Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 194/2023 Priatelia HUdobných dní Bruna Waltera - Freunde der Bruno Wlater Musiktage, OZ Spomienkový koncert Zrkadlová sieň, Mezanín
1942023
400,00 € Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Darovacia zmluva
493/2023
369,00 € T P D, spol. s.r.o. Národný ústav detských chorôb
6. December 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia
1114/Č/2023
150,00 € Slovenské centrum AICT Slovenské národné divadlo
6. December 2023
Preberací prookol číslo: 0689/2023-25/039 na základe kúpnej zmluvy 0689/2023
21/2023
7 722,00 € flex-it, s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce
6. December 2023
Darovacia zmluva
ÚVTOS-01330/23-KR-2023
0,00 € anonymizovan Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
6. December 2023
Rámcová dohoda
3638-20/2023-BA
155,52 € WASCO – družstvo Sociálna poisťovňa, ústredie
6. December 2023
Dohoda o splátkach
06122023
2 000,00 € Inšpektorát práce Bratislava Muharem Osmani
6. December 2023
zmluva - J.Ňunvarová 3.12.
277/2023
100,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Mgr. Jana Ňunvarová
6. December 2023
Zmluva ŠH č.65/2023
Zmluva ŠH č.65/2023
0,00 € Lukáš Benko Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
6. December 2023
Rámcová dohoda
3638-18/2023-BA
85,20 € WASCO – družstvo Sociálna poisťovňa, ústredie
6. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. ZVPd/1/2022 o výpožičke nebytových priestorov,časti pozemku a hnuteľných vecí
158/2023
0,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05074-Z
SPO-V03-05074-Z
19 000,00 € Pavel Lukášik Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2023
Rámcová dohoda
24/2023/284
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Senior dom Svida
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2019/TO
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2019/TO
0,00 € ARRIVA NITRA a.s. Obec Prašice
6. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
260/2023
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRBistro s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10026
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Krajč Sendecká Eva
6. December 2023
Príkazná zmluva
NI/1-785/2023/SPU
750,00 € Ing. Radovan Ostrovský, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6600000305 zo dňa 16.11.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.02.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.08.2023
6600000305-03 6600000647
0,00 € Hala 4 s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/34/010/114
0,00 € Obec Rovné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/39/010/33
0,00 € Obec Volica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov