Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Surový
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Surový
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Zmluva o prenájme šk. telocvične č. 8/23
26/2023
16,00 € Radoslav Grešák Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO 37876791
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Skuhra
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - OSA
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Poljak
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Skuhra
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Poljak
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - OSA
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Matador
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - GPV Slovakia
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - GPV Slovakia
-CRZ-
0,00 € Základná škola
2. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.nenávratného fin.príspevku
DOT_011/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 70/2023 DIGI
ZLC-109-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-037
2 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. December 2023
Dodatok č.8
OZ_193/2023
300,30 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Topolčany
2. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1259/2023/312886600
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Potičná Michaela
2. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77762-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominika Zavišová