Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Príloha č. 1,2,4 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB ( ďalej len "Zmluva o BBTB")
46002017-prílohy 1,2,4-2024-02
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva
6600001557
0,00 € YIT Slovakia a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku meračov tepla, chladu a príslušenstva
6600001524
0,00 € V.I.Trade s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1129
6600001578
0,00 € Ján Szvat MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 769
6600001563
0,00 € Gabriela Véghová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1143
6600001575
0,00 € Bartolomej Šváb MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 544
6600001565
0,00 € Ladislav Gédra MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1089
6600001567
0,00 € Paulína Peková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600001554
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 57 Dodatok č. 1
6600001530-01
0,00 € Pavol Pelegrin; Ľubica Pelegrinová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1088
6600001569
0,00 € Miroslav Peko MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1119
6600001570
0,00 € Marek Staňo, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 301
6600001574
0,00 € Beáta Stribulová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1155
6600001582
0,00 € Iveta Timárová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 551
6600001566
0,00 € Zlatica Gédrová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1149
6600001583
0,00 € Agnesa Takáčová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1179
6600001579
0,00 € Mária Uliková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1185
6600001576
0,00 € Slávka Vaňková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1114
6600001568
0,00 € Rafael Staňo MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 724
6600001564
0,00 € Alžbeta Šeňová MH Teplárenský holding, a.s.