Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
November
2020
Dohoda č. 20/40/54X/27 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život,, - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
D 20_40_54X_27
0,00 € EKONRO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
November
2020
Dohoda č. 20/40/54X/28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život,, - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
D 20_40_54X_28
0,00 € HRABČÁK - VAS SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
November
2020
dohoda o skončení dohody
DD_20/45/54E/1523
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Eva Vargaeštoková - Súkromná zubná technika Trebišov
27.
November
2020
Dohoda číslo 20/11/54X/45
Dohoda_5840
4 826,64 € Darina Kameniarová - Dada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27.
November
2020
Dohoda č. 20/40/54X/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život,, - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
D 20_40_54X_34
0,00 € GASTRO - M.M. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/287
0,00 € Obec Opiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody 20/06/54E/18
Ukončenie dohody č. 20/06/54E/18
0,00 € Zuckmann Villa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
27.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11
20/13/010/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Horná Súča
27.
November
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2089082
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
27.
November
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2089079
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
27.
November
2020
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/1750
0,00 € Mgr. Slavomír Hrušovský, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27.
November
2020
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
SVKPO-69/2020
159,96 € Komunálna poisťovňa a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-073/2020
KRHZ-PO-VO-309-073/2020
65 378,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kolačkov
27.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/293
0,00 € Obec Sokoľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
November
2020
Dohoda č. 20/40/54X/46 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život,, - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
D 20_40_54X_46
0,00 € FREEBEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
November
2020
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/366
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/366
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Lakota
27.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/012/134
0,00 € Obec Hodkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
November
2020
Dohoda č. 20/40/54X/48 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život,, - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
D 20_40_54X_48
0,00 € EL PRO KAN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody 20/06/54E/900
Ukončenie dohody č. 20/06/54E/900
0,00 € RFBB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
27.
November
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy
VŠC-20-13/2020
0,00 € Slovenský zväz karate Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »