Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Kupna zmluva 02 03 25 2024
005072/2024/LSR
0,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Júl 2024
Kupna zmluva 23 03 25 2024
005073/2024/LSR
0,00 € MISI s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Júl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB ZML242/2024
4922/2024/LSR
106 920,00 € AF- CAR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
23. Júl 2024
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2024-050842-004_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Kristián Pál-Baláž
23. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1268/2023-OI-I-ZOD
1268/2023-OI--I-ZOD
200 299,43 € RANDA + R s.ro. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001446
232,10 € Marianum Alexander Vajda
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001556
185,68 € Marianum Ing. Ján Cesnek
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000685
187,90 € Marianum Ing. Karol Fajnor
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001549
208,89 € Marianum Miriam Bubenková
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001042
33,07 € Marianum Miroslav Kovanič
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001554
232,10 € Marianum Edita Medzihradská
23. Júl 2024
Dotadok č.1/2024 k zmluve o dielo zo dňa 14.3.2024
164/2024
4 178,36 € SPODSTAV, s.r.o. ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec, IČO 37833987
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/34/2024
13,28 € Obec Branč Marta Kazánová
23. Júl 2024
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 10/2024/9100
10/2024/9100
6 990,81 € SRPE, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 005060/2023/LSR
005060/2024/LSR
5 932,45 € Impakt spol. s r.o., LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1080000076
218,75 € Marianum Ivan Vítek
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001555
185,68 € Marianum Silvia Kollárovitsová
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000374
232,10 € Marianum Bc. Ľudmila Bártová
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001553
232,10 € Marianum Edita Medzihradská
23. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001444
46,42 € Marianum Richard Meleg