Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 08112023/2
08112023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Sádovská
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023/2
13112023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Žaneta Lencsésová
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 14112023/1
14112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Melinda Tóthová
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023/4
13112023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Henrieta Szakálosová
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023/3
13112023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Balango
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023/1
13112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Csillagová
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023
13112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ivan Berník
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 04122023
04122023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Peter Kišška, PhD., MPH
22. December 2023
Kúpna zmluva
22122023
280,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dóra Budinská
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 30112023
30112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Bajkai
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/2
11122023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Lucia Verešová
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/1
11122023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Janina Stepien
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/3
11122023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Uhráková
8. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NNP 8/2023
08122023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RRW s.r.o.
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 27112023/1
27112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Fridriková
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 28112023/1
28112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nikoleta Nagyová
6. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
06122023
2 743,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Šimičová
27. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 10112023
10112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Michal Pollák
15. November 2023
DODATOK č. 31 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
3. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 25
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.