Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2021
Zmluva o likvidácii špecifického odpadu
10/2021
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
20.
Október
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I626
SE_D3_ KŽP-PO4-SC431-2017-19-I626_2021
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
20.
Október
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/2202/2021
0,00 € Mgr. Milan Kazi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚHL LM-28-461/2021
8,45 € MUDr. Jaroslava KRÍDLOVÁ Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2021
Zmluva o dodaní služieb
5996/2021/LSR
7 882,08 € ENVIRA, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
20.
Október
2021
Zmluva o používaní služobného motorového vozidla
82/21
0,00 € Ing. Ivan Oleár, MBA Národná transfúzna služba SR
20.
Október
2021
Nájomná zmluva
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-071_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky VERY GOODIES SK s.r.o.
20.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ÚHLLM-28-465/2021
143,63 € RNDr. Rastislav FERKANIN Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2021
Zmluva o výpožičke
268/2021
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 5682/2021/LSR
CRZ 5682/2021/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance BUKÓZA Export-Import, a.s.
20.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA
BRVO-18-501/2021
240,57 € Ján LENTVORSKÝ Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/14/54E/2855 zo dňa 03.11.2020
20/14/54E/2855 ukončenie dohody
0,00 € Ing. Gejza Komjáti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 06/07/2021
2462/2021/LSR
0,00 € LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
20.
Október
2021
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20216764_Z zo dňa 14.4.2021
NSM-3-337/2021
0,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20.
Október
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202113253_Z - Vozidlá nižšej kategórie - kombi - ET/2021/0044
DET/2021/0044/0001
0,00 € TODOS Bratislava s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 1656/6453/2021
1656/6453/2021
1 771,03 € Bureš Richard rod. Bureš Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Október
2021
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
315/2021-2060-1010
58 714,50 € Entrans, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Zmluva o spolupráci č. 460-2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
2021/79/ZML
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Slovenské centrum dizajnu
20.
Október
2021
Post test kampane
obj_191_2021
4 020,00 € 2muse, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/10/54E/245
Dohoda o ukončení dohody č. 20/10/54E/245
0,00 € Annamária Michaličková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »