Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme časti pozemku č.283/2024
2832024
90,00 € Földváryová Alica Mesto Šamorín
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
1 200,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
24. Máj 2024
Dodatok č.1
32/2024/O
1 500,00 € Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce Súkromná základná škola Fantázia
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1299
40,00 € ĽÚBAVA s.r.o. Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby - pestovná a ostatná lesnícka činnosť
O/0250/2024/99/00
0,00 € Klein Milan Mestské lesy Košice a.s.
24. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 8/2024
Darovacia zmluva č. 8/2024
71,96 € INMEDIA spol. s r.o. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
504/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Štefan Bučko
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1300
50,00 € Pavol Majko Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby č: OCUBR-S2024/00268-003
856,80 € Obec Brzotín FOR REGION, n.o.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024001/TO/3
2024001/TO/3
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Jozef Lazár
24. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1573-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BASSO Air s.r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240029
20240029;
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Albína Hospodárová
24. Máj 2024
Príkazná zmluva 32/2024
322024
700,00 € Randal Junior s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
24. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny - krátkodobý odber
512008
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Petrovce nad Laborcom
24. Máj 2024
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2024
151/2024
1 946,00 € Mesto Rimavská Sobota Lokomotíva - Judo Rimavská Sobota
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-183/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,39 € Jaroslava Hricišinová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2024
153/2024
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Rodičovské združenie pri centre voľného času Relax Rimavská Sobota
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1306
74,40 € Ing. Peter Kudláč - APIMED Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
156/2024
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0070
OPNV/2024/0070
320,00 € RNDr. Katarína Danielová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže