Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Náradie a spotrebný materiál pre dielne
186/2023
180 000,00 € PRESPOR spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Marec 2023
Obnova BD Medveďovej 21
183/2023
13 512,00 € Miestor s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
Texlil Mč BA Petržalka
177/2023
14 899,20 € Attack Promotion s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
NZ KN 09/17/2023 ŠH Prokofievova Združenie Taoistického Tai Chi
174/2023
13,00 € Združenie Taoistického Tai Chi Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
Dohoda o refakturácii nákladov
178/2023
0,00 € Great Foods Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Horváthová Júlia a Igor
173/2023
0,00 € Horváthová Júlia Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
Škola korčulovania pre deti
179/2023
500,00 € OZ Piruetka Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
NZ KN 09/18/2023 ŚH Prokofievova Andrej Fabian
175/2023
30,00 € FABIAN ANDREJ Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Marec 2023
Von z ulice 2023
169/2023
500,00 € OZ STOPA Slovensko Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Marec 2023
V novom šate
170/2023
1 990,00 € POLENO Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Marec 2023
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
176/2023
6 696,00 € ZOS Krajné,n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Marec 2023
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
164/2023
6 017,00 € Senior Care Glanta n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2023
PIK-NIK v Petržalke už 10 rokov
153/2023
1 970,00 € Kaspian, o.z Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2023
Slávnostný program speváckeho súboru Petržalská Melódia pri príležitos
161/2023
1 800,00 € OZ Miestna organizácia Jednoty Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2023
prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
172/2023
0,00 € Stredisko sociálnych služieb P Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Marec 2023
NZ KN 09/13/2023 ŠH Prokofievova Halan Michal
163/2023
30,00 € Halan Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Marec 2023
NZ KN 09/19/2023 ŠH Prokofieva Tomáš Paľo
156/2023
30,00 € Paľo Tomáš Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Marec 2023
NZ KN 09/09/2023 ŠH Prokofievova Ing.arch.Viktor Kasala
158/2023
30,00 € Kasala Viktor Ing. arch. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Marec 2023
NZ KN 09/01/2023 ŠH Prokofievova Topor Mário
154/2023
30,00 € Topor Mário Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Marec 2023
NZ KN 09/12/2023 ŠH Prokofievova O.Z 1.FC Pressburg
162/2023
30,00 € O.Z 1.FC PRESSBURG Mestská časť Bratislava-Petržalka