Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6600000484
12 487,50 € SWAN, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000474
0,00 € Panák Juraj; Lucia Panáková MH Teplárenský holding, a.s.
3. Marec 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 48/2015 zo dňa 27.8.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.8.2019
482015000-02
0,00 € Ex Tempore, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Marec 2023
Číslo zmluvy: 322039308 o dodávke vody z verejného vodovodu
6600000465
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Marec 2023
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6600000477
0,00 € RKMC, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Marec 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000476
0,00 € RKMC, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
1. Marec 2023
Poistná zmluva č. 411029501 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
6600000480
35 260,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.; Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu; PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o dielo
6600000472
35 460,00 € MČ Projekty, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania č. 6600000208 zo dňa 19.09.2022
6600000208-01
0,00 € Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o uzatvretí budúcich zmlúv
6600000473
0,00 € XLSK Nábytok s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
6600000439
1 710,00 € Trnavský samosprávny kraj MH Teplárenský holding, a.s.
24. Február 2023
Kúpna zmluva
6600000468
8 450,00 € EUROMOBILEX, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Február 2023
Kúpna zmluva
6600000470
8 450,00 € EUROMOBILEX, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv
6600000440
0,00 € Immocap Mill II s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Február 2023
Kúpna zmluva
6600000469
19 350,00 € EUROMOBILEX, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Február 2023
Zmluva na poskytovanie servisných služieb a podpory, systému SAP R/3
6600000445
262 800,00 € RKMC, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Február 2023
Zmluva o mlčanlivost
6600000262
0,00 € Nesto Sever Land Development, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Február 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania
6600000466
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
20. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000464
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Február 2023
Dohoda o odovzdaní a prevzatí prístupových údajov
6600000463
0,00 € IS - lndustry Solutions, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.