Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-42021
TvU-2021-ŠD-42021
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Galušková Ema
21.
September
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
966/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Peter Homola)
21.
September
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
968/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Erika Blaškovič Lörincz)
21.
September
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
969/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Anežka Ištoková)
21.
September
2021
Dohoda o ukončení Dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/250-s
0,00 € Vladimír Hraško - OSPO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
September
2021
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok ZŠ vo florbale, cezpoľnom behu, atletike, basketbale, volejbale, malom futbale, minifutbale, prehadzovanej, vybíjanej a stolnom tenise
OU-PO_ZM_OS-67-2021_2021
0,00 € Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou Okresný úrad Prešov, odbor školstva
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-23721
TvU-2021-ŠD-23721
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Želonková Jana
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-54621
TvU-2021-ŠD-54621
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Varhanych Antonina
21.
September
2021
Individuálna dohoda o dokrandskom štúdiu doktoranda - Mgr. Lucia Gemmelová
Zmluva č.34/2021
0,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied
21.
September
2021
Zmluva č. 04/2021 o odbornej praxi
04/2021
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom MUDr. Hatem A.M. Abumurad
21.
September
2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
831514005-1-2021-ZoBZVB
380,00 € Železnice Slovenskej republiky Radovan Zalibera
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-18321
TvU-2021-ŠD-18321
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pushkash Svitlana
21.
September
2021
ZMLUVA č. SAMRS/2021/PPP/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
170/9/2021- SAMRS
10 000,00 € endrius, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
September
2021
Zmluva o dielo č. 210/107/2021
210/107/2021
28 735,15 € Ing. Michal Bilkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-4421
TvU-2021-ŠD-4421
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kozová Radoslava
21.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 491/2021
450,00 € Šport pre novú generáciu o.z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-34521
TvU-2021-ŠD-34521
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Golianová Dominika
21.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2021-ŠD-33121
TvU-2021-ŠD-33121
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gerbocová Veronika
21.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 213/2021-1/2.3
2 184,00 € Mesto Trstená Audiovizuálny fond
21.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
tpr-64-122/2021
17,56 € Michal M I T R I Š I N Ministerstvo obrany SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »