Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 16032023/1
16032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lucia Kráľová
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 01022023/1
01022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nina Szárazová
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 22032023/1
22032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Yousef M. Y. Nofal
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 22032023
22032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristóf Mikus
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 16032023
16032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Bartová
29. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 21
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
4363 BR – BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
ZMLUVA o výkone správy
21032023/1
2 400,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
87 BR+4012BR-ZS BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 31012023
31012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marianna Shkriuba
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 09032023
09032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikoleta Ulrichová
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 02022023/1
02022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Erik Feszler
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Natália Juhászová
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Simona Nemčeková
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Makovická
9. Marec 2023
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve z 12.06.2006
07032023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PhDr. Denisa Környiová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 06032023
06032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Bednárová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 01032023
01032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Nikoleta Hegedüšová
7. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu
07032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mário Kukola
7. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu
07032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Katarína Mičúchová