Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho,použitie
ZM2027478
480,00 € LeTo Art Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2027477
1 380,00 € LeTo Art Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00045
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28.
September
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2095166
170,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Zmluva o dielo č. 128/DP/2021
128/DP/2021
0,00 € Ing. Karel Němec Závodisko, š. p.
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62481
1 500,00 € Ing. Ivan Pagáč Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o reklamnej spolupráci
NSM-3-316/2021
800,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Zentiva, a.s.
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62496
1 500,00 € Fehér Dezider, Fehérová Karmen Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62584
1 500,00 € Vladimír Rafaj Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62625
1 750,00 € Zuzana Lokšová Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62687
1 750,00 € Jozef Duda, Anna Dudová Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62799
1 730,00 € Daniel Jaško, Daniela Jašková Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62918
1 597,00 € Štefan Galuščák, Anna Galuščáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
63727
1 750,00 € Erika Konečná r. Krčová, Konečný Radovan Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2021
Príloha č.1/2022-0947 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450292
121/2021
150,00 € Martinská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
28.
September
2021
ZMLUVA č. M081/HU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M081/HU/2021
2 220,00 € Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28.
September
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2021/OE/70
300,00 € Čaputová Vanda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 9/2021/2022
UPJŠ - 454/2021
3 283,00 € Martina Dzurová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28.
September
2021
Darovacia zmluva
245/2021
979,20 € Norbert Petrička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28.
September
2021
Dodatok č.1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-1049862/2021 uzatvorenej dňa 18.júna 2021
46698-1/2021-BA
0,39 € Slovenská konsolidačná, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »