Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-343-02200
24-343-02200
2 000,00 € ANNOGALLERY Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-442-01660
24-442-01660
4 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-344-02023
24-344-02023
2 500,00 € ANNOGALLERY Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01434
24-513-01434
7 000,00 € Vihorlatská knižnica v Humennom Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01718
24-513-01718
10 000,00 € Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-710-01345
24-710-01345
2 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-710-01411
24-710-01411
2 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia
24. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - nadštandardná údržba verejnej zelene lokalita 11
1029/2024
44 397,29 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9943136971
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Abovská 36, Košice
24. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000868
150,32 € Marianum Ing. Milan Kaščák
24. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001247
187,90 € Marianum Ing. Tatiana Zeleiová
24. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000875
150,32 € Marianum Mgr. Zuzana Reindlová
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00584-Z
SPO-V05-00584-Z
22 800,00 € Ľubomír Luterán Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
Žltý bajk
743/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Sandra Počuchová
24. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta
110/2024
0,00 € Neuvedené RNDr. Ľudmila Čižmárová
24. Apríl 2024
ProFi Extra poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409512685
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/414
5 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Štvrtok na Ostrove
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. VPS-2022/1-004 zo dňa 14.09.2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. VPS-2022/1-004 zo dňa 14.09.2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Torysa VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1015
42,00 € Miloš Zgalinovič Slovenské národné múzeum
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme
79/2024
1 794,30 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) La Pointe,o.z. (nájomca)