Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-05309
20-121-05309
3 000,00 € Mgr. Art Kristína Strečková Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-06052
20-121-06052
3 000,00 € Mgr. art. Zuzana Burianová Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-06862
20-142-06862
1 500,00 € Bc. Daniel Rerko Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-08276
20-142-08276
3 000,00 € Mgr. Karolína Mistríková Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-08895
20-142-08895
3 000,00 € Mgr. art. Patrik Illo Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-09001
20-142-09001
3 000,00 € Jana Kačová Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
dodatok k zmluve o poskytovaní ekonomických služieb
D01/2018
720,00 € Tolit s.r.o. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
27.
Február
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
38281-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jaroslav Prokop
27.
Február
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
38284-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Pavlík
27.
Február
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
38290-1
185,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrea Červenková
27.
Február
2021
Príkazná zmluva
21/1/9162/1
413,00 € Mrštica Robert, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27.
Február
2021
Príkazná zmluva
21/1/9258/1
349,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-07634
20-121-07634
2 500,00 € Miroslav Jančár Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-07801
20-121-07801
3 000,00 € Bc. Michal Freriks Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-08691
20-121-08691
3 000,00 € Nikola Mesarošová Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-121-08340
20-121-08340
3 000,00 € Mgr. Art. Zuzana Sliacka Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
D 21/40/012/1
0,00 € Obec Petkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-08325
20-142-08325
3 000,00 € MArch Anna Cséfalvay Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-08697
20-142-08697
3 000,00 € Mgr sztuki Aleksandra Stencel Fond na podporu umenia
27.
Február
2021
Dohoda č. 21/25/54E/1246 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/1246
0,00 € Ľuboš Hruštinec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »