Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Príkazná zmluva
22/1/10261/1
1 021,00 € Ochodnický Marcel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28.
September
2022
Príkazná zmluva
22/2/10361/1
415,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28.
September
2022
Príkazná zmluva
22/2/10338/1
204,00 € Kašša Martin , Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-112-04262
22-112-04262
2 500,00 € Panoptikum o. z. Fond na podporu umenia
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-141-04699
22-141-04699
13 596,00 € Mgr. art. Juraj Gábor Fond na podporu umenia
28.
September
2022
Zmluva č. 7/2022-OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v rozpočtovom roku 2022
289/2022
1 200,00 € Občianske združenie NÁRUČ Senior & JUNIOR, prevádzka Solčany Mesto Bánovce nad Bebravou
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
401/2022
0,00 € Spojená škola Mesto Stará Ľubovňa
28.
September
2022
Zmluva o dodávke plynu
ENT_002/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28.
September
2022
o kratkodobom prenajme nebytoyych priestorov
NAJ_014/2022
60,00 € Gérec Ľubomír Obec Slanec
28.
September
2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_153/2022
95,64 € Koblíková Katarína Mesto Spišská Nová Ves
28.
September
2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_157/2022
125,05 € Bačová Mária Mesto Spišská Nová Ves
28.
September
2022
NZ 2/48 dvojhrob KC
2517/2022
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľubomír Selnekovič
28.
September
2022
NZ 2/455 jednohrob TV
2535/2022
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Valéria Poláková
28.
September
2022
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK č.2022/253487
2022/253487
77,40 € Božena Luptáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
28.
September
2022
Prechodné ubytovanie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine
919045022
0,00 € Tovtyn Adriana Hlavné mesto SR Bratislava
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1060/2022/275734793
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kurskova Darya
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1062/2022/275747962
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gécziová Júlia
28.
September
2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
31/2022
0,00 € Rudolf Lazur Obec Bartošovce
28.
September
2022
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA na dopredaj vysokoškolských skrípt a odbornej literatúry
34/2022/OPS-70
0,00 € Združenie Pedagóg Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
September
2022
Zmluva
609/2022
0,00 € Simona Romančíková Univerzitná nemocnica Martin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »