Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Darovacia zmluva
01/2022
0,00 € Vojenská podporná nadácia Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
28.
Január
2022
Zamestnávateľská zmluva .
54130395BA3211
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28.
Január
2022
Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu
02/9/2022
0,00 € Enviconsult spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
28.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 7/OZ01/I.Q.2022/EAD
000438/2022/LSR
6 744,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Antoni Zajac Firma Handlowo-Uslugowa
28.
Január
2022
Kúpna zmluva č.206/2022/LSR
206/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ Ing. Miroslav Macejko ml.
28.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 1/OZ01/I.Q.2022/EAD
000436/2022/LSR
3 684,48 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Globwood s.r.o.
28.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní č. 31/ON-2022
CPPO_ZM_31-ON-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Katarína Labovská
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/17/054/10
3 406,14 € Mesto Štúrovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/17/054/14
6 812,28 € TNT Cleaning, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 8/2021/VI
1294/2022/NPPC-VUŽV
3 393,34 € Milan Behyňa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
43/2022
0,00 € Post Bellum SK Divadelný ústav
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/41/54E/140
0,00 € Thi Hoai Thu Bui Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
22/41/054/41
3 493,56 € Centrum včasnej intervencie Košice, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/23/54E/66
0,00 € Bc. Kolmačka Filip Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28.
Január
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
44/2022
0,00 € Grusková Alexandra Divadelný ústav
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 december
22/36/54E/71
0,00 € Matej Lesičko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/22/54E/7
0,00 € Lucia Jurkovičová - PUB E GIOCHI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/22/054/2
2 554,62 € A3um, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
53544-2
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bahman Zarazvand
28.
Január
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AFQ5
309070AFQ5
14 941,26 € Obec Veľká Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »