Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 87/2021/DK
4880/2021/NPPC-VÚŽV
3 933,00 € AGRO SEKULE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 970/2021/DK
4885/2021/NPPC-VÚŽV
2 308,50 € Milan Ruščák, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 808/2021/DK
4890/2021/NPPC-VÚŽV
598,50 € Ladislav Iglai Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva
ZM1007749
70,00 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 833/2021/OV
5082/2021/NPPC-VÚŽV
253,50 € Ján Kaňuk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 98/2021/HY
5083/2021/NPPC-VÚŽV
28 093,50 € ProOvo, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1184/2021/DK
4878/2021/NPPC-VÚŽV
940,50 € PD Javorinka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Licenčná zmluva Ferdo Mravec
23/2021/AZ
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátna opera
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 322/2021/OV
5079/2021/NPPC-VÚŽV
1 989,00 € Černovské drevenice, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/835 zo dňa 24.04.2020
20/03/54E/835
0,00 € Ing. Marián Greguš ICE S Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 832/2021/OV
5071/2021/NPPC-VÚŽV
4 972,50 € Ján Kalmár, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
490/UNB/2021
61,25 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Bohuslav Sekereš
18.
Január
2022
Zmluva č. 11/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2022
0,00 € MVDr. Peter Zátroch Regionálna veterinárna a potravinová správa, Banská Bystrica
18.
Január
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M517-431-16 zo dňa 9.12.2019
40/2022
281 395,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Partizánske
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 440/2021/DK
241/2022/NPPC-VUŽV
1 282,50 € Farma Nemešany s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
Zmluva o preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
POZ 21/2022
0,00 € LK Silencia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 488,00 € Mgr. Tomáš Kuruc Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1358/2021/DK
417/2022/NPPC-VUŽV
1 539,00 € SCHERMA s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Január
2022
KÚPNA ZMLUVA - dohoda o zálohových platbách na rok 2022 _Pedag.fa
Tvu_2022_Re_9
0,00 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18.
Január
2022
KÚPNA ZMLUVA - dohoda o zálohových platbách na rok 2022
Tvu_2022_Re_10
0,00 € ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »