Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 647
6600001152
0,00 € Helena Marciová MH Teplárenský holding, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 458
6600001153
0,00 € Ladislav Baňačkai MH Teplárenský holding, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 501
6600001147
0,00 € Juraj Buľko, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 385
6600001139
0,00 € Ladislav Rudňanský MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 328
6600001133
0,00 € Marta Udrová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 787
6600001128
0,00 € Libuša Bajusová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 361
6600001127
0,00 € Cvetanka Mačáková MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 530
6600001142
0,00 € Jana Fabišíková, JUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 553
6600001136
0,00 € Alžbeta Godušová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 358
6600001126
0,00 € Marián Gajdoš MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 765
6600001124
0,00 € Otília Vasilová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 259
6600001131
0,00 € Marta Petrová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 459
6600001134
0,00 € Magdalena Baňačkaiová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 418
6600001125
0,00 € Andrej Kopas MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 157
6600001132
0,00 € Ľubomír Géci MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 605
6600001143
0,00 € Jolana Kocáková MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 148
6600001129
0,00 € Dušan Eperješi, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 632
6600001140
0,00 € Marta Lengyelová MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 684
6600001141
0,00 € Eva Nosáľová, MVDr. MH Teplárenský holding, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 574
6600001137
0,00 € Vlasta Hudáková MH Teplárenský holding, a.s.