Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
936/2022
2 831,83 € Súkromná materská škola Mesto Šala
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_018/2022
3 800,00 € ULTIMA INVEST, s. r. o. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
593/2022
50,00 € Falke Slovakia, s.r.o. Mesto Svit
30. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2728/2022
0,00 € Nina Kujovičová Mesto Nitra
30. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2729/2022
0,00 € Lara Verešová Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 11 na adrese Rozkvet 4485/201
736/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 3 na adrese Moyzesova 819/104
746/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o spokytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2738/2022
0,00 € Miloš Madola - Váš Príbeh Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2740/2022
0,00 € Rosetta, s.r.o. Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2744/2022
0,00 € Ing. Katarína Kyman Haruštiaková - DESIGN A REALIZÁCIE INTERIÉROV Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2751/2022
0,00 € dressign studio s. r. o. Mesto Nitra
30. November 2022
Dodatok č. 2 k PZ 3249002330
Z/443/2022
25,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Trstená
30. November 2022
Vystúpenie na podujatí Beh za zdravé mesto
359/2022
300,00 € Mgr. Slávka Tkáčová Mesto Stará Ľubovňa - primátor mesta
30. November 2022
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári za byt č. 10 na adrese Moyzesova 819/104
697/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 12 na adrese Rozkvet 4485/201
737/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 14 na adrese Moyzesova 819/103
745/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. November 2022
Zmluva o bežnom účte
KD 102/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
30. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2724/2022
0,00 € Ing. Jana Detková Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
22/HA
0,00 € Súkromné konzervatórium Krčméryho 2 Nitra Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
30/HA
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra