Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. NN/116/2021/BVS č. BAT 4600002606 o nájme nebytového priestoru zo dňa 24.05.2021
4600002606-01
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Marec 2023
Rámcová distribučná zmluva (zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny)
6600000424
0,00 € SK Energy, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúciich zmlúv
6600000340
0,00 € JADURO, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
6600000499
360 000,00 € Mičinský & Partners s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
6600000479
0,00 € Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia MH Teplárenský holding, a.s.
10. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
6600000498
0,00 € Stredná priemyselná škola technická MH Teplárenský holding, a.s.
9. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
6600000497
18 700,02 € EUROMOBILEX, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO na vypracovanie projektovej dokumentácie
6600000492
13 080,00 € ENERGIA, spol.s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.1/2023
6600000494
0,00 € Austrotherm, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Marec 2023
Zmluva na poskytnutie licencíí MS365
6600000493
240 000,00 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000490
0,00 € it smart s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Marec 2023
Zmluva o uzatvorení budúcich zmlúv
6600000431
0,00 € ITB Residence s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000491
0,00 € KELVIN Sp. z o.o. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Marec 2023
ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB V oblasti ESG a povinného zverejňovania podľa požiadaviek EÚ Taxonómie
6600000459
0,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
6600000084-01
0,00 € TTS Martin, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
6600000462
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti o zmene doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000483
0,00 € Honeywell HPS s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Darovacia zmluva
6600000481
381,00 € DEFAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6600000485
12 487,50 € SWAN, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Zmluva o dielo " Riadiaci systém hlavných technologických zariadení v závode Martin"
6600000482
834 000,00 € Honeywell HPS s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.