Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239812_Z
800,00 € Lamitec, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY zo dňa 22. 09. 2023 - Siesta Ds n. o.
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY zo dňa 22. 09. 2023 - Siesta Ds n. o.
0,00 € Siesta DS n. o. Obec Ňárad
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20239831_Z
47 988,00 € Zepelin, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239857_Z
674,00 € Filson Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239815_Z
13 800,00 € EDON Services, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239976_Z
5 878,80 € AgeVolt Slovakia s. r. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310006_Z
5,50 € EMLINES s.r.o. Služby mesta Piešťany
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310021_Z
19 900,00 € Peter Horňák - SHR Okresný súd Humenné
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310057_Z
226,99 € SK-Stolamed, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310078_Z
4 209,60 € ITSK, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310015_Z
3 968,28 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2023
Zmluva č. 12./IX./2023 o nájme nebytového priestoru
12./IX./2023
0,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava Samuel Kosnáč
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239892_Z
77 900,00 € BIOTECH s.r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239977_Z
106 999,00 € LIsyst s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239984_Z
24 999,60 € Auto Becchi, s. r. o. Mesto Trstená
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310055_Z
139 190,00 € Polygrafické centrum, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310061_Z
116,23 € AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310072_Z
11 864,40 € TRIGON PLUS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310094_Z
1 210,80 € DMC, s.r.o. BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310096_Z
4 078,80 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Fakultná nemocnica Trenčín