Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb eventovej agentúry
6600000688
93 869,06 € E-MOTION s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000684
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000680
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
6600000581
0,00 € Slovenská správa ciest MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o refakturácii nákladov
6600000555
0,00 € Základná škola MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000679
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000681
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000682
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
6600000687
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000685
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000686
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000683
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. August 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000678
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. August 2023
Kúpna zmluva
6600000677
1,20 € Slovenská pošta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác a dodávke tovaru č. 6600000154 zo dňa 9.8.2022
6600000154-01
0,00 € SLOVCLEAN a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
24. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV-1
6600000675
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
22. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000608
3 150,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
22. August 2023
Rámcová zmluva o dielo Odstránenie havarijných stavov rozvodných sietí
6600000673
162 600,00 € Miroslav Makoš MH Teplárenský holding, a.s.
18. August 2023
Zmluva o dielo
6600000670
184 200,00 € ASSYX, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. August 2023
Kúpna zmluva
6600000666
5 400,00 € DUPOS INVEST, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.