Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 23/2022
06122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Erika Baloghová
6. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. K - NNP 30112022/2022
30112022
16 632,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PEDICOR, S.R.O.
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
05122022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
05122022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
25122022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 1/2022
29112022
38 880,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Simonicsová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/6
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Blanka Sýkorová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PhDr. Andrea Barteková
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16112022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Veronika Bajzová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Monika Capuličová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Halászová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Rita Leshchenko
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16112022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Natália Mikulcová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Johana Petáková
16. November 2022
Nájomná zmluva 25/202
227/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Juraj Bulyovszki
16. November 2022
Nájomná zmluva 21/2022
223/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tatiana Molnárová
16. November 2022
Nájomná zmluva 22/2022
224/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Anna Dulová
16. November 2022
Nájomná zmluva 26/2022
228/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Roberta Brenkusová
16. November 2022
Nájomná zmluva 20/2022
222/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Simonicsová