Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4138 zo dňa 26.09.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4138 zo dňa 26.09.2021
0,00 € Stanislav Prihoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/41/54E/450
Dohoda o ukončení dohody č.21/41/54E/450
0,00 € Polláková Renáta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Október
2021
DODATOK Č. II. K ZMLUVE O UBYTOVANÍ – ZAMESTNANECKEJ, EV. Č. Z/2020/2045/VII/RUK/OSN UZATVORENEJ DŇA 09.10.2020
D/2021/2345/XIV/RUK/OSN
322,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Miriam Núnez López
27.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 635/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
24693/2021-M_ODPD
5 684,00 € „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Október
2021
Výpožička SMV, Ev. č. BL 344 IJ
Zmluva č. 063692/2021-SLUŽ-1
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
27.
Október
2021
Príkazná zmluva
37/2021/AIN
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agroinštitút Nitra, štátny podnik
27.
Október
2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211020_vasanthakumar
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Kombamuthu Vasanthakumar
27.
Október
2021
Zdravotné poistenie
Dôvera
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kysucké Nové Mesto
27.
Október
2021
Dohoda o urovnaní
SNM-SML-INÉ-2021/2647
4 500,00 € Širilla, a.s., Spišská Nová Ves Slovenské národné múzeum
27.
Október
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
8/OE/2021
758,80 € Helena Dreveňáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/2957 zo dňa 15.04.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/2957 zo dňa 15.04.2021
0,00 € Karin Kuchárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27.
Október
2021
DODATOK Č. I. K ZMLUVE O UBYTOVANÍ – ZAMESTNANECKEJ, EV. Č. Z/2021/924/VII/RUK/RUK_OSN UZATVORENEJ DŇA 20.05.2021
D/2021/2344/XIV/RUK/OSN
299,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Xi Jun Ni
27.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
180/2021
1 500,00 € Národné osvetové centrum FOTOFO
27.
Október
2021
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/334 zo dňa 21.04.2020
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/334 zo dňa 21.04.2020
0,00 € Ľudovít Sarka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Október
2021
Príkazná zmluva č. 03/2021
ZML 494/2021 RE
200,00 € PaedDr. Eva Hollá Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
Október
2021
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-15
FNPŠ-Z-2020/001-15
398 522,76 € Mesto Trnava Fond na podporu športu
27.
Október
2021
Zmluva o zabezpečení účinkovania
SF 133/2021
241,50 € CORBIS s.r.o. Slovenská filharmónia
27.
Október
2021
Licenčná zmluva na vydanie diela
389/2021
400,00 € Mgr. Katarína Petrivaldská Hudobné centrum
27.
Október
2021
ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
BARMO-74-25/2021
1 656,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Ing. Pavol Munčák
27.
Október
2021
ZMLUVA
393/2021
0,00 € Lucia Vrončová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »