Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 816
6600001261
0,00 € Ján Bodnár, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1166
6600001270
0,00 € Miroslav Tóth MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 203
6600001271
0,00 € Silvia Krajňáková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1100
6600001281
0,00 € Cecília Rybárová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 999
6600001282
0,00 € Ladislav Lengyel MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 347
6600001279
0,00 € Marcela Hrabovská MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1000
6600001258
0,00 € Andrej Lengyel MH Teplárenský holding, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 262
6600001268
0,00 € Iveta Poláková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600001292
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu OST 770, OST 777
6600001255
33 444,00 € BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme spoločného zariadenia domu č. 2/2008 zo dňa 22.05.2008
6600001291-01 662200000-01
0,00 € Spoločenstvo Hajdóczyho, v zastúpení Domová správa, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 127
6600001229
0,00 € Marta Dombyová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 700
6600001233
0,00 € Stanislav Rabatin MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 327
6600001234
0,00 € Regina Uliková MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 633
6600001236
0,00 € Viera Lengyelová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 179
6600001238
0,00 € Andrea Juhásová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 772
6600001241
0,00 € Juraj Vojtko MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 805
6600001243
0,00 € Milan Bernát MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
6600001253
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 309
6600001230
0,00 € Helena Škodyová MH Teplárenský holding, a.s.