Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2022
Licenčná zmluva
4/2022
0,00 € Solitea Slovensko, a.s.. Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin
2. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2022
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin
2. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2201-004 - King Security Štúrovo s.r.o.
20/2022
0,00 € King Security, s.r.o. - SBS Štúrovo Obec Salka
2. Október 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 33/2022
33/2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
2. Október 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
1103/2022
1 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. FLUENT MUZA, s.r.o.
2. Október 2022
Zmluva o prenájme č. 22/2022
202200017/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
2. Október 2022
Zmluva č. 162 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z-22-97
0,18 € Elena Gigacová Obec Šumiac
2. Október 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 1/2022
0,00 € Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany BK DOMOV, občianske združenie
2. Október 2022
Poistná zmluva
13
0,00 € BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
2. Október 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov
122022
205 858,80 € OZIT, s.r.o. Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192
2. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome
NZ09/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Katarína Kučmášová, Vyšná Rybnica
2. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202200016/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
2. Október 2022
Zmluva č. 2 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z-22-96
0,18 € Juraj Žiak Ing Obec Šumiac
2. Október 2022
Interiérové vybavenie MŠ
95/2022
19 762,35 € Nomiland s. r. o. Materská škola, Šťastná 26, Bratislava
2. Október 2022
Dodatok k zmluve č. S98T101165 o zvoze a skládkovaní odpadu
16/2022
95,00 € FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Slovenská Nová Ves
2. Október 2022
Opakovaná zmluva o nájme bytu
Eduard Damaškovič a Žaneta Damaškovičová
0,00 € Eduard Damaškovič a Žaneta Damaškovičová Obec Malženice
2. Október 2022
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
31z-2022š
0,00 € ZO OZ PŠVsV SR Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
2. Október 2022
Zmluva o nájme pozemkov
34-2022
1 000,00 € BIKE RACING SLOVAKIA MARTIN Obec Žabokreky, Žabokreky 145
2. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
12
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93