Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
200/2022
0,00 € Obec Zemianska Olča Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola
9. Február 2023
Dohoda o cene-vývoz
0000120755
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
9. Február 2023
Dohoda o cene VP
0001008250
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
9. Február 2023
Dohoda o cene ZF,SA
000C565437
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SPOLCHEMIE SK, s.r.o.
9. Február 2023
Dohoda o cene ZF,SA
000C114691
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
9. Február 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
R-9126/2022/R RP
0,00 € Bc. Dávid Hančinský Technická univerzita vo Zvolene
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A21480876_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022
36 843,00 € myJUMP.sk Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. Február 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051AFH2-511-51 zo dňa 27.10.2020
300/2023
107 964,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MAS Podunajsko o.z.
9. Február 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5/2023
0,00 € Východoslovenská energetická spoločnosť a.s. Obec Bracovce
9. Február 2023
Nájomná zmluva
172
183,05 € Lucia Zaušková SPOOL a.s.
9. Február 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
Zmluva 24/2023/OD
875,13 € Mgr. Martina Adámeková Prešovský samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
111/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
113/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CFX7
2/017/26/2023
180 865,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2022-0387-1119210
227 483,76 € SFÉRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 108
Zmluva o výpožičke kompostéra 108
0,00 € Obec Važec Miroslav I.
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 110
Zmluva o výpožičke kompostéra 110-1
0,00 € Obec Važec Milan G.
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 118
Zmluva o výpožičke kompostéra 118
0,00 € Obec Važec Ján J.
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1426/2023-M_ODFSS
480 060,00 € Mesto Vrbové Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR