Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 174/9/2023
118/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo
23. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb.
EXT_057/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77250-2
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alex Kuna
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2108-Z
SPO-V01-2108-Z
6 256,20 € Martin Pečeňák, MUDr. Marcela Pečeňáková Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000725
209,77 € Marianum Ing. Milan Brngál
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11056/1
370,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73881-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Kudláčová
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73327-4
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nematullah Hasani
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77301-2
216,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aziz Malikov
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2334-Z
SPO-V01-2334-Z
9 094,35 € Mária Mrváňová, Marcel Mrváň, Miloš Mrváň, JUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Dohoda o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - "Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
23/31/054/3495
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí ma rodiny Obec Dulovo
23. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Turnianska 10, Bratislava
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77017-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Volodymyr Rybka
23. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva č. 60/2023/ZGSe
150,00 € Klátik Maroš, MgA. ArtD. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
46/BAB/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Báb
23. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_056/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. September 2023
Zmluva o nájme bytu
BD4 A7/2023
0,00 € Ľuboš Galuščák Obec Nová Ľubovňa
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77117-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adriána Kukučková
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2001-Z
SPO-V01-2001-Z
14 000,00 € Ing. Ján Kuľhavý, Ing. Blažena Kuľhavá Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2087-Z
SPO-V01-2087-Z
8 769,21 € Milan Slovák, Zuzana Slováková, Bc. Slovenská agentúra životného prostredia