Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62981
1 500,00 € Slavomír Pavol rod.Pavol, Zuzana Pavolova rod. Košiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
1.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
65037
1 500,00 € Anina Štefánik Slovenská inovačná a energetická agentúra
1.
December
2021
Dodatok č. 1
130/2021
0,00 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
1.
December
2021
Kúpna zmluva
Z/BTS/DRS/134/2021
5,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Klub Priateľov auto-moto veteránov
1.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
65174
1 500,00 € Jozef Vrábeľ, Ján Kurtulík, Katarína Vrábľová, Pavol Žitniak, Zita Žitniaková, Július Hablák Slovenská inovačná a energetická agentúra
1.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
65241
1 500,00 € Maťus Miloš Slovenská inovačná a energetická agentúra
1.
December
2021
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. p.: SE-OHZ4-2021/002585-059 zo dňa 1.12.2021
SE_ZM_SE-OHZ4-2021-002585-059_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Miloš Birtus, PhD.
1.
December
2021
Memorandum o spolupráci
IU/2021/70102
0,00 € Slovenská plavecká federácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1.
December
2021
Licenčná zmluva na použitie diela
133/VŠMU/2021
50,00 € Daniel Buranovský Vysoká škola múzických umení
1.
December
2021
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
5/2021
0,00 € GGFS s.r.o. Litterra, n.o.
1.
December
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021366/2021
150,00 € Peter Maľa Národné osvetové centrum
1.
December
2021
Zamestnávateľská zmluva
467
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
1.
December
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/954 zo dňa 20.08.2021
21/06/54E/954
0,00 € Mario Lorenc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
1.
December
2021
ZMLUVA O VEDENÍ WORKSHOPU
482/2021
1 000,00 € Erik Král Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1.
December
2021
Licenčná zmluva na vydanie diela
VYD-2021-1/60; ISBN 978-80-552-2404-6
0,00 € Ing. Zuzana Kňažická, PhD.; RNDr. Hana Ďúranová, PhD.; RNDr. Veronika Fialková, PhD.; Mgr. Jana Bilčíková; prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1.
December
2021
Kúpna zmluva č. reg. NI/1-537/2021/SPU
NI/1-537/2021/SPU
1 716,00 € Datacomp s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1.
December
2021
Nájomná zmluva č. 810 649 158-2-2021-NZP
810 649 158-2-2021-NZP
225,89 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Roman Havlovič, Ing. Lenka Havlovičová, rod. Jindřichová
1.
December
2021
Zmluvu o poskytovaní certifikovaného kurzu slovenského jazyka
190010/150/2021
19 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Mezinárodní Svaz Mládeže, z. s.
1.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91205/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pliešovce
1.
December
2021
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
Z554
0,00 € Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »