Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2022
Zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
14/2022/KO
44 400,00 € Geopoz, s.r.o. SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20.
Január
2022
Dodatok č.1/2022 k dohode č.21/17/059/1 zo dňa 27.01.2021 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/17/059/1/2022
0,00 € „BARACHA“ Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
Z/2022/79/II/PRIF/OCOZ_RUK
1 408,08 € HI-TECH ELEKTRO s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20.
Január
2022
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
02/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Rekreačné služby mesta Senica spol. s.r.o.
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_20/2022/SIEA1056
0,00 € BELTIN, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 03-01-25-2022
000153/2022/LSR
0,00 € Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
1 953,60 € Mgr. Sylvia Slobodová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
5/103001/2021-APVV
0,00 € Minebea Slovakia s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
20.
Január
2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
6/103001/2021-APVV
0,00 € INGMETAL s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
20.
Január
2022
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/898 zo dňa 21.06.2021
21/06/54E/898
0,00 € Augustín Nedorost Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 158,00 € PhDr. Dana Zacharová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
13/2022/KO
54 650,00 € Geopoz, s.r.o. SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20.
Január
2022
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/1377/2022
0,00 € Oliver Citsoň STAR-LOCK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 19-01-25-2022
000154/2022/LSR
0,00 € Milan Obšitník LEOD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
20.
Január
2022
Zmluva o združení prostriedkov
UPJŠ - 746-2021
34 000,00 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
3 809,90 € Bc. Peter Štrbák Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
5 596,80 € PhDr. Tatiana Šugrová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-23:191006
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka v Senci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Január
2022
Dodatok č.1/2022 k dohode č.21/17/059/3 zo dňa 15.02.2021 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/17/059/3/2022
0,00 € DUNAJ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
2 891,40 € Bc. Dagmar Loyová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »