Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o termínovanom vklade
4065124627
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00723-Z
SPO-V04-00723-Z
19 000,00 € Ing. Patrícia Janíková Slovenská agentúra životného prostredia
20. Máj 2024
Rámcová dohoda číslo 2/2024-RBPCOO
TvU_2024_Re_44
9 900,00 € Miomed, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
68/2024/1
34 144,25 € MASO J + L, s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
20. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 126/2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 126/2024
96,00 € Mgr. Janka Kolcunová Centrum voľného času
20. Máj 2024
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
zo dňa 20.05.2024
0,00 € Soňa Melová a Ing. Vladimír Ďurfina Obec Jarok
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry Číslo zmluvy: 44/ZPD/2024
297/2024
2 840,00 € Mesto Dunajská Streda Zápasnícky klub BHN18, o. z.
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
9288202
2 331,00 € PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. Malé Karpaty
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovania kultúrneho dedičstva Číslo zmluvy: 67/ZPD/2024
301/2024
3 720,00 € Mesto Dunajská Streda PÁZMANEUM
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Ľubomír Augustín
77,10 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Ľubomír Augustín
20. Máj 2024
Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-05-13mm1
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Figa
20. Máj 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 01/ZHZ/2024
01/ZHZ/2024
490,00 € DIVADLO POD BALKÓNOM Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-27
0,00 € SOŠ HSaO Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
7/2024/4
0,00 € LUNYS, s.r.o. Mgr. Katarína Miškárová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Denisa Pihýková
153,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Denisa Pihýková
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci_HOPERO_HD Solutions
HOPERO_HD Solutions
4 800,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV HD Solutions s.r.o.
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkového servisu
Z/1/2024
150,00 € Alfasat s.r.o. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou-Torna
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0185/2014
0185/2014
150,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Ján Parai
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 245/2024
245/2024
0,00 € Základná umelecká škola Mestská časť Bratislava - Rača
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07098-Z
SPO-V04-07098-Z
19 000,00 € Mgr. Ľubica Kubišová Slovenská agentúra životného prostredia