Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2020
Darovacia zmluva č. 10/2020
457/2020
30,00 € Miroslav Hock Slovenské banské múzeum
30.
November
2020
"Dodatok č.1 k Dohode č. 20/09/54E/2172 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2
Dodatok č.1 k 20/09/54E/2172
0,00 € Ing. Marianna Hýroššová - H Ý R O Š Š Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
30.
November
2020
Dodatok č.1/2020 k DOHODE 20/14/54E/1443 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
20/14/54E/1443/Dodatok
0,00 € Tibor Golasz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/428 zo dňa 28.4.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/428 zo dňa 28.4.2020
0,00 € Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/428 zo dňa 28.4.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/231 o poskytnutí finančného príspevku-Opatrenie č. 1 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.predp.
20/35/54E/231-1
0,00 € Peter Mišura - HODINÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30.
November
2020
"Dodatok č.1 k Dohode č. 20/09/54E/185 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dodatok č.1 k 20/09/54E/185
0,00 € ANMARCOMP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
30.
November
2020
Dodatok č.1/2020 k DOHODE 20/14/54E/1586 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“
20/14/54E/1586/Dodatok
0,00 € Kristína Zanetti-ARCOBALENO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30.
November
2020
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/40/54E/1725_D1
0,00 € Ing. Ján Malý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
30.
November
2020
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/40/54E/2026_D1
0,00 € Slavomír Karala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
30.
November
2020
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Múka, cestoviny II“
ÚVTOSaÚVV-nh-53-13/36-2020
12 402,88 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
30.
November
2020
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/40/54E/2051_D1
0,00 € Timko Samuel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
30.
November
2020
Dodatok č. 7/2020 k zmluve o dodávke plynu
4600001718-07
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
30.
November
2020
D O H O D A č. 20/22/012/37 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/22/012/37
0,00 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.
November
2020
Uznanie záväzku a dohoda o jeho splácaní (20100404)
Uznanie záväzku a dohoda o jeho splácaní (20100404)
5 278,43 € RADIX-MED, s. r. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.
November
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/282 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/282/TT
0,00 € Miloslav Hanus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
November
2020
Dohoda o skončení dohody č.20/41/54E/6631
Dohoda o skončení dohody č.20/41/54E/6631
0,00 € URBAN CONCEPTS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
November
2020
Servisná zmluva na odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových , tlakových a úpravy vody č. 01/2020 - NsP Brezno, n.o.
173/PTÚ/SZ/2020
0,00 € Promont, spol. s r.o. Prešov Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
30.
November
2020
Dohoda č.20/05/54X/29 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/05/54X/29
0,00 € NAJAN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
30.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/1337 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54E_1337
0,00 € Peter Rajňak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/8 zo dňa 16.4.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/8 zo dňa 16.4.2020
0,00 € BIOHARMONIA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »