Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda o splátkach dlhu
949/2022
413,96 € Jašík Štefan Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
954/2022
240,00 € Packová Miroslava Mesto Šala
8. December 2022
Príkazná zmluva
22/1/10514/1
712,00 € Tomáška Martin, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2022
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
1215/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
8. December 2022
Zmluva o spolupráci a poradenstve
397/2022
0,00 € A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Mesto Púchov
8. December 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
375/2022
18,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Zlatníky
8. December 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
143/2022
1,00 € Norte Development, s.r.o. Obec Štrba
8. December 2022
Kúpna zmluva -zakúpenie kostýmu
141/2022-1
400,00 € Kurhajec Richard Mesto Vrútky
8. December 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov prostredníctvom MOL Group GOLD kariet
OZ_243/2022
20 000,00 € Slovnaft a.s. Mesto Topolčany
8. December 2022
Dodatok č.2 ku zmluve č.271 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému
MSP/1430/2022
30,00 € Uhrin Pavol, Bc. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. December 2022
Nájomná zmluva
926/2022
29,87 € Hrebíková Andrea Mesto Šala
8. December 2022
Nájomná zmluva
938/2022
278,00 € Varjúová Zlatica Mesto Šala
8. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
955/2022
0,00 € ŠK ARKADIA GALANTA Mesto Šala
8. December 2022
Dohoda č. 1101/2022-OPM-E-D o cene
1101/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Brezno
8. December 2022
Dohoda č. 1118/2022-OPM-E-D o cene
1118/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Brezno
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2021/OVŽPaRM
316/2022
0,00 € DEVLEV Buildings s.r.o. Mesto Tornaľa
8. December 2022
Príkazná zmluva
22/1/10502/1
309,00 € Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2022
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
1216/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
8. December 2022
Kúpna zmluva
KZ_298/2022
510,00 € Valachovič Jozef Obec Beluša
8. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZDE_006/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Galanta