Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone strážnej služby č. 65/EU/2022
25/EU/2023
12,60 € SECURO spol. s r.o. Závodisko, š. p.
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/NR/2022/1018
KV/NR/2022/1018
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Molnárová Eva
26. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
A010-22
1 860,00 € Audit consults s.r.o. Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
26. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 10/DP/2023
10/DP/2023
600,00 € Závodisko, š. p. BUČINA EKO, s.r.o.
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2021/0675
KV/KE/2021/0675
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Nagyová Tímea
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/TN/2022/0920
KV/TN/2022/0920
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Šaffo Michaela
26. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI
15/2023
623,00 € Anna Dominová Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
26. Marec 2023
Dohoda o ukončení ZMLUVY č. 49/EU/2022
26/EU/2023
0,00 € Závodisko, š. p. S.M.K. - Group s.r.o.
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BB/2022/0834
KV/BB/2022/0834
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Marťuševová Ivana
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2022/0871
KV/PO/2022/0871
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Maxinová Ľubica
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2022/1017
KV/PO/2022/1017
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zakarovská Zuzana
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/ZA/2021/0555
KV/ZA/2021/0555
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Redayová Lucia
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2022/0960
KV/PO/2022/0960
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Schneiderová Laura
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2021/0700
KV/KE/2021/0700
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Šimková Lucia
26. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá
ZM14/2023
70,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 11/DP/2023
11/DP/2023
840,00 € Závodisko, š. p. Kinekus, s.r.o.
26. Marec 2023
Podnájomná zmluva č. 2023-01
2023-01
1 498,00 € Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2021/0586
KV/KE/2021/0586
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Sisiková Paula
25. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231825_Z
490,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Obec Ľubá
25. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/TN/2021/0455
KV/TN/2021/0455
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bajzová Milada