Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Rámcová zmluva na dodanie potravín
278/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
30.
Jún
2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
60
200,00 € Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 05311 Iliašovce Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves
30.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č.1/2019
30/2022
0,00 € Obec Kluknava Peter Medvec
30.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere elektrickej energie
33/2022
0,00 € Obec Kluknava Anna Balčáková
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 2/2022
31/2022
0,00 € Obec Kluknava Marek Horváth a Valéria Lehnertová
30.
Jún
2022
Darovacia zmluva č. 162/142/2022
162/142/2022
0,00 € Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Úbrež
30.
Jún
2022
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Chodník popri ceste III-3064 v obci Batizovce," v zmysle ponuky do verejného obstarávania.
OP/2022/00402213
42 718,84 € EUROVIA SK, a.s. Obec Batizovce
30.
Jún
2022
zmena článku 5 zmluvy
zo dňa 28.6.2022
45,00 € Martin Majerčák Obec Spišský Štiavnik
30.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 04/BY/2009
153/ZML2022
422,00 € Horná Silvia, Mgr. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 19/2008 G
162/ZML2022
30,13 € Hadzimová Jolana Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 121/2018/SMM
167/ZML2022
61,83 € Róbert Koreň ROKO Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 80/2014/SMM
164/ZML2022
28,89 € Davidová Eva Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 29/2000
173/ZML2022
498,67 € Jozef Mati hostinec Geralt Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2014/SMM
171/ZML2022
215,05 € Slavomír Novák - AUTON Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 14 k Zmuve o nájme nebytových priestorov č. PK 2006/8
218/ZML2022
77,00 € Lek - TOP, s.r.o. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme nebytových prietorov č. PK 2006/22
216/ZML2022
198,00 € Katuščáková Marta Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. PK 2011/4
213/ZML2022
21,00 € ASO VENDING s.r.o. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019/SMM
210/ZML2022
449,00 € EQ MEDICAL s.r.o. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 11 k Zmluve o prenájme miest pre osadenie reklamných tabúľ č. 28/11-R
179/ZML2022
82,86 € SLOV - FOL s.r.o. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme priestorov za účelom umiestnenia reklamného zariadenia č. 29/2018/SMM
181/ZML2022
82,86 € Púchy Katarína, Mgr Mesto Giraltovce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »