Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 138
6600001708
0,00 € Ladislav Eged MH Teplárenský holding, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1016
6600001709
0,00 € Renáta Milkovičová MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
6600001695
199 092,48 € Immocap Mill I s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
6600001723
0,00 € DREKIA, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.6600000808 zo dňa 7.12.2023
6600000808-1
0,00 € HCS Slovakia, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6600001698
360 000,00 € SILVIA spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
196/104001/24/D/Dar. (6600001669)
1 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky MH Teplárenský holding, a. s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 746
6600001702
0,00 € Štefan Válik MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 158
6600001707
0,00 € Milan Géci MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 15
6600001704
0,00 € Mária Bušeková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 966
6600001703
0,00 € Ladislav Kovalčík MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 13
6600001706
0,00 € Marek Bušek MH Teplárenský holding, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 14
6600001705
0,00 € Marcela Bušeková MH Teplárenský holding, a.s.
21. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 712200000-01
712200000-01
0,00 € ŠKODA-SIPOX SLOVAKIA a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o refakturácii nákladov č. odberateľa: 6600000799 zo dňa 30.11.2023
6600000799-01
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Zohorská 8,10, Pustá 2,4,6,8, Púpavová 42,44 Bratislava v.z. správcom SBYT, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o vydaní firemných kreditných kariet
6600001700
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600001701
0,00 € Stredná priemyselná škola MH Teplárenský holding, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb realizácia "Eventu športové hry MHTH 2024"
6600001668
47 892,00 € ASPECT-VYHNE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 770
6600001686
0,00 € Helena Veisová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 565
6600001678
0,00 € Ladislav Hertneky MH Teplárenský holding, a.s.