Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta , Dohoda o platbách platná od 1.7.2024 do 30.06.2025
221/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ing. Michaela Spišáková
21. Jún 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta , Dohoda o platbách platná od 1.7.2024 do 30.06.2025
224/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou KG+M, s.r.o.
21. Jún 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta , Dohoda o platbách platná od 1.7.2024 do 30.06.2025
225/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Kalderma, s.r.o.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
696/2024
400,00 € Esmeralda Lakatošová Mesto Sereď
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
700/2024
0,00 € Tomáš Lakatoš Mesto Sereď
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2024
202400004/2024
400,00 € Monika Hasarová Nadácia mesta Prešov
21. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11564/1
363,00 € Zajíček Milan, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
03062024
8 580,00 € Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. Mesto Krásno nad kysucou
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
131/2024-2060-2063
1 640,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-433/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,24 € Anna Šalplachtová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-449/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
1,00 € Jana Štiffelová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Prenájom priestorov
NH332024
100,00 € Mestské kultúrne stredisko Šurany Martin Imrišek
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:948
0,00 € Mgr. Michal Krauter Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 9711/0001/2024 na dodanie potravín
9711/0001/2024
14 756,38 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZ+VB-300/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
11,24 € Marián Macko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Objednávka č. 06_002/2024
06_002/2024
245,00 € Železnice Slovenskej republiky Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nebytových priestorov v dome
6600001257
120,00 € JADURO, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-047/2024/Veľká/0152/SO604-00/2153
269,18 € Mariana Rattajová/Letisko Poprad-Tatry, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o vystúpení
15/06/2024
371,00 € Mária Kunáková Dom kultúry v Čadci
21. Jún 2024
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj