Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/38/054/215
1 422,48 € Obec Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-141-03346
21-141-03346
4 368,00 € Mgr. art. Michal Černušák, ArtD. Fond na podporu umenia
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-147-02864
21-147-02864
2 565,00 € Mgr. art. Milan Vagač Fond na podporu umenia
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05588
21-514-05588
1 000,00 € Obec Dolná Krupá Fond na podporu umenia
26.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
dk-74-538 / 2021
21,40 € Lukáš CHADALÍK Ministerstvo obrany SR
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
ŠOP SR-Z/209/2021/POP-11
4 994,96 € natuCREA Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26.
Október
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90542/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Stratená
26.
Október
2021
Snina - zmluva o odovzdaní a prevzatí obj. vyvolanej investície
1666/6371/2021
0,00 € Kollárik´s, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
26.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2021/2327/IV/FIF/TAJ
800,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta LEOPARD PRODUCTION, s.r.o.
26.
Október
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90584/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lysá pod Makytou
26.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1815-20211011-51482011
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Dr.Max 157 s.r.o.
26.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-165-03841
20-165-03841
25 000,00 € SLOVAK FASHION COUNCIL Fond na podporu umenia
26.
Október
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021349/2021
220,00 € Richard Veselý Národné osvetové centrum
26.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
dk-74-535 / 2021
25,64 € Matúš BOBRÍK Ministerstvo obrany SR
26.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1812-20211008-51193175
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava PHARMAPOST, s. r. o.
26.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
dk-74-550 / 2021
22,20 € Matúš BOBRÍK Ministerstvo obrany SR
26.
Október
2021
Príkazná zmluva
ZML 472/2021 RE
200,00 € prof. Dr. hab. Michał Drożdż Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Október
2021
Príkazná zmluva
386/2021
50,00 € Karel Císař Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26.
Október
2021
Dohoda o uznaní dlhu č. 802760004-3-2021-DUD
802760004-3-2021-DUD
327,24 € Železnice Slovenskej republiky Maroš Škultéty
26.
Október
2021
Licenčná zmluva 22/2021 na vydanie diela
9009/0022/21
78,00 € Ing. Andrej Chríbik, PhD.; prof. Ing. Marián Polóni, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »