Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE č. S18T600342 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
1042200000-02
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2023
Nájomná zmluva č. 12683711
6600000460
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Február 2023
ZMLUVA O DIELO
6600000450
346 800,00 € it smart s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Február 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
6600000457
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Február 2023
ZMLUVA O VYDANÍ FIREMNEJ DEBETNEJ PLATOBNEJ KARTY
6600000456
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Február 2023
ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY PRE UŽÍVATEĽOV SÚSTAVY PREVÁDZKUJÚCICH ELEKTROENERGETICKÉ ZARIADENIE SLÚŽIACE NA VÝROBU ALEBO USKLADŇOVANIE ELEKTRINY
6600000458
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000453
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 21/0092/CC/22
6600000451
0,00 € Tatra banka, a.s.; Slovenská sporiteľňa, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000454
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6600000305 zo dňa 16.11.2022
6600000305-01
0,00 € PLANTA 4 s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
6600000452
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Február 2023
DODATOK č. 5 k Zmluve o zhodnotení a zneškodnení odpadu č. S070400446 zo dňa 5.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.4.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 27.2.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 15.1.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 25.11.2016
44180407-05
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2022/4100/5508
26 789,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - MT Professional Plus Classic
6600000444
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
ZMLUVA O DIELO Opravy a udržiavacie práce kancelárskych, spoločných, výrobných priestorov budovy údržby TPV a nevyužívaných priestorov v areáli závodu MHTH Bratislava
6600000448
390 720,00 € PPM Invest s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
6600000442
26 786,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6600000447
0,00 € TeamPrevent Santé s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
6600000446
480 000,00 € TeamPrevent Santé s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2023
ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
6600000441
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2023
Rámcová distribučná zmluva č. ESCO DS/001/2023
6600000434
0,00 € ESCO Distrlbulné sústavy a.s. MH Teplárenský holding, a.s.