Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2022
Špecifikácia služby Rámcovej dohody EČ MČ 108/2022
140/2022
11,00 € O2 Business Services, a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Dodatok č. 4 k protokolu o zverení nehnut. majetku
142/2022
35 686,12 € Materská škola - Kaméliová Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Sponzorská zmluva
146/2022
4 800,00 € SLOVCLEAN a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Rámcová dohoda č. 08/2022
21/2022
17 473,97 € Omnia GASTRO, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
2
0,00 € Denis Geregai Obec Lesenice, č.221, 991 08 Lesenice
1.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 340/2021 o poskytovaní stravy
Dodatok č. 1 k zmluve 340/2021
4,40 € DUBOVÁ Rajec, s.r.o., Námestie SNP 26, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva
KZ 1/2022
465,50 € Aneta Vargicová Obec Sušany
1.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
3
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Stará Bašta
1.
Júl
2022
Poistná zmluva majetku 4419015983
3/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa obec Dolné Zelenice
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1514/2022
400,00 € JaOnMi CreatureS s. r. o. Obec Svodín
1.
Júl
2022
Poistná zmluva
140/2022
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47VLZL000121
89/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci
91/2022
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1.
Júl
2022
Dohoda 22/37/054/288 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ
352
11 270,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Hermanovce, Hermanovce 59
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v rámci participatívneho rozpočtu obce Malinovo v roku 2022, číslo: 2/2022
ZPFDzPR č. 2/2022
3 000,00 € Obec Malinovo Melody - Hudba hrou, občianske združenie
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní stravy
INE_029/2022
3,70 € PARCITAS, s.r.o. Obec Vlčany
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskyttovateľovi sociálnej služby
1336/2022
11 978,88 € Mesto Nitra Neuvedené
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme pozemku
0006
0,00 € Obec Rudňany Horváth Ján
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 3
NZB_074/2022
20,00 € Holubová Daniela Mesto Spišská Nová Ves
1.
Júl
2022
Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu, a to na účel zriadenia predajne kvetinárstva.
ZoNNP - KVET
50,00 € Ján Štupák - KVET Obec Plavnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »