Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 173/9/2023
117/2023
400,00 € Mestské kultúrne centrum Saneca Pharmaceuticals a. s.
22. September 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 27.04.2008
17977/2023
0,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Mesto Veľký Meder
22. September 2023
Zmluva o dielo
402023
1 200,00 € Ing. Martin Heczko Obec Úľany nad Žitavou
22. September 2023
20/2023/SOŠZATU/NAJOM 5
20/2023/SOŠZATU/NAJOM 5
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola stavebná
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8/2023/ZŠKlin-007
27,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola s materskou školu, Kliňanská cesta 122/4, Klin
22. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2023/ZŠKlin-008
16,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola s materskou školu, Kliňanská cesta 122/4, Klin
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8/2023/ZŠKlin-006
16,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola s materskou školu, Kliňanská cesta 122/4, Klin
22. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
22/2023 ŠJ
0,00 € ZŠ Limbová 30 Sunrise Childcare Centrum s.r.o.
22. September 2023
NZ HM 5/1626 jednohrob TV
1843/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Viera Mikušová
22. September 2023
NZ HM 5/1627 jednohrob TV
1844/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Viera Mikušová
22. September 2023
NZ HM 12/203 detský hrob TV
1849/2023
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Jozef Drobný
22. September 2023
NZ HM 5/1338 jednohrob TV
1852/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Eva Dospivová
22. September 2023
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
314/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000023
210,00 € Marianum PhDr. Jozef Fekete
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000716
210,00 € Marianum Viera Kacafírková
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000715
210,00 € Marianum Bc. Peter Debnárik
22. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-355/2023
18,04 € Bc. Tomáš VRBJAR Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Dodatok
52/2023
0,00 € Obec Vlková M.M.
22. September 2023
Dodatok
53/2023
0,00 € Obec Vlková J.M.
22. September 2023
Dodatok
61/2023
0,00 € Obec Vlková Ľ.K.