Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85412/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Kriváň
27.
Január
2021
Dohoda o skončení dohody č. 20/10/54E/1738
Dohoda o skončení dohody č. 20/10/54E/1738
0,00 € Igor Babo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85420/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Poprad
27.
Január
2021
Dohoda o ukončení kúpnej zmluve z 19.8.2020 (CRZ 3799/2020/LSR)
5323-2021-LSR
0,00 € VSK MINERAL s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/135
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ján Zajac
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/7
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing. František Kudláč PROFITHERM SERVICE
27.
Január
2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Nitra
006/2021
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85436/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pucov
27.
Január
2021
licenčná zmluva na vydanie diela
Zmluva_HF_1_2021
0,00 € Róbert Gašparík Hudobný fond
27.
Január
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60014
137,63 € Silvia Miháliková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85422/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Sedliacka Dubová
27.
Január
2021
Nájomná zmluva č. NZ/139/2020
Z_6_2021
0,00 € Mesto Košice Štátna filharmónia Košice
27.
Január
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-22-001/2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Robert Macek
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85428/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Istebné
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85432/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malatiná
27.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 2/1-6/25/2021
5326-2021-LSR
3 500,00 € VSK MINERAL s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
27.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/163 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/34/54E/163
0,00 € Dušana Vašková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85438/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chlebnice
27.
Január
2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 21/44/54E/127
0,00 € UNISA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2822
0,00 € Gajdošová Lucia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »