Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2021/1096/III/RUK/OCOZ
30 960,00 € Mgr. Michal Stegena Univerzita Komenského v Bratislave
16.
Jún
2021
nájomná zmluva
830038007 - 2 - 2021 - NZNP
403,76 € Železnice Slovenskej republiky IDS CARGO a.s.
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1097/I/FIF/OE
50,00 € Mgr. Ján Belák Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK IMRK2-2017-000572
650 000,00 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1100/I/FIF/OE
2 000,00 € doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. IČO: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1101/I/FIF/OE
3 000,00 € doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1102/I/FIF/OE
175,00 € Mgr. Miroslava Falatová Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-56/32-2021
138 316,88 € PROFITING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026947
800,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/38/54E/1571
0,00 € Ján Smrek - Tomáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/842
0,00 € Ladislav Kurinec LK GOLD Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/767
0,00 € Milan Tamajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Nájomná zmluva č.j. ZMLV 460/2021
1421/2021/LSR
120,00 € Ing. Eva Kováčová rod. Dunajová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č.03/2021-OE/BR
3 425,61 € Dušana Petrášová – PRODUCTION PARTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 13/OZ02/II.Q.2021/EAD
1425/2021/LSR
10 483,00 € AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
GRANT AGREEMENT
R-4901/2021
0,00 € Luonnonvarakeskus , mikrobiologický ústav, Centre national de la recherche scientifique CNRS, Johan Heinrich von Thuenen- Institut , Asociacion BC3 Basque centre for Climate Change, Stichting VU, European forest Institute, Technická univerzita vo Zvolene
16.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
IU/2021/70055
2 000,00 € Marcel Mudrák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16.
Jún
2021
Zmluva č. 02/2021/505/469998/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021
13/2021/ŠVPS/RVPSZA
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568 zo dňa 22.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568
0,00 € Pavol Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1098/I/FIF/OE Rok pridania 2021
3 500,00 € Bc. Stanislav Griguš Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »