Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099265
100,00 € Steiner Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099242
200,00 € Magálová Kamila Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099238
200,00 € Antonič Milan Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066504
400,00 € Smolík Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065692
50,00 € Čejka Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/24/54E/6
0,00 € IMACHINES s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
21/42/54E/1652
0,00 € Alena Macko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19.
Január
2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-779/2021
KRHZ-PO-VO-779/2021
2 812,80 € TATRA TRUCK a.s Ministerstvo vnútra SR
19.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 794/2021/DK
432/2022/NPPC-VUŽV
171,00 € Kristína Škorvánková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19.
Január
2022
Darovacia zmluva
5/2022/OMAP/DZ/5
20,00 € Michaela Klimeková Národná zoologická záhrada Bojnice
19.
Január
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
601/385/2021/ZZ
93 350,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mládežnícka 1470/45, Banská Bystrica, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
19.
Január
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
403/411/2021/ZZ
704 700,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Na Hôrke 45/29, 31, 46/33, 35, Nitra, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
19.
Január
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
601/312/2021/ZZ
503 530,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Golianova 557/10, Banská Bystrica, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
19.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 485/2021/DK
573/2022/NPPC-VUŽV
5 472,00 € Furmanec, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19.
Január
2022
Zmluva o výpožičke lekárskeho prístroja
3170/280/2021
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0415-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Kúpna zmluva
98/2022/LSR
34 000,00 € Mária Smoleňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
19.
Január
2022
Čiastková zmluva č.4 k Rámcovej dohode č.2017-0108-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 4
2021-0428-1129222
258 900,37 € ENZA, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 699/2021/DK
568/2022/NPPC-VUŽV
427,50 € JN s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19.
Január
2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-13-5/2022
29,24 € Ing. Lukáš Sedlák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »