Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 734
6600001217
0,00 € Judita Štelmáková MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 819
6600001218
0,00 € Mária Bodnárová MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 678
6600001207
0,00 € Zoltán Nagy MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 538
6600001208
0,00 € Jaroslav Gedra MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 150
6600001224
0,00 € Zuzana Eperješová MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 949
6600001220
0,00 € Mária Kellőová, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 222
6600001225
0,00 € Peter Lukáč MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy : KŽP-P04-SC451-2017-20/P307
532018000-10
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MH Teplárenský holding, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 149
6600001223
0,00 € Andrej Eperješi Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 322
6600001203
0,00 € Dana Trojáčková Perúnová JUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva zriadení vecného bremena
6600001163
0,00 € Eurovea byty, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
DODATOK. č.1, K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI - MT Professional Plus Classic
6600000444-01
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 30222041 uzavretej dňa 29.7.2022
6600000171-02
0,00 € SOFTIP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 186
6600001204
0,00 € Veronika Karabášová MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 549
6600001205
0,00 € Aurelia Gédrová MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 677
6600001206
0,00 € Ondrej Nagy MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 258
6600001202
0,00 € Marta Perúnová Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 715
6600001201
0,00 € Ladislav Sýkora MH Teplárenský holding, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 630
6600001190
0,00 € Štefan Lengyel MH Teplárenský holding, a.s.