Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
6600000438
0,00 € RHOMBUS, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o pripojení odberateľa elektriny č.32023202/BAJA/ESCO-DS/2023
6600000435
0,00 € ESCO Distrlbulné sústavy a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy, Odberateľská s CRZ - dodatok č. 000001
470372/2022/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA
6600000436
61 567,20 € ENE-TEP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov štúdie uskutočniteľnosti pre projekt " GEOTERM"
6600000432
266 400,00 € Ernst & Young, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci
6600000410
21 600,00 € P.S. art s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
6600000426
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
6600000425
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
30. Január 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000414
0,00 € Q-TRUST s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
30. Január 2023
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6600000415
0,00 € Q-TRUST s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000417
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000418
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000421
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000423
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie stravovania
6600000416
84 000,00 € FANČI s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000428
1 403,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenskou informačnou službou ako správcom majetku štátu MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000370
507,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Darovacia zmluva
6600000402
1 000,00 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
BA145/2021/0801007 Oz
2 672,00 € Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000422
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.