Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
6600000619
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46002391 zo dňa 11.06.2021
46002391-01
0,00 € Palác Jeney, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Zmluva o úhrade cestovných výdavkov
6600000611
0,00 € Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.06.2022
6600000107-01
36 000,00 € LEGATE, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Zmluva a o dielo
6600000612
104 197,20 € YNARET, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania formou elektronických stravovacíck kariet
6600000609
480 000,00 € Up Déjeuner, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Jún 2023
Zmluva o úhrade cestovných výdavkov
6600000610
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológii Ostrovského 1, Košice MH Teplárenský holding, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
6600000591
0,00 € METRO Bratislava a.s; Západoslovenská energetika, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o nájme
6600000606
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2023
Zmluva o dielo "Výmena sekčných armatúr DN300 OŠ14 Račianska"
6600000592
29 617,44 € KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb
6600000607
3 600,00 € EKOS PLUS s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A TOVARU
6600000599
120 000,00 € M KREO, s.r .o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme číslo: Z/TEKO/2008/188/3011
20080188-04
0,00 € CTR Business center Košice a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
6600000604
0,00 € BYTTERM, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
6600000602
0,00 € FUERGY Industries j. s. a. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Jún 2023
Dohoda o zrušení
191130010-D
0,00 € Taures, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
6600000600
0,00 € DK projekt s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
6600000568
0,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
12. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A TOVARU
6600000598
120 000,00 € i-Step communication, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
6600000601
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.