Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/7
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Beáta Nagyová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/11
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Petra Ballová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/13
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Veronika Budinská
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/12
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Jana Gubíková
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicole Kocsisová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicolette Kukanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/10
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Silvia Podbehlá
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Vnučková
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/9
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Soňa Čičmanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
26. Október 2023
Zmluva o špeč.príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č.24_2023_interne cislo_1991-23
Z202310005
861,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Psychiatrická nemocnica Hronovce
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bianka Botková
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/6
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Félixová
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/8
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Eva Hromadová
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25102023/5
25102023/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bianka Baloghová
25. Október 2023
Zmluva o špeč.príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č.23/2023_interne cislo 1990_23
Z202310004
861,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Psychiatrická nemocnica Hronovce
25. Október 2023
Zmluva o špeč.príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č.21_2023_interne cislo_1988-23
Z202310002
861,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Psychiatrická nemocnica Hronovce
25. Október 2023
Zmluva o špeč.príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č.22_2024_interne cislo_1989-23
Z202310003
861,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Psychiatrická nemocnica Hronovce
23. Október 2023
Nájomná zmluva č. 04102023
04102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Ambrušová