Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-091-24
052-1-091-24
0,00 € Annamária Gordiaková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie predajného automatu
2024061801
100,00 € TATRACHEMA, výrobné družstvo Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
23. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2024/ORG/R/K/TT/0370
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
23. Jún 2024
Zmluva o zájazde
-CRZ-
0,00 € Cestovná kancelária Vida s.r.o. Základná škola s materskou školou Smolenice
23. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 5151054166
18/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Ráztočno
23. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení trestu povinnej práce
2024002
0,00 € Okresný súd Zvolen Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-086-24
052-1-086-24
0,00 € Veronika Machová Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-098-24
052-1-098-24
0,00 € Martin Herceg Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo
DLO_003/2024
0,00 € ANGRIS, s.r.o. Mesto Bytča
23. Jún 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK39/2024
PK39/2024
0,00 € AD HOC Malacky Materská škola Brodské
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-092-24
052-1-092-24
0,00 € Tomas Schejbal Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK40/2024
PK40/2024
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola s materskou školou
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-089-24
052-1-089-24
0,00 € Lucie Jašková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-087-24
052-1-087-24
0,00 € Carmela Vincenti Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
Zmluva o dielo č.1/2024
160 754,14 € StaMi-a s.r.o. Obec Jovsa
23. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-076-24
052-1-076-24
0,00 € Jana Vojtková Zoologická záhrada Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o dielo
1/2024
0,00 € MARELL s.r.o. Základná škola s materskou školou, Boleráz 456
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Letné zážitky s Mamateykou" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400174
3 500,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Kvalitné výtvarné krúžky a kurzy - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400195
4 000,00 € art SLNEČNICE Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Tanečný juniáles KTC 2024 - 22. ročník - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400199
3 000,00 € KTC Karloveske tanečné centrum Hlavné mesto SR Bratislava