Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 174/9/2023
118/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo
23. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb.
EXT_057/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11056/1
370,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000725
209,77 € Marianum Ing. Milan Brngál
23. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_056/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. September 2023
Zmluva o nájme bytu
BD4 A7/2023
0,00 € Ľuboš Galuščák Obec Nová Ľubovňa
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000660
42,00 € Marianum Marta Sáhová
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11074/1
467,00 € Mahrla Zdeno, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11073/1
204,00 € Mahrla Zdeno, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
23. September 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - František Leška
654/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Leška František
23. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_167 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
62/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Malinovo
23. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 250/2023
52 521,30 € Mgr. Ján Čontošfalský Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000263
170,00 € Marianum Peter Haluška
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000085
136,26 € Marianum ArtD. Enikö Ginzeryová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000724
170,00 € Marianum Ing. Juraj Maršálek
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000722
168,00 € Marianum Mohammad Azim Farhadi
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000718
170,00 € Marianum Helena Holmanová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000723
140,00 € Marianum Oľga Murčová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000719
168,00 € Marianum Elias Rida
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2100000025
170,00 € Marianum Ing. Anna Briľaková