Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
6600000597
233 629,20 € YNARET, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo
6600000594
144 000,00 € ECM MONITORY, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901260 - dodatok č. 5
46002458-05
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
6600000596
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva
6600000595
12 000,00 € Ing. Jana Hudáková - JHU MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000582
0,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Číslo zmluvy: 623024515 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6600000585
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Číslo zmluvy: 623024516 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6600000590
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby Zberná jazda
6600000128-01
0,00 € Slovenská pošta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
46002350-01
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o dodávke plynu
6600000584
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Kúpna zmluva na servery Intel a DP
6600000593
107 280,00 € ARTINIT s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
6600000583
216 064,80 € ENERGIA, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o dielo ,,Oprava kompenzátora a stropnej dosky HV Ďatelinova"
6600000578
97 260,00 € ENE-TEP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
46002349-01
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o operatívnom leasingu č. LZO/19/0291 zo dňa 19.6.2019
68190619-02
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o operatívnom leasingu č. LZO/19/02912 zo dňa 19.6.2019
69190619-03
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o operatívnom leasingu č. LZO/19/02902 zo dňa 19.6.2019
63190619-03
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o operatívnom leasingu č. LZO/19/02905 zo dňa 19.6.2019
66190619-02
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o operatívnom leasingu č. LZO/19/04843 zo dňa 12.11.2019
108191119-03
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.