Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Kúpna zmluva
203-A.1-ŠV-46-KZ/2022
18,56 € Darina Leštáková Železnice Slovenskej republiky
1. December 2022
Zmluva o vykonaní činnosti technika požiarnej ochrany
96
60,00 € Bc. Richard Zomborský, P.O. - TECH Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
1. December 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2022-1270-KP
600,00 € Ivan Bindas Bratislavský samosprávny kraj
1. December 2022
Zmluva číslo A/41/2022 prenájme miesta na pohrebisku Veľká Čausa
190/2022
40,00 € Janka Krausková Obec Veľká Čausa, č. 83, 971 01 Veľká Čausa
1. December 2022
Kúpna zmluva
829/2022
27 600,00 € MedSystem s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1. December 2022
Darovacia zmluva
8/22
1 999,90 € Hartmann-Rico s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Jesienka
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
1170/2022/AP
9 410,00 € Anzio s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
117/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107758
750,00 € Šebová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107759
750,00 € Šebo Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107760
900,00 € Šebo Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2108014
180,00 € Počátková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107915
150,00 € Zubko Peter Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2022
Skupinové úrazové poistenie pre školy
ROK2022/070/OCUJA
57,60 € ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s. Obec Jablonec
1. December 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
1/2022/ÚPSVR Veľký Krtíš
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
1. December 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2022/006902-119
0,00 € Vladimír Repiský, Blažena Repiská SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1. December 2022
Z M L U V A č. E4063 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4063 08U02
164 445,00 € Environmentálny fond Mesto Vrútky
1. December 2022
Príkazná zmluva
2022/186-001
0,00 € Obec Ivanka pri Dunaji Obec Podhájska
1. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4152/2022
63 708,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
1. December 2022
Zmluva o vyplatení odmeny
161/200/2022
0,00 € ESET, spol. s r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.