Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12. 12. 2023
DOT/008/2024
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Rusovce
30. Máj 2024
Dodatok 1/2024 k zmluve ZML/2004 010971
D 1/2024 k ZML/2004 010971
20,00 € Mestský podnik služieb Šurany Mináriková Viera
30. Máj 2024
Potvrdenie objednávky - kúpna zmluva č. 29/24
BBRSC/03742/2024
2 344,32 € Kovové profily SR, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - Škola
CRZ 3561-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ladislav Škola
30. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve číslo 2005KU151 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
Dodatok č. 1/2024
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
237-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30. Máj 2024
Rámcová dohoda
AOAS-1-45/2024
67 432,40 € BM Profesional s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
444/2024/OMM
75,00 € Slávka Šuľaková Mesto Vranov nad Topľou
30. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
1058/2024 info
514,22 € Slovenská pošta, a. s. Libor Valta
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
1
0,00 € Mesto Šamorín Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
1/2024 VO
0,00 € PP INVEST NITRA, s.r.o. Službyt Nitra, s.r.o.
30. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09331-Z
SPO-V04-09331-Z
19 000,00 € Ľubomíra Gibláková Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2024
Umluva o účinkovaní - Hudobné vystúpenie kapely ARCON na Dňoch mesta Lučenskom hodovaní dňa 24.8.2024 o 18.30hod. na Námestí republiky v Lučenci
219/2024
700,00 € Mgr. Samuel Feldsam Mesto Lučenec
30. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť počas HŠD 2024
386/2024
400,00 € Mesto Humenné TERRA NOSTRA s.r.o.
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieby
27/2024
0,00 € GEODETICCA VISION, s.r.o. OBEC SUCHÁ HORA
30. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2024/OE/O/1.18
298/2024/OE
4 340,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Tvrdošín
30. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02880-Z
SPO-V04-02880-Z
19 000,00 € Ing. Vladimír Jeleň PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2024
DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE uzatvorenej na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
D/2024/1112/XIV/LF/PR
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
30. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 6/2024/OE/O/1.12
299/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Jasenová
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3008/2024
0,00 € Ing. Juliana Márquez Slovenská pošta, a. s.