Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 3/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4970-2020-LSR
1 934,00 € M.Frey-Amon Holzhandel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/1285 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/1285
0,00 € Peter Jaško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24.
November
2020
DOHODA o skončení dohody č. 20/37/54E/2433 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Dohoda o skončení dohody č. 20/37/54E/2433
0,00 € Ing. arch Roland Čura Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 17/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4985-2020-LSR
11 238,00 € SF WOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 15/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4982-2020-lsr
308,00 € SITTA PÍLA SOBOV s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
Kúpna -zmluva c. 21/18/ÍV/2020
4992-2020-LSR
4 320,00 € ASTA -STA V s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
Kúpna zmluva č. 3/OZ18/ IV.Q.2020/EAD
4990-2020-LSR
1 633,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
Darovacia zmluva
154
0,00 € Lenovo CSR Spojená škola, Pezinok
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 8/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4976-2020-lsr
3 604,00 € ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 6/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4974-2020-LSR
7 064,00 € IVORE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
KÚPNA ZMLUVA č. 14/18/IV/2020 - Verejná dražba dreva
4980-2020-LSR
1 649,00 € Lesagro, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-11120
TvU-2020-ŠD-11120
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Maslaňáková Katarína
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-62820
TvU-2020-ŠD-62820
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Oravec Denis
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 1329//2020/OV
2210/2020/NPPC-VÚŽV
1 129,22 € Michal Teličák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/33/54E/2790
0,00 € Róbert Birdáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
November
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/39/054/352
0,00 € Obec Lomné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
November
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2439/I/FIF/OE
360,00 € Mgr. Mária Riháková Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-41920
TvU-2020-ŠD-41920
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Vojtková Miriam
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/690/D
0,00 € MEI HAO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24.
November
2020
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
7829/2020/5400/023
120 000,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »