Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 857 386 045-1-2023 -NZP
857 386 045-1-2023 -NZP
75,90 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Iveta Ďurašová, r. Blišťanová
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
12/2023/Er
1 260,00 € Stredná odborná škola technická Michalovce Kristián Kováč
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2023
1485/2023-M_ODFSS
58 968,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
6. Február 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/218/I/FMFI/DEK
0,00 € Mateusz Zmija Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
312023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Igor Hlatký
6. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/3042/01/2008 Zmluva o aktualizácií programov
2/2023
438,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
6. Február 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-11-008/2023-ŠK_2023
255,42 € Miriama Baldovská Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove)
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
322023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Radoslav Herák
6. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1630SP/UNB/2022
5 000,00 € Alžbeta Hašková Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/219/II/RUK/OCOZ
5 205,03 € DUPLEXON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
362023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pavol Bihari
6. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 00057/2023 RE
1 000,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1632SP/UNB/2022
5 000,00 € Darina Kollerová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Dodatok č.7/2023,ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
Dodatok č. 7/2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Smolenice
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96488
1 500,00 € Roland Bindics, Zsófia Bindics r. Fucseková Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96118
1 500,00 € Ľubomír Podstavek r. Podstavek, Alena Podstaveková r. Gregušová Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
1/2023/MČ
0,00 € Mária Šaňová Mestská časť Košice-Luník IX
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2013/02827SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Vielkievič Rudolf
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2023/1-95:191006
0,00 € SCPP EFFETA Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre