Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Nájomná zmluva
726/2022
295,23 € Grunzová Katarína Mesto Šala
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
154/2022
0,00 € Spoločenstvo evanjelických žien Mesto Tisovec
6. December 2022
Faktúra Jedáleň December 2022
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom
6. December 2022
Zmluva o posytnutí plaveckej výučby
-CRZ-
700,00 € Gabriela Podobeňová - Súkromná plavecká škola ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
Darovacia zmluva ZŠ
-CRZ-
0,00 € SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
Zmluva o dielo
20122021
23 550,60 € STAVMONT Želiezovce spol. s r.o. Obec Pastovce
6. December 2022
Zmluva o dielo
14072022-KD
152 144,15 € PAMAK s.r.o. Obec Pastovce
6. December 2022
Kúpna zmluva č. 27/OZ01/IV.Q.2022/EAD
005681/2022/LSR
6 130,80 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty SF WOOD s.r.o.
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML 767/2022 RE
0,00 € Základná škola s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
6. December 2022
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 133/04/2022/MO
0,00 € CassoviaBuild, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
INE_041/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Vlčany
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Mestom Trebišov
CRZ/25/2022
67,00 € Mesto Trebišov Klaudia Galiniaková
6. December 2022
Nájomná zmluva
975/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
6. December 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II., ITMS2014+:312051ARK3
Zmluva o spolupráci NP PRIM II
29 180,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Šarišské Jastrabie
6. December 2022
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
UVVaUVTOS-03906/34-BA-2022
4,00 € Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR Ústav na výkon väzby v Bratislave
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení účasti na vzdelávacom podujatí Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých"
2022/NIVAM/LDIPP001/83
0,00 € Jarmila Miháliková, Mgr. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. December 2022
Zmluva o pôžičke
1/2022-ER
4 930,00 € Luminosus, n.o., Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
6. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/50
0,00 € Obec Belín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
6. December 2022
Dodatok k DoC VP
0100814105
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DRANA s.r.o.
6. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
SNM-MT-KZ-2022/3159
2 203,00 € Martin Patúš Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine