/288/2023
99,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Anna Chomaničová
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00948
30,00 € Obec Čachtice Švecová Milada
7. December 2023
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A3
Z/29/2023
0,00 € Change Computer, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
7. December 2023
Zmluva o dielo TF TU 04/16/2023
TvU_2023_TF_24
520,00 € Milan Sova Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1358/2023/4963
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Emil a Andrea Bartošovičovci, Sídlisko 461/18, Jasl. Bohunice
7. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
116/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kopčany
7. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
332-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SEVYTECH, s.r.o.
7. December 2023
zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
1773/2023
0,00 € Obec Tuchyňa, obecný úrad, 018 55 Tuchyňa č. 205 Kristína Husárová
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
2023/007
0,00 € Obec Igram Sharp
7. December 2023
Zmluva - Bačkovík.
2029/029
1,00 € Obec Bačkovík Obec Boliarov
7. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-502/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
22,57 € Oľga Lauková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0952
30,00 € Obec Čachtice Dvorská Ľudmila
7. December 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0216/23
0301/0216/23
11 844,00 € WIBORG s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 268/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12117/2023-M_ODPD
43 600,00 € Obec Plavnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR