Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Nájomná zmluva č. 75
80/2024
52,00 € Erika Nosáľová, Utekáč 1322 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
20. Február 2024
Nájomná zmluva č. 71
76/2024
32,00 € Kamila Skruteková, J.A.Komenského 2889, Lučenec Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
20. Február 2024
pozemky
OP/2024/00438526
9 560,10 € ORAVCOVÁ KATARÍNA Obec Poľanovce
20. Február 2024
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
30/ÚKO/2024
180 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenské národné divadlo
20. Február 2024
Kúpna zmluva
OU-TT_ZM_72-2023_2024
8 201,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Ing. Miloš Žažo a Ing. Elena Žažová
20. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastn
1,00 € Obec Opoj Breza s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2024000684
220,00 € Obec Hýľov Mesto Košice
20. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
482024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lívia Planková
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00221-Z
SPO-V04-00221-Z
19 000,00 € Ing. Jozef Šimko Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Helena Skublyová
168,99 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Helena Skublyová
20. Február 2024
Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V1
190015/007/2024
2 927 297,04 € THERMKLIMA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-029/2023/Valaliky/2071/OndKa
46,35 € Eva Drabantová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
21/24/AZ
750,00 € Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
CRZ_2024_01
408,00 € Ing. Martin Macala Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves
20. Február 2024
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-002/2017/Bytčica/188/Sl_dodatok č.2
62,63 € Janka Bačová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Anna Lavičková, Peter Lavička
103,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Anna Lavičková, Peter Lavička
20. Február 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. č. zmluvy 2465057
482024
554,40 € Slovgram MŠK Púchov s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Ladislav Lakatoš
44,28 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Ladislav Lakatoš
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Miroslava Verešová
86,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Miroslava Verešová
20. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
576/2023
171 599,99 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Úrad vlády SR