Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
30/23
2 500,00 € IDEA Space, s.r.o. Základná škola Malá Ida
5. December 2023
Zmluva
273/2023/UCM_LZ
90,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
5. December 2023
Kúpna zmluva - Náhradné diely na autobusy a trolejbusy MHD 2023
DPMP 41/2023
0,00 € ZLINER, s.r.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
5. December 2023
1529/2023
1529/2023
50,00 € Ing. Róbert Kovács Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
43-2023-ŠDaJ-S
26 600,00 € Hell Bounds, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 2023025
141/9334/2023
123,00 € Fridecká Jana, Ing. Obec Veľká Lomnica
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01330-Z
SPO-V03-01330-Z
19 000,00 € Ing. Karolína Bortáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
1518/2023
1518/2023
50,00 € Ing. František Štulajter, CSc. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1519/2023
1519/2023
50,00 € Ing. Katarína Magdechová, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Memorandum o porozumení
16./2023/UCM
0,00 € Applied Science Private University Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Dodatok č.2
30092008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Kostolné
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
2-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra* ANTE Slovakia s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00597/15/01/2023
00597/15/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Sidonia Štaffenová
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00598/15/09/2023
00598/15/09/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Ľubica Šidlovská
5. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku " Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
3849366081
33,71 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kolonica
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01216/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000612
210,00 € Marianum Ing. Peter Tomovčík
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2023
2 500,00 € Frambea s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
5. December 2023
Zmluva o prenájme telocvične
14/2023/ZoN
0,00 € Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá Vladimír Pribiš
5. December 2023
Zmluva o nájme telocvične
24/20263
0,00 € Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. arch. Milan Csanda