Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
06122023
2 743,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Šimičová
27. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 10112023
10112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Michal Pollák
15. November 2023
DODATOK č. 31 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
3. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
3. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 25
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Štefkovičová
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Peter Kele
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/7
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Beáta Nagyová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/11
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Petra Ballová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/13
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Veronika Budinská
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/12
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Jana Gubíková
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicole Kocsisová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicolette Kukanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/10
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Silvia Podbehlá
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Vnučková
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/9
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Soňa Čičmanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
26. Október 2023
Zmluva o špeč.príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č.24_2023_interne cislo_1991-23
Z202310005
861,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Psychiatrická nemocnica Hronovce
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bianka Botková