Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2022
N á j o m n á z m l u v a
3853-2021-lsr
282,00 € Ing. Martin Ivanič, rod Ivanič, Ing. Jaroslava Ivaničová, rod. Adamová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
26.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 44/2021/ZE
1237/2022/NPPC-VUŽV
1 022,18 € Miroslava Fabušová SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 41/2021/ZE
1228/2022/NPPC-VUŽV
2 986,64 € Emart s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26.
Január
2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/776-2022
0,00 € Nina Ladvenicová NŠC
26.
Január
2022
Zmluva o nájme
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-003310-010_2022
0,00 € K.N. stav s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
26.
Január
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
072022
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. ORL ambulancia, s.r.o.
26.
Január
2022
ZMLUVA O DIELO
2022-099-017
51 089,76 € Inteles s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
26.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
1 160,50 € Ing. Magdaléna Spišáková Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/54E/430 zo dňa 24.04.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/54E/430 zo dňa 24.04.2020
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Šimko
26.
Január
2022
Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner
ZSE D 01/2021
0,00 € ZSE Energia, a.s. Múzeum obchodu
26.
Január
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a zmluve o nájme parkovacieho miesta
Dodatok č. 5 k Z/BTS/DOP-KAK/229/2018
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) MAGNUM FBO s.r.o.
26.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 21/16/54E/2415 zo dňa 12.05.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/16/54E/2415 zo dňa 12.05.2021
0,00 € Marek Matúš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 87/2021/ZE
1223/2022/NPPC-VUŽV
2 792,21 € Rainfall, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26.
Január
2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672700/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26.
Január
2022
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/7/2022
81 108,00 € YMS, a.s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26.
Január
2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/783-2022
0,00 € Matej Nemčovič NŠC
26.
Január
2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
0,00 € ASHARIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2645 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 zo dňa 12.04.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2645
0,00 € Son Duong Truong Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Január
2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672720/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26.
Január
2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
92/2022
2 000,00 € Baráthová Mária Fakultná nemocnica Nitra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »