Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
December
2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ2-2021/004539
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-004539_2021
204,60 € DMC, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci
1986/2021
0,00 € VITAMEDIC, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
December
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2201/2021 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
17177/2021-M_ODPD
3 040,00 € Únia materských centier Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8.
December
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
46. k KU - 74 - 595 / 2021
9,90 € Mudr. Martina ĎATKOVÁ Ministerstvo obrany SR
8.
December
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
46. k KU - 74 - 596 / 2021
33,36 € Martin HOLOS Ministerstvo obrany SR
8.
December
2021
KÚPNA ZMLUVA
102/2021/SM/CMV-Bu
3 225,00 € Železnice Slovenskej republiky BMTauto s.r.o
8.
December
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
46. k KU - 74 - 597 / 2021
19,08 € Marek KUČERA Ministerstvo obrany SR
8.
December
2021
Nájomná zmluva
ÚVTOS-137-4/32-2021
1 380,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica anonymizované
8.
December
2021
Nájomná zmluva
ÚVTOS-137-13/32-2021
960,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica anonymizované
8.
December
2021
zmluva o spolupráci
1983/2021
0,00 € ETHICA s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
December
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
0,00 € Zdenko Olšinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
8.
December
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
376/UNB/2021
61,25 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Miklušová
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci
2343/2021/NPPC-VÚP
6 945,96 € AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
16/2021
4 000,00 € Iveta Hlipalová Fond na podporu vzdelávania
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci
UVN1638946698-OSPL
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
8.
December
2021
Zmluva o bežnom účte pre projekt D3 Zelený most Svrčinovec
ZM/2021/0492
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
December
2021
Kúpna zmluva
21/2021-KnTZ
200,00 € Igor Šón Múzeum SNP
8.
December
2021
Darovacia zmluva
395/2021
365,60 € Bábkové divadlo Žilina Divadelný ústav
8.
December
2021
Nájomná zmluva
ÚVTOS-137-11/32-2021
1 020,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica anonymizované
8.
December
2021
Darovacia zmluva
19/2021 - KnTZ
0,00 € Irena Rýsová Múzeum SNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »