Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 73/5/2023
78/2023
180,00 € Mestské kultúrne centrum Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1423 025
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kajal
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
105/2023
177,41 € Mesto Šala Práznovská Lenka
1. Jún 2023
Zmluva o bežnom účte
95/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Klokočov
1. Jún 2023
Poistná zmluva
67/2023
18,72 € AXA Assistance CZ s.r.o., Hvezdova 1689/2a, 14062 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
1. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/24
147,71 € OBEC KOLAČKOV Majkut Milan
1. Jún 2023
Darovacia zmluva
132
382,80 € Občiansko združenie-Naša škola - ZŠ Moskovská Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
1. Jún 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
202300026/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. (Historický názov: AXA d.d.s., a.s.) Základná škola Važecká
1. Jún 2023
Propagácia projektu "HUSK/1601/1.1./209-CULTPLAY-Interactive Thermatic Parks Innovative Use of Cultural Heritage"
547/2023
20 000,00 € C+ media s. r. o. Mesto Komárno
1. Jún 2023
Gazdovská ul. 8/25
548/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
1. Jún 2023
Ul. slobody 9/15
549/2023
1 469,58 € Mesto Komárno Eva Hajtmanová
1. Jún 2023
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu - dlžník AGROFLORA, spol. s r.o.
282/2023
4 058,01 € Mesto Lučenec AGROFLORA spol. s r.o.
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k NZ č.538/2015 v zmysle Uznesenia č.56/2023 zo dňa 15.05.2023
325/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
1. Jún 2023
Zmluva o nájme parkovacieho státia
215/2023-X/101
300,00 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV IVANEX services s.r.o.
1. Jún 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Treskoňová Marta
35/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Marta Treskoňová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Božna Kičinová
37/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Božena Kičinová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Mária Čerňanská
39/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Čerňanská
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Marián Šmacho
40/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Marián Šmacho
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Milan Ilenčík
41/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Milan Ilenčík
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - poľovníci
46/2023
1 000,00 € Obec Dolný Lopašov Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň