Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3940 zo dňa 18.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3940 zo dňa 18.05.2020
0,00 € Jakub Sedlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/35/54E/1395 zo dňa 02.09.2021
21/35/54E/1395 - 1
0,00 € Michal Blaško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26.
Október
2021
SNM-MČK-INÉ-2021/2659
SNM-MČK-INÉ-2021/2659
0,00 € Mgr. art. Veronika Karolína Peštová Slovenské národné múzeum
26.
Október
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. VZ 10/2021-V
CRZč.6536/2021/LSR
0,00 € Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26.
Október
2021
Nájomná zmluva č. NZ/100/020/2021
NZ/100/020/2021
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Z.J.P. s. r. o.
26.
Október
2021
Darovacia zmluva
1861/2021
0,00 € Poliklinika Senica n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Október
2021
Zmluva o rezidenčnom prekladateľskom pobyte TROJICA
Z - 64/21
1 000,00 € Norbert György Literárne informačné centrum
26.
Október
2021
Autorská zmluva o dielo
5121005555
75,00 € Michal Onderčo Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Október
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-851:191006
0,00 € doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26.
Október
2021
dohoda o ukončení dohody č. 21/16/54E/1581 zo dňa 26.03.2021
dohoda o ukončení dohody č. 21/16/54E/1581 zo dňa 26.03.2021
0,00 € Zuzana Triandafilu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26.
Október
2021
zhotovenie stavebných prác "Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 - Rekonštrukcia lapača tukov“- dodatok č. 2 zmluve
19845-18/2021-BA
58 688,39 € ASAP – Group SK s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
26.
Október
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
A-2021-041
0,00 € Štefan Gyürki Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
26.
Október
2021
Autorská zmluva o dielo
5121005270
75,00 € Jacek Ryl Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Október
2021
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
885518131
20,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Yurii Netrebov
26.
Október
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.37/MSA/2021
CRZč.6539/2021/LSR
0,00 € Slovenská republika Múzeum vo Svätom Antone LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
05.5-34-2021
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Verejné prístavy, a. s.
26.
Október
2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/15 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/24/53G/15
8 385,43 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
Október
2021
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
885518132
20,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Dominik Forint
26.
Október
2021
Dohoda o finančnom príspevku medzi Ministerstvom financií SR a Center of Excellence in Finance (CEF) - projekt Certifikované školenie pre účtovníkov verejného sektora v Severnom Macedónsku (2022-2024; úroveň 2)
2021/149
200 000,00 € Center of Excellence in Finance (CEF) Ministerstvo financií SR
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2020-2060-4210-0869
8 000,00 € Július Polák Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »