Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 99
6600001624
0,00 € Eva Ballová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 239
6600001608
0,00 € Marcela Molnárová MH Teplárenský holding, a.s.
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
6600001558
2 000,00 € "Priatelia Žilinskej chirurgie" MH Teplárenský holding, a.s.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600001605
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 539
6600001591
0,00 € Peter Gédra MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 846
6600001589
0,00 € Emília Filipová MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 780
6600001593
0,00 € Agro Polianka, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 449
6600001592
0,00 € AGROK východ, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
6600001577
0,00 € Zahradnicka Property s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1103
6600001585
0,00 € Adam Sekeľ MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1159
6600001601
0,00 € Ľubica Tomčejová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 656, Dodatok č. 1
6600001055-01
0,00 € Štefan Mihók MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 535
6600001594
0,00 € Štefánia Galliková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve, č. zmluvy kupujúceho: 6600000541, zo dňa 20.04.2023
6600000541-01
0,00 € AutoMax Slovakia, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru, technológie OS 21810 a HV prípojky k OS 21810 č. Z/TEKO/2006/1505/5020 zo dňa 23.11.2006
20061505-01 Z/TEKO/2006/1505/5020-01
0,00 € Slovenská pošta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 806
6600001598
0,00 € Monika Bernátová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 147
6600001596
0,00 € František Eperješi MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 943
6600001586
0,00 € Miroslav Karab MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 860
6600001590
0,00 € Juraj Hertneki MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 755
6600001597
0,00 € Attila Vasiľ MH Teplárenský holding, a.s.