Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 952
6600001588
0,00 € Valéria Klemová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 965
6600001595
0,00 € František Kovalčík MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 538, Dodatok č. 1
6600001208-01
0,00 € Jaroslav Gedra MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 893
6600001599
0,00 € Marta Horváthová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 948
6600001584
0,00 € Mária Kéderová MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1131
6600001600
0,00 € Mária Szvatová, Bc. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
1/8685/2006
1,20 € Slovenská pošta, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
Zmuva o poskytovaní služby číslo: 1/2024/STEFE - MHTH
6600001604
162 000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001603
0,00 € SOITRON, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva na poskytovanie servisných služieb a technicej podpory
6600001602
120 000,00 € SOITRON, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2024
Príloha č. 1,2,4 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB ( ďalej len "Zmluva o BBTB")
46002017-prílohy 1,2,4-2024-02
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva
6600001557
0,00 € YIT Slovakia a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku meračov tepla, chladu a príslušenstva
6600001524
0,00 € V.I.Trade s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1129
6600001578
0,00 € Ján Szvat MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 769
6600001563
0,00 € Gabriela Véghová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1143
6600001575
0,00 € Bartolomej Šváb MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 544
6600001565
0,00 € Ladislav Gédra MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1089
6600001567
0,00 € Paulína Peková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600001554
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 57 Dodatok č. 1
6600001530-01
0,00 € Pavol Pelegrin; Ľubica Pelegrinová MH Teplárenský holding, a.s.