Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2021
Súhrnný návrh poistnej zmluvy-poistenie majetku
351/114/2021
2 047,54 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
18.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov, chata
BB122/2021/0924006-Nzpk
60,00 € Ministerstvo obrany SR Ján URÍK
18.
Október
2021
Hromadná poistná zmluva č. 37-737-299 o poistení počas zahraničných pracovných ciest
PPZ_ZM_PPZ-MPS7-2021-028173_2021
20 000,00 € UNION poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
18.
Október
2021
Zmluva o vykonávaní klinického skúšania
D8532C00001
0,00 € AstraZeneca AB Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
18.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/121 zo dňa 19.01.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/121 zo dňa 19.01.2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jakub Grolmus
18.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/1643 zo dňa 19.04.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/12/54E/1643 zo dňa 19.04.2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Martin Žiško
18.
Október
2021
Zmluva o dielo - „Ružomberok, Považské kasárne, b. č. 3 a b. č. 7 - oprava okien výmenným spôsobom“ - RŠÚ
6400002831
51 071,94 € ALUFER s.r.o. Ministerstvo obrany SR
18.
Október
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60014/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SOLUTION s.r.o.
18.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 2021/252 – vojenské vyznamenania
6200002990
30 588,00 € CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
18.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2021/2022, Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/212/2021
2 122,00 € Ivan Sokolovský Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Október
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 1623/6453/2021
1623/6453/2021
2 470,33 € Bros Stanislav rod. Bros Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Október
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 1627/6453/2021
1627/6453/2021
986,25 € Holienková Viera rod. Kubová Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Október
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie, Akademický rok: 2020/2021
180040/210/2021
735,00 € Renáta Pakšiová Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Október
2021
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/196/2021
3 680,00 € Radomír Pisoň Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2021/2022, Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/201/2021
1 584,00 € Martina Kašiarová Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Október
2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK vo florbale študentov SŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028707
198,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18.
Október
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2096820
40,00 € Šiser Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2096650
160,00 € Sabol Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1064862
3 960,00 € Alžbetkinová Nina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065207
80,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »