Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85271/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bystričany
26.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/31/54E/8 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 4 v rámci projektu „Prvá pomoc“
21/31/54E/8
0,00 € Bc. Mária Pálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
Január
2021
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
693/2020
0,00 € Bc.Simona Martonová Univerzitná nemocnica Martin
26.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/746 zo dňa 06.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/746 zo dňa 06.05.2020
0,00 € Anna Knapiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26.
Január
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9927744056
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9927744056
0,00 € Slovak Telecom a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/43/54E/25
0,00 € Maroš Sklenár- RANEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
26.
Január
2021
Dohoda 8/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 8_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Dagmar Chorogwická Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/61
0,00 € Katarína Kováčová - HAIR STUDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
26.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85318/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Unín
26.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/406 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/406
0,00 € Štefan Cingel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/3147 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/3147/TT
0,00 € Jozef Benedik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1123/2020/RP-R
0,00 € Alena Čierna - AKAMI Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85309/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Orechová Potôň
26.
Január
2021
Dohoda o splátkách č.p.: SE-OU6-2020/003490-595
SE_ZM_SE-OU6-2020-003490-595_2020
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Roderik Plevka
26.
Január
2021
Dohoda 2/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 2_2021 o použití SMV
0,00 € PhDr. Viera Havašová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Dodatok č.7 k zamestnávateľskej zmluve č. 00738336/UVXX
ÚVTOS-9/31-2021
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26.
Január
2021
Darovacia zmluva
2/2021/OZOO/DC
0,00 € Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe Národná zoologická záhrada Bojnice
26.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/847 zo dňa 05.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/847 zo dňa 05.05.2020
0,00 € OZEX s.r.o. Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85302/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lackovce
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí FP Prvá pomoc - opatrenie č. 2
21/23/54E/66
0,00 € Ing. arch. Monika Jendrálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »