Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 526
6600001195
0,00 € Ladislav Dulovič MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 798
6600001171
0,00 € Róbert Béreš MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 298
6600001181
0,00 € Karolína Staňová Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 209
6600001199
0,00 € Ján Kurta, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 761
6600001194
0,00 € Miroslav Vasiľ Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 634
6600001193
0,00 € Jolana Lengyelová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 477
6600001167
0,00 € Ľudovít Bodnár MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 195
6600001168
0,00 € Marta Knapová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 639
6600001186
0,00 € Margita Majerníčková MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 457
6600001188
0,00 € Irena Balogová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 279
6600001184
0,00 € Helena Sedláková MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 705
6600001185
0,00 € Anna Sabolová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 276
6600001187
0,00 € Marek Sedlák MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 441
6600001197
0,00 € Štefan Tribula MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 773
6600001192
0,00 € Zuzana Vrbová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 484
6600001196
0,00 € Katarína Bodnárová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 26
6600001178
0,00 € Mária Hakeová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 821
6600001179
0,00 € Regina Brecková MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 498
6600001191
0,00 € Jolana Bugošová MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 664
6600001189
0,00 € Juraj Mikláš MH Teplárenský holding, a.s.