Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934
18 520,00 € Základná škola Pieninská Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
21.
Január
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-002
21 052,63 € Obec Prakovce Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
21.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5177/2021ST
3 000,00 € Bc. Alexandra Zieglerová Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 130,00 € Bc. Marieta Leviczká Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 31/2021/KO
1059/2022/NPPC-VUŽV
331,50 € Andrea Export Import s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 50/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Magyar Vasúti Árusállító Kft.
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
2353/2022/NPPC-VÚP
15 080,80 € Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
ZML-2022/1-14:191006
0,00 € Mesto Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21.
Január
2022
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
14/2022/1.14.1
0,00 € Ing. Vladimír Novák Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 913/2021/DK
312/2022/NPPC-VUŽV
513,00 € Martin Urík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o servisnej službe
6/2022
0,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
21.
Január
2022
Príkazná zmluva
12/2022
50,00 € Ján Cipár Slovenská akadémia vied
21.
Január
2022
Príkazná zmluva
14/2022
50,00 € Samuel German Slovenská akadémia vied
21.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody
20/32/54E/1579
0,00 € Ľubica Miháľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1423/2021/DK
665/2022/NPPC-VÚŽV
940,50 € Štefan Jurkovič Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2022/1-28:191006
0,00 € PSYCHÉ Levice, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21.
Január
2022
RÁMCOVÁ DOHODA
233/2022/LSR
2 082 974,40 € Martin Kováčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
21.
Január
2022
Zmluva o dielo č. 052/2021
UVN1642756281-ODIE
36,00 € Laco - Lift Servis, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21.
Január
2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/84/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Senec Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 828/2021/DK
650/2022/NPPC-VÚŽV
1 966,50 € LÍŠKA & company, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »