Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o vykonaní pamiatkového výskumu
372023
3 600,00 € Castrum Sancti Georgii Malokarpatské múzeum v Pezinku
29. September 2023
Zmluva č. V_2023_811270_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
467_W_2023 Zmluva č. V_2023_811270_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Kulčár - Agroprodukt
29. September 2023
Zmluva o nájme časti fasády budovy
1355/2023 info
759,86 € Slovenská pošta, a. s. EUROPA CAPITAL, s.r.o.
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPPEVKU
26/09/2023
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatozácie Slovenskej republiky Obec Ostrov
29. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka SC
11.mpr-68-34/2023
74,16 € Gábor Vanyo Ministerstvo obrany SR
29. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
551-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Daniel Klein, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
29. September 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
ZM/2023/0375
914 670,72 € Slovak Telekom, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
687-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Daniel Klein, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
29. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0037-PRB/2023
33 240,00 € Obec Čeľadince Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/PIÚ/20213/N
15/PIÚ/2023/N
0,00 € MUDr. Eva Štrnálová Oravská poliklinika Námestovo
29. September 2023
Dohoda číslo: 23/054/117 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činností
23/10/054/117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Obec Nová Bošáca
29. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-375/2023
18,80 € Mgr. Martina ĎURIŠOVÁ, PhD. Ministerstvo obrany SR
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1
0,00 € Základná škola Zlatníky Peter Knapec
29. September 2023
Nájomná zmluva č. 01/2023
2023/73
28,20 € Katarína Bočková Obec Bohdanovce nad Trnavou
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z391/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Iveta Remšíková
29. September 2023
Zmluva o prenájme učebne
Z/06/2023
780,00 € TM Consulting, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
29. September 2023
Zmluva o prenájme učebne - Rybky
72/23-4/23
190,00 € Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave Vladimír Račko
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby 16/SL/2023/SM OSM ZA
16/SL/2023/SM OSM ZA
4 770,00 € TSC Cleaning, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29. September 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia Vajnorskej radiály"
2054/AE70/2023
23 406 887,08 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Kontrakt č. 374/2022/4.2
44/ODB/2023/110
3 432 328,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky