Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Apríl
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z/2021/671/I/FSEV/UVP
1 200,00 € Silvia Hroncová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3061 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/3061
0,00 € Peter Fecko ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 15/1/II.Q.2021
1211-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Richard Rusňák
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/113
22 226,70 € Božena Ramšáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
19.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc - Plus“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
21/21/54E/2603
0,00 € Vladimír Romaňák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/112
14 817,80 € Božena Ramšáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/060/298 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o
21/12/060/298
9 029,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza KVETINÁRSTVO V, s.r.o.
19.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/654
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Martin Kovalčin Parchovany
19.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/673/II/RUK/OCOZ
4 222,56 € KRISTL s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3108 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/3108
0,00 € Miroslav Nešťák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/3054
0,00 € Magdaléna Miščíková - KADERNÍCTVO KAKADU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/104
7 408,90 € Mgr. art. Barbora Gavláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
19.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/35/54E/1024 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/35/54E/1024
0,00 € Beáta Cihrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 381 / 2021 – FES
54,64 € MASÁR Michal Ministerstvo obrany SR
19.
Apríl
2021
Zmluva o bývaní + dohoda o zotrvaní MD na skupine
11/2021
0,00 € CDR Ilava - Klobušice CDR Ilava - Klobušice
19.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/34/54E/1412
0,00 € Vitalii Chernianchuk Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2671 v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/25/54E/2671
0,00 € JKK - Marketing s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 513 / 2021 – FES
23,40 € Takáč Roman Ministerstvo obrany SR
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2261
0,00 € Masničák Jozef Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/07/54E/658
0,00 € L-simple sk, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »