Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019
20/2023
24 140,80 € FUN & PLAY s.r.o. Obec Chmeľnica
30. Máj 2023
Darovacia zmluva
EXT_032/2023
100,00 € MP Food s.r.o. Mestská časť Bratislava - Čunovo
30. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
161/2023
150,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Tornaľa
30. Máj 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023/OFEM/DZ
162/2023
1 500,00 € Art Archeology - Jozef Stankoviansky Mesto Tornaľa
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry Číslo zmluvy: 72/ZPD/2023
220/2023
4 171,00 € Mesto Dunajská Streda SPORTFANATIC
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/1/10727/10
204,00 € Fábry Rudolf, PhDr. , CSc. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/1/10727/7
204,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/1/10727/6
309,00 € Žiaran Stanislav, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/1/10727/5
309,00 € Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/1/10828/2
610,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2023
Zmluva č. 375/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
375/2023/ODDDO
3 000,00 € NOVÁ BURDA - obnova turistického informačného centra BURDA Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000389
94,71 € Marianum Elena Guštafíková
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000390
94,71 € Marianum Ing. František Pišoft
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000289
135,30 € Marianum Ing.arch. Terézia Sedláková
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000150
135,30 € Marianum Ing. Šárka Božíková
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000021
54,12 € Marianum Eva Janusová
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000388
135,30 € Marianum Vlasta Kuzmová