Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
95/2022/LSR
34 000,00 € ELSTAV - FR,s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
24.
Január
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2005/2021 info
1 084,11 € Slovenská pošta, a. s. Mária Sabolová – SISA - STAV
24.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00351628/1/22
9/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trnava
24.
Január
2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1346/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Peter Sabol – REMONSTAV
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/40/54E/25
0,00 € Veronika Pšeničňaková - Kaderníctvo Veronika - Luxury Hair Salon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/14/54E/38
0,00 € MPP-Tec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/25/54E/89
0,00 € Filip Maliček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-21_2022
2 409,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Milana Tagirova
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q446-512-001-001
IROP-CLLD-Q446-512-001-001
42 746,32 € Obec Žabokreky OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
24.
Január
2022
Zmluva o odbere stravy a poskytnutia ubytovania č. S/1/2022
Zmluva o odbere stravy a poskytnutia ubytovania č. S/1/2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
24.
Január
2022
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
SNM-AM-ZOV-2022/49
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave
24.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 9/OZ01/I.Q.2022
000295/2022/LSR
17 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty ROSIMA, s.r.o.
24.
Január
2022
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium dlhodobá mobilita študenta v rámci programu 2021/2022/29 MS Štúdium
ZML 16/2022 RE
2 132,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Khrystyna Malys
24.
Január
2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/44/054/410
7 070,56 € Mgr. Alexander Augustin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/27/54E/30
0,00 € Michal Michňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/40/54E/68
0,00 € Vladimír Krivák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/46/54E/122
0,00 € Matúš Balabas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/19/54E/41
0,00 € Ivan Mesároš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/35/54E/36
0,00 € PF AUTOMOBILE 66 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/38/54E/55
0,00 € Marek Kseňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »