Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2024/8
600,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Trebostovo
21. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku
Zmluva o nájme pozemku
110,00 € MTJ STAV s. r. o., Cecílie Tomašovskej 255/4, 01302 Gbeľany Obec Gbeľany
21. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
DRC-2/7/2024
4 585,68 € Encare, s.r.o. Obec Drienica
21. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
11/2024
1 560,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Hrušovany
21. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
EF15072024
1 000,00 € STUDNICA, n.o. Obec Borcová
21. Júl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 11/2024
124/2024
30,00 € Anna Cudráková Obec Klokočov
21. Júl 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 31-2024
2 380,00 € Gajdošová Danka Ing. Obec Bzenica
21. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
772/2024/OPR
800,00 € Prešovský samosprávny kraj Združenie Torysky
21. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb "Poskytovanie právnych služieb 2024"
567/2024-PR
210 000,00 € Podhorský & Partners, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb "Poskytovanie právnych služieb 2024"
568/2024-PR
210 000,00 € L/R/P advokáti, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny
131202424
1 800,00 € Ekofond SPP, n.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61
20. Júl 2024
Nájomná zmluva
413/2024
30,00 € Mesto Lučenec Katarína Zlatica Švantnerová
20. Júl 2024
Nájomná zmluva
414/2024
10,00 € Mesto Lučenec Mgr. Marta Öllösová
20. Júl 2024
Nájomná zmluva
419/2024
60,00 € Mesto Lučenec Mgr. Katarina Šeböková
20. Júl 2024
Príkazná zmluva č. 88/VO/01/2024/EL-KS
13-2024
200,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, Jarok
20. Júl 2024
Realizácia stavebných prác Zdroj tepla pre vykurovanie pavilonu A+B CSŠ
01/KO/2024
80 771,88 € KOHA servis s.r.o. Cirkevná spojená škola, Snina
20. Júl 2024
Dodávka a montáž vstupných exteriérových dverí do školy a interier.dve
30/2024
0,00 € František Havetta FENESTRASK-ZM s.r.o. Základná škola Černyševského
20. Júl 2024
k.ú. Plaveč, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby: PLAVEČ, Poprad - Protipovodňová ochrana
571/2024-KE
305,27 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Júl 2024
Erik Majerník
855/2024
300,00 € Erik Majerník Mesto Čierna nad Tisou
20. Júl 2024
Nájomná zmluva
416/2024
60,00 € Mesto Lučenec Mária Bartošová