Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
24/2024
0,00 € Urbár Devínska Nová Ves, pozemkové spoločenstvo Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme - Nebytových priestorov
25/2024
0,00 € Duálna akadémia, z.z.p.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Mandátna zmluva
202400162/2024
0,00 € Urban Planning s .r.o. Mesto Prešov
29. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 10/2024
202400165/2024
0,00 € Tomáš Magda Mesto Prešov
29. Február 2024
Kúpna zmluva
499/2024
27 100,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/59
154/2024
900,00 € Mesto Komárno Fernando Lakatoš
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00787
24-451-00787
4 000,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00698
24-451-00698
6 500,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00644
24-451-00644
1 300,00 € Obec Žakarovce Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00661
24-452-00661
1 500,00 € ART BIN Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00682
24-452-00682
4 000,00 € Stará škola Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Servisná zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
415
488,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000080
170,00 € Marianum Michaela Uhlíř Jankovičová
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001132
42,00 € Marianum Viliam Zezula
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001101
209,54 € Marianum Martin Kyrcz
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000481
170,00 € Marianum Tomáš Vojčík
29. Február 2024
Zmluva o partnerstve a spolupráci
474/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Mesto Nitra
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/36
155/2024
700,00 € Mesto Komárno Ladislav Lukůvka
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/32
156/2024
650,00 € Mesto Komárno Gábor Horváth
29. Február 2024
Nájomná zmluva
77/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené