Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Protokol č. 02163/2023-OV-0250178/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1,2a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Protokol č. 02163/2023-OV-0250178/23-00
8,85 € Slovenský pozemkový fond Obec Kunešov
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/793/2023
0,00 € Mesto Trebišov Alžbeta Krasnická
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/794/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Malynczák
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/798/2023
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Garaničová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/801/2023
0,00 € Mesto Trebišov Paulína Džudžová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/809/2023
0,00 € Mesto Trebišov Petra Džudžová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/815/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ján Kešeľ
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/818/2023
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Balog
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/820/2023
0,00 € Mesto Trebišov Michal Rác
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46001949 zo dňa 24.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.07. 2020
46001949-02
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo II. 351, na LV č. 13570, pre k.ú.: Terasa, na ulici Michalovská 11, 040 01 Košice, v z. Stavebné bytové družstvo II. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/829/2023
0,00 € Mesto Trebišov František Zajac
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/831/2023
0,00 € Mesto Trebišov Tatiana Kuviková
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/832/2023
0,00 € Mesto Trebišov Margita Šandorová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/835/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emil Rác
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/836/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mikuláš Pulko
3. Október 2023
Dodatok zmluva Telekom
-CRZ-
0,00 € Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kravany
3. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 2/ZdSt/2023
659,48 € OBOTO, s.r.o. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku číslo OU-P/2023-25
OU-P/2023-25
30,00 € Obec Nesluša Peter Jati
3. Október 2023
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
192023
48,00 € Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77520-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Artem Kasianenko