Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Júl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
vkPO-73-270/2021
32,00 € Peter TREMBECKÝ Ministerstvo obrany SR
28.
Júl
2021
ZMLUVA č. 0915/RS/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0915/RS/2021
1 700,00 € Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28.
Júl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
1/OE/2021
177,84 € Jana Demeterová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
Júl
2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Ford Galaxy
VII./617/2021/R
193,68 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28.
Júl
2021
Nájomná zmluva 404/2021
3819/2021/LSR
600,00 € Mgr.art Juraj Bartko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
28.
Júl
2021
Zmluva o dielo
0261/FTF/2021
348,00 € Ema Ševčíková Vysoká škola múzických umení
28.
Júl
2021
Zmluva o účinkovaní
0264/FTF/2021
250,00 € Júlia Findrová Vysoká škola múzických umení
28.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2345/2021-423
8 000,00 € Jewrope n.o. Ministerstvo kultúry SR
28.
Júl
2021
Rámcová dohoda č. 523/2021
523/2021
0,00 € MGP, spol. s r. o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
28.
Júl
2021
Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
2021/041
128,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo financií SR
28.
Júl
2021
ZMLUVA č. 0939/RS/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0939/RS/2021
1 000,00 € Michal Ďurovka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
706/2021
100 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Gotana, s. r. o.
28.
Júl
2021
Licenčná zmluva
ZM2026849
356,03 € Rozhlas a televízia Slovenska Galéria Jána Koniarka v Trnave
28.
Júl
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
35/2021/UVLF-IKT
427,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1061361
1 170,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Júl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb-35-451/2021
21,48 € Viktor LOHYŇA Ministerstvo obrany SR
28.
Júl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2021
21/04/060/109
926,10 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
715/2021
10 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lomné
28.
Júl
2021
ZMLUVA č. 0908/RS/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0908/RS/2021
3 000,00 € Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28.
Júl
2021
Zmluva o vykonávaní servisnej činnosti
148/2021
4 857,60 € VILLA PRO s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »