Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04279
20-514-04279
2 000,00 € Obec Valaská Belá Fond na podporu umenia
28.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04186
20-514-04186
8 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fond na podporu umenia
28.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85568/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slovany
28.
Január
2021
Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve 2017-2020
Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve 2017-2020
0,00 € Odbory zamestnancov Záchrannej služby Košice Záchranná služba Košice
28.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/25/54E/443 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/443
0,00 € Juraj Vrábel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060830
520,00 € Svorenčíková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060829
520,00 € Dolník Peter Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060529
150,00 € Hirjak Mikuláš Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/25/54E/454 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/454
0,00 € Michal Murčo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060742
390,00 € Malíček Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060447
5 400,00 € Šenc Martin Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060502
550,00 € Staffen Stephanie Claire Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/97
0,00 € Milan Vilhanček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28.
Január
2021
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 21/26/059/6"
21/26/059/6
20 270,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
28.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/35/54E/50 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/35/54E/50
0,00 € LAZANA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
Január
2021
Zmluva č. 6/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
6/2021
3 100,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/175
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Martin Dian
28.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/108 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/108
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Beáta Strokendlová Beaprint
28.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/38/54E/73
0,00 € Tomáš Dufala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. 2/2021 k projektu č. 301011AVC3
2/2021
470 005,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »