Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Október
2020
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podľa §51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnan.
DOHODA číslo 20/19/051/49
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Október
2020
Dohoda o splácaní uznaného dlhu 01102020
Dohoda č. 1/10/2020
930,00 € Miroslava Šlosárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
53/2020
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Poľnohospodárske podielnícke družstvo Brezov
28.
Október
2020
Dohoda o splátkach a uznanie dlhu 04102020
Dohoda č. 4/10/2020
26,21 € Soňa Kokyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
30829-1
122,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Měchura
28.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
30831-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ladislav Ježo
28.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_123/2020
IVES_ZM_R-123-2020_2020
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Gejzu Dusíka
28.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/25/54E/5982 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/5982
0,00 € Marek Skaličan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 18/2020
198/2020-2060-2063
3 300,00 € Dominika Misálová, Ing. Róbert Szolnoki, Michaela Gordon, Jozef Balažovič, Ľubica Éderová SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Október
2020
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-106/2020 - prenájom bytu
VTSÚ-12-106/2020
100,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Róbert Ondro
28.
Október
2020
I/71Šiatorská Bukovinka–most nad železničnou traťou ev. č. 71-007 (vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))
1314/6231/2020
40 404,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s.Divízia Bratislava III Slovenská správa ciest, Bratislava
28.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/6188 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/6188
0,00 € Branislav Križalkovič - ELEKTRO BALKY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Október
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/3951
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza OLA DAUBNER, s.r.o.
28.
Október
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/3986
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Muhamed Jusufi
28.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
74/2020
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo AGRIFOP, a.s.Stakčín
28.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
63/2020
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo AGRO-LENT s.r.o.
28.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/45/54E/1821
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša
28.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
66/2020
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Poľnohospodárske družstvo SEKČOV v Tulčíku
28.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4213
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín KRUPALA, s.r.o.
28.
Október
2020
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE A POSKYTNUTÍ LICENCIE
SNM-GR-INE-2020/2922
70,00 € Lucia Heftyová, Adela Heftyová Slovenské národné múzeum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »