Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/07/054/91
7 400,00 € Golfballs Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
26.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/30/054/470
3 300,00 € Jaroslav Petráš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/30/054/478
355,62 € Obec Muránska Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/30
0,00 € Marek Macko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/45/054/599
355,62 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/45/054/607
355,62 € Základná škola, Pribinova 34, Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
26.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/11/054/174
3 695,40 € EKIS PB s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
26.
November
2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
354/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Grunza
26.
November
2021
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári
338/UNB/2021
785,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Melen Vasyl
26.
November
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/2689/II/RUK/OCOZ
20 232,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
26.
November
2021
Zmluva o spolupráci č. 0501/0030/21
0501/0030/21
17 100,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Komunitné centrum
26.
November
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/34/53G/38
7 274,10 € Sunrise Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
November
2021
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
21/09/054/80
6 064,38 € KIABA - Spedition & Transporte s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
26.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2429
0,00 € Juraj Mikuláš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
26.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/05/010/34
0,00 € Obec Gáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/05/54E/1134
0,00 € Kamila Hercegová - KAMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/22
0,00 € Dávid Úradníček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
26.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/08/54E/1536
0,00 € Serhiy Vasylynchuk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
November
2021
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-199
FNPŠ-Z-2020/001-199
323 829,00 € X-BIONIC® SPHERE a.s. Fond na podporu športu
26.
November
2021
Z M L U V A č. E619 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
E619 08U01
94 780,00 € Environmentálny fond Obec Kružlová
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »