Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2024
Zmluva o vedení účtovníctva
07/2024
600,00 € Jaroslava Španová Obec Radvaň nad Laborcom
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_045/2024
75,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Bakoš Štefan
13. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/2/11345/2
864,00 € Pelechová Gizela, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva
19/2024
60,00 € BRANMEDIA,s.r.o. Vonkajší rad 5097/8B, 926 01 Sereď Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36, 082 52 Kokošovce
12. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - produkt KOMBI č. 1113054
Z172/2024-6
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08030-Z
SPO-V03-08030-Z
19 000,00 € Ing. Peter Papcun Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
202434
180,00 € Anna Olejárová Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
12. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
72/2024
0,00 € Mesto Čadca Športový klub Horelica o.z.
12. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/44
4 709,05 € Veronika Gajdošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
12. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/19/060/138
22 760,24 € Mesto Turzovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 322024
70,00 € Ing. Milana Jutková Gemersko-malohontské osvetové stredisko
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
46/2024/ŠVPS/RMT- dod.č.1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
12. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03400-Z
SPO-V03-03400-Z
19 000,00 € Jozef Bakoň Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08831-Z
SPO-V03-08831-Z
19 000,00 € Bc Marko Mišenko Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2024
DODATOK č.7 k zmluve o nájmu bytu
dod.7 k zml. z 03.03.2022
0,00 € Katarína Šloffová Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
12. Apríl 2024
NHM č.18347/24
NHM/0315/2024
27,00 € Michalovič Viliam, Mgr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
4-Z-2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Základná škola s materskou školou Brestovany
12. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-19-39/2024-OPLaVD
36,00 € Štefan KULCSÁR Ministerstvo obrany SR
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 173/2024
173/2024
20,00 € Mária Kučíková Stredoslovenské múzeum
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 132202416
KA-2024/094-OCÚ
1 560,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Kamenica