Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001036
189,00 € Marianum Patrik Polák
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001075
170,00 € Marianum Iveta Ježíková
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001040
170,00 € Marianum Dušan Mrva
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000422
170,00 € Marianum Ľudmila Gábrišová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000257
84,00 € Marianum Boris Bartoš
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001037
168,00 € Marianum Jana Valentová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001034
170,00 € Marianum Igor Suchovský
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001035
63,00 € Marianum Beata Taberyová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000124
140,00 € Marianum Anna Lučanská
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001081
184,14 € Marianum Elena Cagáňová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000128
140,00 € Marianum PharmDr. Zdeněk Nouzovský
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001059
169,86 € Marianum Mária Belanová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001058
170,00 € Marianum Stanislav Chovanec
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001057
170,00 € Marianum Anton Vavro
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000074
168,00 € Marianum Ing. Eva Kohútová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000427
136,00 € Marianum Jana Vrbová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1070000039
210,00 € Marianum Róbert Lepes
21. Február 2024
POISTKA číslo 8002506129
414
32,04 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
21. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 249062007
Dodatok č.3_249062007
7 993,13 € Súkromná materská škola, Starozagorská 8, Košice Základná škola Starozagorská 8, Košice
21. Február 2024
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a požiarnotechnickej služby
273002402
0,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Centrum pre deti a rodiny Medzev