Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-66/2021/Slovenská Ľupča/1888/Be
0,90 € Anna Dávidová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5431/2021-450
4 000,00 € Róbert Rist Ministerstvo kultúry SR
14.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-104/2021/Slovenská Ľupča/1888/Be
0,22 € Edita Hiadlovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-108/2021/Slovenská Ľupča/1888/Be
1,04 € Svetozár Hikkel Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/37/54E/3824
0,00 € SPV STAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/33/54E/1449
0,00 € Bc. Dominik Klacko - DOMINANTS STRENGTH & CORE TRAINING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/2049
0,00 € Rastislav Matis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
14.
Jún
2021
DODATOK č. I312031T90001D02 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031T90001D02
155 000,72 € AO-Dom s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/V/2021/OSM ZA
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/V/2021/OSM ZA
0,00 € Železnice Slovenskej republiky EZERMANN, s.r.o.
14.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/35/54E/1301
0,00 € Nataliia Solomakha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2366
0,00 € Jozef Balogh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14.
Jún
2021
Záložná zmluva č. 300/5/20251
300/5/2021/ZZ
935 220,00 € TO-MY-STAV s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
14.
Jún
2021
Dohoda o podmienkach používania vlastného hudobného nástroja/príslušenstva
SF 49/2021
0,00 € Igor Maršálek Slovenská filharmónia
14.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-40/2021/Slovenská Ľupča/1888/Be
284,55 € Anna Bernasovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-47/2021/Slovenská Ľupča/1888/Be
1 198,08 € Juraj Bruchánik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2021
Dohoda o podmienkach používania vlastného hudobného nástroja/príslušenstva
SF 46/2021
0,00 € Pavel Bogacz Slovenská filharmónia
14.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63952
4 153,43 € El Viento Film s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Jún
2021
Kúpna zmluva
102/21
216 000,00 € TYREX-Xray, s.r.o Fakultná nemocnica Trenčín
14.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0009/2021/SIEA1056
4 050,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra FEPA TT, s.r.o.
14.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-64476
14 289,20 € FRAGILE, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »