Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
ZM2027184
350,00 € JUKVET s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2027423
1 440,00 € RAMA GROUP s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
License agreement
ZM2027297
1 280,00 € Rozhlas a televízia Slovenska KTO TÉLÉVISION CATHOLIQUE
17.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 471/2021
973,00 € HK Košice – hádzanársky klub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1924/II/LF/OPP
4 140,95 € GeneTiCA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
Z/2021/1925/IX/FAF/KORF
300,00 € Slovenská lekárnická komora Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
17.
September
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0588/2021
23 000,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 486/2021
976,50 € Pavol Murín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
September
2021
Darovacia zmluva
2021106
5 000,00 € Obec Svrčinovec TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 487/2021
520,08 € Ing. Maroš Sabo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
September
2021
Zmluva o zriadení VB č. 151/1557/NOPIS-BB/2021 - 11172/6253/2021
1404/6253/2021
32,95 € Gabriš Július a manž. Margita Gabrišová Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o zriadení VB č. 153/1557/NOPIS-BB/2021 - 11173/6253/2021
1405/6253/2021
32,95 € Galba Teofil a manž. Viera Galbavá Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0729/2021
15 000,00 € EDI Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2021
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0579/2021
4 200,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0585/2021
1 400,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2021
Z M L U V A O VEDENÍ WORKSHOPU
335/2021
1 000,00 € Lenka Hámošová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
September
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0587/2021
112 776,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2021
Zmluva o zriadení VB č. 131/1557/NOPIS-BB/2021 - 11160/6253/2021
1392/6253/2021
39,71 € Ďuriška Miroslav rod. Ďuriška Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o zriadení VB č. 139/1557/NOPIS-BB/2021 - 11164/6253/2021
1396/6253/2021
15,24 € Galba Branko Ing. rod. Galba Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o zriadení VB č. 146/1557/NOPIS-BB/2021 - 11167/6253/2021
1399/6253/2021
25,57 € Flochová Kvetoslava rod. Flochová Slovenská správa ciest, Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »