Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/77
29/2023
82,00 € Mesto Levice Drahomíra Herková
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10807/2
346,00 € Bohdaň Andrej, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10807/1
695,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10804/1
271,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10803/1
271,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10838/1
309,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10878/2
325,00 € Žiaran Stanislav, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10878/1
727,00 € Knorová Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta-Jozef Švec
45/2023
50,00 € Obec Prievaly Švec Jozef
8. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 19/2023
202300410/2023
0,00 € Michal Timko Mesto Prešov
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-154-04138
23-154-04138
21 500,00 € VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o. Fond na podporu umenia
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-154-04286
23-154-04286
4 000,00 € TRIO PUBLISHING, s. r. o. Fond na podporu umenia
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Mladí záchranári
16/2023
1 950,00 € Pontis n.o. Základná škola
8. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny SPP
232/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Nová Dubnica
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
176/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bánovce nad Bebravou
8. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
364/2023
8 220,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Mesto Šala
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
68/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. Jún 2023
NZ - PM - Chrenka Pavol
202300094/2023
81,70 € Mesto Holíč Pavol Chrenka
8. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. D/645_Sprušanská
202300234/2023
99,58 € Mesto Holíč Štefánia Sprušanská
8. Jún 2023
N Á J O M N Á Z M L U V A č. NZ/G/0507/2023
NZ/G/0507/2023
18,00 € Maczvalda Jozef Mesto-Mestský úrad Nové Zámky