Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
592023
0,00 € VÚB, a.s. Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
3. December 2023
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu
75/2023/ŠVPÚ/BA
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav Bratislava
3. December 2023
Zmluva o prenájme šk. telocvične č. 8/23
26/2023
16,00 € Radoslav Grešák Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO 37876791
3. December 2023
Servisná zmluva
20230718
1,00 € RM Gastro - JAZ sro Materská škola, Školská 2, Zohor
3. December 2023
Zmuva o dielo
Zmluva o dielo
83 765,52 € FEDEL s.r.o. Obec Čerhov
3. December 2023
Zmluva o nájme bytu
163/2023
1 356,60 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Gajdošová Silvia PeadDr.
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Surový
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Surový
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve č. 1020212007
ZM49/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424903
632023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Krajská galéria v Prešove
3. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Socovce
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Socovce
600,00 € Obec Socovce Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
3. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
143 /23
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Futbalový klub Žolík
3. December 2023
Zmluva
3927-33/2023-BA
0,00 € DATALAN, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Skuhra
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - OSA
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dohoda č. 23/35/010/99
9/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné Obec Slovenské Krivé, Slovenské Krivé 52, 067 13 Rokytov pri Humennom
3. December 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
231510-2118400051-ZoVP-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Čakajovce
3. December 2023
Zmluva o nájme kultúrneho domu
OCU/2023/S17/E848
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Marcela Rácová