Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2022
Zmluva o dielo č. 05 - TA/RZ
Z/255/2022
15 000,00 € A projekt - rk, s.r.o. Mesto Trstená
14.
August
2022
Kúpna zmluva č. 60/18/III.Q.2022/EAD
4061-2022-lsr
0,00 € Holz Suchý s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14.
August
2022
Zmluva o dielo č. 01 - 2022 - TA/WK
Z/251/2022
18 000,00 € A projekt - rk, s.r.o. Mesto Trstená
14.
August
2022
Zmluva o dielo č. 04 - TA/ZŠ
Z/254/2022
9 960,00 € A projekt - rk, s.r.o. Mesto Trstená
14.
August
2022
Dodatok č. 1 k zmluve 2021-19 o poskýtovaní služieb BOZP a PO z 1.1.2022
2022-17
660,00 € Livonec SK, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
14.
August
2022
Zmluva o dielo č. 2 - 2022 - TA/ŽS
Z/252/2022
9 960,00 € A projekt - rk, s.r.o. Mesto Trstená
14.
August
2022
Zmluva o dielo č. 03-2022 - TA/CHO
Z/253/2022
26 040,00 € A projekt - rk, s.r.o. Mesto Trstená
14.
August
2022
Zmluva o dielo
Z/256/2022
5 207 202,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Trstená
13.
August
2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Z/091/2022
100,00 € Ohrádka Miroslav Obec Mojmírovce
13.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečeni asistenčnej zdravot. služby
1741/2022
52,50 € Aurélia Dudášová Mesto Nitra
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_397/2022
1,06 € Obická Ľubica Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_404/2022
1,37 € Lukáč Peter Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_402/2022
1,41 € Kružlíková Magdaléna Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_400/2022
1,10 € Čaplová Mária Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
u,luva č.16922/22 o nájme hrobového miesta
NHM/0919/2022
27,00 € Odstrčilová Erika Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-04/2022
0,00 € Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-10/2022
0,00 € Studioacht, s.r.o. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-11/2022
0,00 € Ing. arch. Lukáš Kohl Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-13/2022
0,00 € Bc. Peter Gula Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-14/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Lendel Metropolitný inštitút Bratislavy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »