Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/2/11389/1
862,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Apríl 2024
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 61/006/22, Dodatok č. II
61/006/22 Dodatok č. 2
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Oľšinkov
20. Apríl 2024
Zmluva - Dodatok č. 1
23/2024
319 870,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Nacina Ves
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000863
232,10 € Marianum František Žilinec
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001241
196,55 € Marianum Ing. Ivan Ranto
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000565
187,90 € Marianum Eva Pavelková
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001240
187,90 € Marianum Ing. Magdalena Fibíková
20. Apríl 2024
Rekonštrukcia oplotenia pri obecnom úrade a cintoríne
18042024
22 282,00 € Pavel Novák Obec Beňatina
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov.
202400051/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Pavol Bujňák
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
19/2024
0,00 € PLAČEK PREMIUM - SUPERZOO Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/017
3 220,00 € Obec Ružiná Mgr. Spahičová Beáta
20. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí dotácie
1424593
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Devičie
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/D/2024 podľa VZN č. 3/2023
INT_061/2024
400,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Mesto Brezová pod Bradlom
20. Apríl 2024
Zmluva o reklame a propagácií
INT_062/2024
3 500,00 € ZVS holding a.s. Mesto Brezová pod Bradlom
20. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/421/2024
0,00 € Mesto Trebišov ČERMÁK-NOVOSAD s.r.o.
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/422/2024
0,00 € Mesto Trebišov PHANANH s. r. o.
20. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
i.č. 2/2024
0,00 € Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000564
131,00 € Marianum Eva Cibulová
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001253
232,10 € Marianum Róbert Dantsits
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001256
139,26 € Marianum Terézia Müllerová