Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
Dohoda o o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
21/13/059/30
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín S & J Group, s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
28/2021/VZ/Z
500,00 € Viera Bieliková Národná zoologická záhrada Bojnice
29.
Júl
2021
Dohoda o o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
21/13/059/31
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín S & J Group, s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
29/2021/VZ/Z
247,10 € Ján Čavojský Národná zoologická záhrada Bojnice
29.
Júl
2021
Dohoda o mlčanlivosti
P-102-0028/21
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Evonik Fermas s.r.o.
29.
Júl
2021
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pre obstarávanie konzultačných služieb pre projekt Danube Ingrid druhá vlna fáza 2
2021-0245-1205710
0,00 € ELMÜ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ELMÜ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_317
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Československej armády 22, Prešov
29.
Júl
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_335
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
29.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-82-7/2021
2 579,00 € Ministerstvo obrany SR Karate Dojo Skalica
29.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-95-6/2021
8 200,00 € Ministerstvo obrany SR Randal Agency
29.
Júl
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-312/2021/Višňové/188/SI
1 189,97 € Juraj Bitušiak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Júl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prISTAR-3-200/2021
220,68 € Róbert RONĎOŠ Ministerstvo obrany SR
29.
Júl
2021
D o h o d a č. 21/03/059/21 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti
21/03/059/21
7 334,80 € SAFETY collection s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
29.
Júl
2021
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1118/2021
0,00 € ADRIA S.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
Júl
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_238
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
29.
Júl
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-21/2021-BB
13 855,75 € Martin Hrušovský, finančný agent Štatistický úrad SR
29.
Júl
2021
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK-3152/2021-423
7 000,00 € Quirinus Ministerstvo kultúry SR
29.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2017-0330-1180530/01
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Zmluva na vykonanie a vypracovanie rozdielovej analýzy projektu
99/2021/1.16.1
71 400,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
29.
Júl
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_309
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »