Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 79/5/2023
84/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
9. Jún 2023
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik
016/2223
1 260,00 € Medzinárodná autobusová doprava Miroslav Migaľ ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Ubytovaniea stravovanie žiakov počas lyžiarkeho výcviku
017/2223
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve na dodávku energií a služieb č. 1757
202300413/2023
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
9. Jún 2023
Žltý bajk
1171/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Eva Hanusová
9. Jún 2023
žltý bajk
1173/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD.
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_153/2023
0,00 € Vozníková Jana Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_154/2023
0,00 € Knoblochová Henrieta, Ing. Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_163/2023
0,00 € Jaško Ladislav, Ing. Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_157/2023
0,00 € Gallová Terézia Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_155/2023
0,00 € Burianová Janka Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_167/2023
0,00 € Miartanová Rozália Mesto Topolčany
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000407
135,30 € Marianum Eva Véghová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000405
135,30 € Marianum Denisa Nedecká
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000159
135,30 € Marianum Ing. Viktor Krenyitzký
9. Jún 2023
ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU
17/Z/2023/01
500,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marko production s.r.o.
9. Jún 2023
ZoBZoZVB_STROJSTAV_SK_IS_RETRO_BD
507/2023
6 400,00 € Mesto Prievidza STROJSTAV SK spol. s r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100017
1 700,00 € Ing. Lukáš Bartko, Natália Bartková Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Jún 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA
15/Z/2023/1
0,00 € Mgr. et Mgr. Marek Machata CULTUS Ružinov, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101177
3 400,00 € Miroslav Brutovský , Katarína Brutovská Slovenská inovačná a energetická agentúra