Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01469
23-513-01469
3 400,00 € Záhorská knižnica Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01617
23-513-01617
7 800,00 € Slovenská asociácia knižníc Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01556
23-531-01556
6 200,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-363-02344
23-363-02344
7 000,00 € BRAK Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-01019
23-452-01019
3 000,00 € Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/89
7 155,47 € FLORA 4U, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2023
Dohoda §54 Cesta na trh práce 3 (opatrenie č.2)
23/42/054/330
3 854,70 € Obec Senné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01367
23-513-01367
2 000,00 € Turčianska knižnica v Martine Fond na podporu umenia
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2023
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Obec Horné Orešany
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-08-DE03-02
380,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
27. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-2541-2023
16 749,20 € Regína Semanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2023/1-011
0,00 € LK TATRY s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
27. Marec 2023
Servisná zmluva podľa § 536 a nasl. Obch.zák.
1023008
0,00 € Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
27. Marec 2023
Výmena garážových dverí - Komárno
OBJ_122_2023
1 417,00 € SMART DOOR s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Marec 2023
Klaprám A1 - 100ks
OBJ_123_2023
1 790,00 € REMOS spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 120
120
0,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Mária Struhárová
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-004-011
64 704,00 € Mestský futbalový klub Gelnica Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/32/060/38
4 279,00 € Alena Bartošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
27. Marec 2023
Voice Connect
24-2023
143,00 € O2 Business Services, a.s. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01428
23-513-01428
2 300,00 € Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Fond na podporu umenia