Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
6600000638
0,00 € VERY GOODIES SK s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
CP-BA_ZM_CPBA-MP_6_001-2023-VB_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) MH Teplárenský holding a.s.
19. Júl 2023
Servisná zmluva RS Simatic
6600000634
25 724,40 € M - D - J, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Júl 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000633
0,00 € ATP spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
6600000631
143 484,00 € STAVTERM, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
6600000629
87 720,00 € ATP spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
6600000627
0,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Júl 2023
Dohoda o skončení spolupráce
6600000410-D
0,00 € P.S. art s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
6600000622
12 000,00 € Nexteria, občianske združenie MH Teplárenský holding, a.s.
11. Júl 2023
Servisná zmluva RS Simatic
6600000628
327 600,00 € ATP spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Júl 2023
Servisná zmluva RS Simatic
6600000626
122 412,60 € ProCS, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Júl 2023
"ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"
6600000617
0,00 € WDS Enterprise Security s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
4. Júl 2023
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
6600000624
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Júl 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46001936 zo dňa 29.06.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2020"
46001936-02
0,00 € KOSIT a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500552300/0099
6600000478
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; INTRADE Financial Investments, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
6600000615
183 240,00 € MULLDEX s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
6600000613
58 800,00 € DIAGO SF s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
6600000618
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Nájomná zmluva 13699412
6600000616
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení podmienok vypracovania záverečnej práce študentov
6600000620
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MH Teplárenský holding, a.s.