Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9901/1
252,00 € Priechodský Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2/2022
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
22.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9899/1
497,00 € Kreheľová Martina, RNDr., MPH Slovenská národná akreditačná služba
22.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9899/2
252,00 € Závodná Katarína, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 15/OZ01/I.Q.2022
000269/2022/LSR
6 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty DREVOMA, s.r.o.
22.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 25/OZ01/I.Q.2022
000272/2022/LSR
13 300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty RAIMEX spol. s r.o.
22.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 37/OZ01/I.Q.2022
000271/2022/LSR
11 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS
22.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 24/OZ01/I.Q.2022
000270/2022/LSR
15 700,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty VIERI s.r.o.
21.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934
18 520,00 € Základná škola Pieninská Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
21.
Január
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-002
21 052,63 € Obec Prakovce Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
21.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5177/2021ST
3 000,00 € Bc. Alexandra Zieglerová Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 130,00 € Bc. Marieta Leviczká Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 31/2021/KO
1059/2022/NPPC-VUŽV
331,50 € Andrea Export Import s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 50/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Magyar Vasúti Árusállító Kft.
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
2353/2022/NPPC-VÚP
15 080,80 € Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
ZML-2022/1-14:191006
0,00 € Mesto Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21.
Január
2022
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
14/2022/1.14.1
0,00 € Ing. Vladimír Novák Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 913/2021/DK
312/2022/NPPC-VUŽV
513,00 € Martin Urík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o servisnej službe
6/2022
0,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
21.
Január
2022
Príkazná zmluva
12/2022
50,00 € Ján Cipár Slovenská akadémia vied
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »