Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
SLOVENSKÝ JADROVÝ POISŤOVACÍ POOL (SJPP) Poistná zmluva č. 2406771340 Dodatok č. 1
6600000133-01
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
10. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí licencie sw PROebiz PARK č.590/T/Sk zo dňa 10.10.2014
46001312-02
7 128,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby MH Teplárenský holding, a.s.
10. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb k licencii sw PROebiz PARK č.591/T/Sk zo dňa 10.10.2014
46001311-02
0,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby MH Teplárenský holding, a.s.
9. August 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SK00-2005008/X/PS
6600000656
5 400,00 € YIT NUPPU 10 Asteri s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
6600000658
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prístupu k softvérovému systému PROEBIZ JOSEPHINE a poskytovaní služieb s ním spojených č. poskytovateľa 903/T/SK
6600000660
12 480,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby MH Teplárenský holding, a.s.
9. August 2023
KÚPNA ZMLUVA
6600000655
130 741,21 € YIT NUPPU 10 Asteri s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 804690-062/2023/SM-Rá
6600000623
42 000,00 € Železnice Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
8. August 2023
Darovacia zmluva
6600000659
1 000,00 € Obec Lieskovec MH Teplárenský holding, a.s.
8. August 2023
Nájomná zmluva
6600000657
3 119,04 € Johan ENVIRO s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. August 2023
Zmluva č. 19635/51 na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
6600000630
7 200,00 € Marius Pedersen, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
4. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
6600000635
1 200,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
3. August 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.6600000305 zo dňa 16.11.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.02.2023
6600000305-02
0,00 € Hala 4 s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. August 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania v školskom roku 2023/2024
6600000642
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická MH Teplárenský holding, a.s.
31. Júl 2023
Zmluva o prenájme zariadení a poskytnutí súvisiacich služieb
6600000632
24 000,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507521500/0099
4600001755-D
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
6600000639
118 440,00 € DETMAR, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Júl 2023
Dohoda o skončení nájmu k Nájomnej zmluve č. Z/TEKO/2008/347/6010 zo dňa 18.06.2008
20080347-D
0,00 € VERY GOODIES SK s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Júl 2023
Dohoda o mlčanlivosti
6600000637
0,00 € Dokumenta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
6600000625
86 165,16 € V.I.Trade s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.