Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 67/2024
67/2024
600,00 € Róbert Lukáč Nadácia PSK pre podporu rodiny
15. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-34/2024
12,88 € Ing. Miroslav Čahoj Ministerstvo obrany SR
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0041/24
0301/0041/24
4 091,52 € WIBORG s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024/194
499,00 € Art Project Group, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
15. Apríl 2024
Záložná zmluva
400/110/2023/2/ZZ
1 223 066,00 € Obec Hronovce Štátny fond rozvoja bývania
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
91/2024
150,00 € Jana Gombiková Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi
122/2024
0,00 € Nedashkovskyi OIeksandr Mestská časť Bratislava Vrakuňa
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
92/2024
150,00 € Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
15. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
23 480,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavské centrum služieb
15. Apríl 2024
Zmluva č 22/2024 o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 22/2024
0,00 € Mgr. Renáta Popovcová Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
15. Apríl 2024
Zmluva č 26/2024 o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 26/2024
0,00 € Anna Cimbaľáková Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 81/5/2024
Zmluva o nájme bytu č. 81/5/2024
0,00 € Jarmila Holbová Obec Nová Bošáca
15. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke - hnuteľný majetok obstar. v zmysle Projektu EÚ: Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC)
2024001151
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Košice
15. Apríl 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy - navýšenie majetku v rámci projektu EÚ
2024001152
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mesto Košice
15. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05097-Z
SPO-V03-05097-Z
19 000,00 € Maroš Myjavec Slovenská agentúra životného prostredia
15. Apríl 2024
Zmluvy o poskytnutí dotácie
INT_052/2024
1 500,00 € Obec Horné Srnie Slovenský zväz telesne postihnutých - základná organizácia
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 19/2024
Zmluva o poskytnutí služieb 19/2024
0,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Orgonášová Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
31/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č.30324023
163/2024
0,00 € SOFTIP, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
15. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01813-Z
SPO-V04-01813-Z
19 000,00 € Jozef Gomola Slovenská agentúra životného prostredia