Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
09102023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Ostatná
16. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
09102023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Laura Mellenová
16. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
09102023/2
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nadežda Töröková
16. Október 2023
Kúpna zmluva
16102023
592,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky GTC.PRESS, s.r.o.
14. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 8/2023
26092023
133 733,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RRW s.r.o.
12. Október 2023
Kúpna zmluva
12102023/1
294,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky COLORMIKA s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode správy
91/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode správy
29092023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 7/2023
25092023/3
84 560,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bringfood s.r.o.
21. September 2023
DOHODA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
4.0/20.11.2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Opera Contract Research Organization SRL
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 9/2023
19092023
403 706,30 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky NITRAZDROJ, a.s.
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 31082023/1
31082023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Natália Kurcsák
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 30082023
30082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Patrik Kuruc
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 31082023
31082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Anna Tarková
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 05092023/1
05092023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Lucia Kováč
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
12092023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lucia Bendová
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 6/2023
11092023/1
732 960,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Mráz
8. September 2023
Nájomná zmluva č. 21072023/2
21072023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mahmoud A. M. Abushaeera
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Karin Nežatická