Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 270/2024-4/4.3
INE_092/2024
10 000,00 € Audiovizuálny fond , Groslingova 53 , 81109 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001527
185,68 € Marianum Milan Konečný
13. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva, prechode práv a povinností a sublicenčná zmluvy k zmluve o spolupráci č. MAGBO2400062 pri stavbe „Bytové domy a rodinné domy – Strmý vŕšok“
MAGBO2400083
0,00 € ZB Invest s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Júl 2024
Doddatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu
202400032/2024
0,00 € Karpatská nadácia Základná škola Važecká
13. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVVaUVTOS-00873/36-BB-2024
12 930,55 € BELSPOL, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
13. Júl 2024
Nájomná zmluva
OCU/2024/S82/E666
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Monika Hlavatá
13. Júl 2024
Nájomná zmluva
OCU/2024/S82/E680
0,00 € Pavol Antala Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince
13. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVVaUVTOS-00874/36-BB-2024
4 199,52 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_088/2024
280,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves BDSkrew, OZ
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
149/2024
4 499,80 € OZ U nás, Sereď Mesto Sládkovičovo
13. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu V. Neumann
438/2024
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001433
232,10 € Marianum Ján Valko
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001432
232,10 € Marianum Mária Voleková
13. Júl 2024
Nájomná zmluva
OCU/2024/S82/E662
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Pavol Bizík
13. Júl 2024
Nájomná zmluva
OCU/2024/S82/E665
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Peter Németh
13. Júl 2024
Nájomná zmluva
OCU/2024/S82/E675
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Anna Papučová
13. Júl 2024
Príkazná zmluva
19/2024
3 000,00 € JUDr. Marta Sokolíková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
13. Júl 2024
Poistná zmluva - ERAZMUS+ - Grécko
2409710349
47,64 € Generali Poisťovňa Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany
13. Júl 2024
Poistná zmluva - Robocup
2409721877
70,84 € Generali Poisťovňa Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000369
185,68 € Marianum Gabriela Košinárová