Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
134/2021ST
5 000,00 € Bc. Matej Novák Fond na podporu vzdelávania
7.
December
2021
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1458/2021
22 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrišovce
7.
December
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia online účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
772/2021/SP-R
0,00 € Febs spol. s r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/35/54E/933 zo dňa 12.05.2020
20/35/54E/933 zo dňa 12.05.2020
0,00 € Andrea Fajčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7.
December
2021
DAROVACIA ZMLUVA
ÚVVaÚVTOS-18/34-2021
500,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
7.
December
2021
Kúpna zmluva č. Z-28/2021/E.
Z-28/2021/E.
1 428 084,00 € SWK machinery s.r.o. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
7.
December
2021
Zmluva o dielo a o poskytovaní servisnej podpory
POZ 646/2021
82 425,60 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7.
December
2021
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
1449/2021
109 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Gelnica
7.
December
2021
Kúpna zmluva na dodávku a montáž priemyselnej hygienickej bariérovej pračky do práčovne
182/2021
18 216,00 € Pragoperoun SK, s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
7.
December
2021
Smlouva o budoucí smlouvě o vzájemné spolupráci
72/2021
0,00 € Univerzita Karlova Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
7.
December
2021
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
1452/2021
15 700,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nálepkovo
7.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2357
0,00 € Silviia Herts Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
December
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/34/010/191
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7.
December
2021
Príkazná zmluva
21/1/9825/2
279,00 € Mojžišová Andrea, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
7.
December
2021
Príkazná zmluva
21/1/9811/4
403,00 € Plajdičková Danka, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
7.
December
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/40/012/37
0,00 € Obec Ruská Voľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
7.
December
2021
Príkazná zmluva
253/NLC/2021
0,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9329036321
4019/2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajský súd v Trenčíne
7.
December
2021
DAROVACIA ZMLUVA
118/PTÚ/DZ/2021
0,00 € SHP Harmanec, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
7.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91346/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rúbaň
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »