Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022005
202300104/2023
501,80 € CAMEA car, a.s. Mesto Prešov
4. Február 2023
Kolektívna zmluva
202300017/2023
0,00 € Základná škola Československej armády Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Záklaldnej škole
4. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TSV_04_23
0,00 € Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Atletický klub AC Malacky
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1220/2023/286893248
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kushnarenko Kateryna
4. Február 2023
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 44/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 44/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Alexander Varga Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 1/2023/Pú k Zmluve č. 60/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 1/2023/Pú k Zmluve č. 60/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € JUDr. Milan Zvara Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
DOT_003/2023
62 000,00 € Mestský športový klub Hurbanovo (MŠK Hurbanovo) Mesto Hurbanovo
4. Február 2023
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 39/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 39/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Miroslav Séleš Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67678-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Abbas Eesa Abbas Ghrari
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 3 dni
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/7
312,00 € FitKids Bratislava Bc. Dávid Dikácz
4. Február 2023
Zmluvba o prenájme - február 2023 – 4 dni
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/3
72,00 € Gymnathlon Slovensko O.Z. - Silvia Sandtnerová Silvia Sandtnerová
4. Február 2023
podpora starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov
1/2023
0,00 € Inklucentrum- Centrum inkluzív Základná škola Černyševského
4. Február 2023
zmluva o nájme multifunkčného zariadenia CANON
43/2022
24,75 € Čechovič Martin Základná škola Černyševského
4. Február 2023
Dodatok č. 4/2023/Pú k Zmluve č. 45/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 4/2023/Pú k Zmluve č. 45/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Kovalančíková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 4/2023/Pú k Zmluve č. 46/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 4/2023/Pú k Zmluve č. 46/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Dušan Haško Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Darovacia zmluva Technicko-ekonomických štúdií k NET PBV
PK-SD 220D10017
0,00 € J & T REAL ESTATE, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 10 dní.
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/5
144,00 € Súkromná ZUŠ Zdena Némethyová
4. Február 2023
Kúpna zmluva pes
KZP_001/2023
60,00 € Home 4 Pets z. s. Mesto Spišská Nová Ves
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 50/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 50/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Monika Moravčíková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
66972-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Dutka