Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1049
6600001630
0,00 € Vladimír Mrázko, PaedDr. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 953
6600001627
0,00 € Mária Kmecová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1107
6600001613
0,00 € Silvia Semanenková MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 929
6600001619
0,00 € Marián Juhás MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 357
6600001610
0,00 € Monika Dobrescuová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 342
6600001633
0,00 € Beáta Bíla MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1069
6600001631
0,00 € Monika Oravcová, MVDr. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 964
6600001632
0,00 € Peter Kovalčik MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 847
6600001642
0,00 € Monika Filippi MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1027
6600001643
0,00 € Svetlana Mrasková MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 984
6600001611
0,00 € Mária Kuročková MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 95
6600001622
0,00 € Ladislav Balla MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 381
6600001634
0,00 € Verona Pásztorová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 110
6600001635
0,00 € Bernadeta Benešová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 784
6600001636
0,00 € Miroslav Bačo MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 99
6600001624
0,00 € Eva Ballová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 239
6600001608
0,00 € Marcela Molnárová MH Teplárenský holding, a.s.
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
6600001558
2 000,00 € "Priatelia Žilinskej chirurgie" MH Teplárenský holding, a.s.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600001605
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 539
6600001591
0,00 € Peter Gédra MH Teplárenský holding, a.s.