Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2023/01
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2023/01
1 140,00 € Mykhailo Titov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
27. September 2023
Nájomná zmluva
670/2023
61,00 € Mesto Rožňava Marcela Gažová
27. September 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 81/04/Nn/2023
CRZ-5310-2023-LSR
28,00 € Michal Hucman a Ján Huczman LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
27. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
E-23124
0,00 € VIAMO, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 5/2324
9013/0417/23
3 540,00 € Artur Horozhankin Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 2023/266 - Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny
6200003292
78 624,96 € ADAM OIL spol. s r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27. September 2023
Zmluva o zabezpečení účasti na výstave
AX-01/2023
0,00 € Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Vladislav Paľurik - SHR - AGROTREND, Svidník
27. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1385 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1385
0,00 € Technické služby mesta Humenné Mgr. Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo Na Korze
27. September 2023
Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb
37/2023
0,00 € FoxySteel s.r.o. Obec Beckov
27. September 2023
Nájomná zmluva
2023/100
90,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Iždinský Vladimír
27. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 579/2023
0,00 € Bc. Viera Pauková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. September 2023
nákup tovaru pre školský bufet
202314
0,00 € Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien (in personam)
6600000643
0,00 € Vajnorská s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. September 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-81/2023/SSD/617-00, 629-00/Lisková/0920/2644
51,00 € Marta Mrvová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. September 2023
Dohoda o splátkovom kalendári 2023/145167
Dohoda o splátkovom kalendári
690,00 € Vrbjarová Erika - Salón Monika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. September 2023
ZoD
F 214/2023
50,00 € F. Lonc Krajské kultúrne stredisko v Žiline
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023037
594,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 STK Martin-Priekopa, tenisový klub
27. September 2023
Rámcová dohoda 27/2023 na dodanie potravín - Rôzne potravinárske výrobky - hrubý tovar.
27/2023
42 094,92 € GLOBUS spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023038
495,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Tenisový klub Vrútky
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 7/2324
9013/0418/23
3 330,00 € Alina Khrypun Slovenská technická univerzita v Bratislave