Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/23/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Pavel FABIAN
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/22/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Róbert HORVÁTH
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/21/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Milan EĽKO
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/28/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Jaroslava KMEŤOVÁ
22. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/35/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián MRÁZ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/44/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Valéria PODPINKOVÁ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/49/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Zdena VARGOVÁ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/48/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mgr. Renáta VÍTKOVÁ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/54/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Oľga ŠTEFANKOVÁ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/55/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Anton LAČNÝ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024
119/2024
500,00 € TRNAVSKÍ BÍLI MEDVEDI Mesto Trnava
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/109/2024
130,00 € Obec Dargov Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/113/2024
75,00 € Obec Hrčeľ Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/114/2024
300,00 € Obec Kazimír Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/123/2024
65,00 € Obec Vojčice Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/127/2024
420,00 € Obec Zemplínska Teplica Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/129/2024
300,00 € Obec Zemplínsky Branč Mesto Trebišov
22. Február 2024
NZ - PM - Chorvát Andrej
202400104/2024
34,81 € Mesto Holíč Andrej Chorvát
22. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001111
105,00 € Marianum Ing. Martin Paulus
22. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001114
168,00 € Marianum Nataša Polláková