Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o dielo na objednávku
111/2023
200,00 € prof. Mgr. Juraj Ladomersky, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
4. Október 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
119/2023
0,00 € SVOP spol s r. o. Obec Trenčianska Teplá
4. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/20/19B/11
17 116,00 € Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
4. Október 2023
Zmluva o dielo na objednávku
113/2023
200,00 € prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
69/2023
0,00 € Logistické centrum Trnava s.r.o. Obec Zavar
4. Október 2023
Kúpna zmluva
41/2023
114 115,61 € Slovak Telekom, a .s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
41/2023/PV
0,00 € RELECON s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
4. Október 2023
Zmluva o prevádzke triedeného zbere
ZP-RZ-SZH0104202304
0,00 € ENVI-PAK a.s. HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.
4. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
00648272
0,00 € DataCantrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Lipovany
4. Október 2023
Zmluva o prevádzke triedeného zbere
ZP-RZ-SZH0104202302
0,00 € ENVI-PAK a.s. HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.
4. Október 2023
Dohoda o nájme pozemkov číslo 106/2023/ÚKSÚP
106/2023/ÚKSÚP
26,51 € Ing. Zoltán Horváth Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
4. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_042 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
570/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/075 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť č. 4
1/017/284/2023
287 958,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o kontrolnej činnosti Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti
104/23
157,50 € EKOTEC, s. r. o. Obec Gánovce
4. Október 2023
Darovacia zmluva
2023/119
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Suchá nad Parnou
4. Október 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
SEOP-2-5/2023
476,90 € Samuel OLEKŠÁK Ministerstvo obrany SR
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRW9
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRW9
396 308,50 € UNICOL, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
38/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nitrianska Streda
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
92/2023
18,00 € Obec Udiča Alena Kapralčíková
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
283/2023
17,00 € Obec Bajč Helena Tapolcsányiová