Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2020/SZZ 677-00/Považská Bystrica/0197/Geoplán/118
0,00 € Slovenský zväz záhradkárov Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827 118-002-1-2018-DUNZ
827 118-002-1-2018-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Fedor
29.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/852 zo dňa 12.04.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/852 zo dňa 12.04.2021
0,00 € Veronika Hanšutová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29.
November
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-390/2021/Bytčica/188/SI/D1/1856
1 796,90 € Družstvo Brezová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov k Zmluve o nájme parkovacích miest
Dodatok č. 1 k Z/BTS/DOP-KAK/210/2019
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) SHELL Slovakia, s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60145
3 400,00 € Miloš Krajčí, Gabriela Krajčíová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59992
2 720,00 € Katarína Nekorancová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-144/2021-SkPeM
0,00 € Jozef METES Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
63213
1 500,00 € Ing. Radoslava Bačíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-155/2021-SkPeM
0,00 € Tomáš ABRAHÁMOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/BTS/ZML/125/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) SEAGLE AIR - FTO, s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
629/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
63312
1 170,00 € Slavomír Varga, Iveta Vargová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
65962
1 548,00 € Dávid Pallai Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
65853
1 233,00 € Ing. Ľubica Janetková, Ing. Zoltán Janetka Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku v inauguračnom konaní
203/HTF/2021
100,00 € Ivanka Kubicová Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-152/2021-SkPeM
0,00 € Tomáš BLEY Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
66104
1 522,00 € Sedlár Jozef, Lucia Sedlárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
66007
1 540,00 € Jaroslav Hollý, Ingrid Hollá Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
66114
1 614,00 € Juraj Očenáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »