Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke
15/2023
1 007,00 € PhDr. Lucia Kleinová Mestská časť Košice-Nad Jazerom
31. Január 2023
Z M L U V A Č. 5, ktorá tvorí dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
5
662,56 € Andrea Nováková Dom kultúry mesta Handlová
31. Január 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
91.žp-35-327/2022-FES
22,36 € Andrea Kaprinai Ministerstvo obrany SR
31. Január 2023
Dodatok č. N20200108017D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108017
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Január 2023
Prenájom dielne č. 12
2156
25,00 € SZ CHKT Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
31. Január 2023
Dodatok k NZ
D-2 Helena Fényesová
51,64 € Mesto Čierna nad Tisou Helena Fényesová
31. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1385SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Diana Uherová Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
3 000,00 € Monika Knapcová Domov jesene života
31. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2022 o nájme nebytových priestorov
1519-8/2023-GA
11 970,24 € BYSPRAV spol. s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
31. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00011/SOŠLaD/2023/EKO
00011/SŠLaD/2023/EKO
150,00 € Občianske združenie Mesto medzi ušami Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
31. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/05/054/5
4 164,16 € Erik Márton s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu štúdium v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 46/SMS/KA131/2022-23
ZML-2023/1-67:191006
0,00 € Viktoriia Lukanova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
3 000,00 € Renata Harculová Domov jesene života
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu štúdium v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 47/SMS/KA131/2022-23
ZML-2023/1-68:191006
0,00 € Viktória Palkechová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1381SP/UNB/2022
5 000,00 € Zoltán Nagy Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/29/054/37
3 974,88 € DOMIREX GROUP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
31. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/43/054/24
5 102,16 € Obec Ochtiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
31. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1194/22
5 000,00 € Andrea Pastorková Fakultná nemocnica Trenčín
31. Január 2023
Zmluva č. 2/2023 o nájme nebytového priestoru
2/2023
25,00 € Sherif Abdelmonem Elsayed Mohamed Kenawy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
31. Január 2023
Dodatok k NZ
D-2 Andrej Danč
59,53 € Mesto Čierna nad Tisou Andrej Danč