Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
10_dodatok_2023
0,00 € Ing. Eva Kútiková Obec Beňuš
7. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-06-18dh1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-06-18dh1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Závod
7. Február 2023
Výpoveď Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa CP
Výpoveď Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa CP
0,00 € Československá obchodná banka a.s. Obec Kráľ
7. Február 2023
DODATOK č.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051Q071-511/512-28 zo dňa 06.06.2019
279/2023
730 475,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
7. Február 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
576/5/2023
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. ELVOSOLAR, a.s.
7. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č.2023/RS 004
KZ 2023/RS 004
0,00 € ChRIEN, spol. s.r.o. Obec Figa
7. Február 2023
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-4-36/2023 Ubyt.
8,00 € Martin PIZUR Ministerstvo obrany SR
7. Február 2023
Kúpna zmluva E0046664-1
E0046664-1
8 500,00 € UBM FEED Zrt. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Február 2023
UPRAVENE KÚPNA ZMLUVA
E0046664-1
0,00 € UBM FEED Zrt. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Február 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/1601/02/2008 - Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 4 ku zmluve A/1601/02/2008
335,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Nová Bystrica
7. Február 2023
Kúpna zmluva č. E0046664-2
E0046664-2
1 065,00 € UBM FEED Zrt. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Február 2023
Kúpna zmluva E0046664-3
E0046664-3
850,00 € UBM FEED Zrt. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Február 2023
Zmluva o partnerstve
23/2023/NPPC-VÚPOP
0,00 € Bioeconomy Cluster Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Február 2023
Zmluva o správe domény
124/2023/KRÚ
23,90 € SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava Žilinský samosprávny kraj
7. Február 2023
Poistná zmluva č. 0502381016
0502381016
5 940,00 € Hasičská vzájemná pojišťovná, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00071/15/01/2023
00071/15/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Ján Priesol
7. Február 2023
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/465/11/2008
13/2023
234,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
7. Február 2023
Aktualizačné/licenčné poplatky programov TOPSET.
2023/002
378,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Boliarov
7. Február 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 001/2006/PTZ
40/2023
0,00 € Teplo GGE s. r. o. Mesto Považská Bystrica
7. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o používateľskej licencii na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT a. s., Košice, číslo zmluvy 200212/8
UVTOS-00271/35-ZE-2023
0,00 € BE-SOFT a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce