Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 65/2024
147,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 16012024
16012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Anna Tarková
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 11012024
11012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Karolína Šimková
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 11012024/1
11012024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erika Hrušková
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 11012024/3
11012024/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Zsemberová
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 19012024/2
19012024/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Tóthová
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 11012024/2
11012024/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Dráfi
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 19012024/1
19012024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marianna Shkriuba
17. Január 2024
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
CLOU064A2303B
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Novartis Slovakia s.r.o.
15. Január 2024
Dohoda o urovnaní
15012024
3 348,63 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky NITRAZDROJ, a.s.
12. Január 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 12012024/1
12012024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Lenka Bernáthová
10. Január 2024
Nájomná zmluva č. 02012024/1
02012024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ulrika Simonicsová
8. Január 2024
Kúpna zmluva 27122023
27122023
205,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ernest Nevidánsky
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 08112023
08112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marta Chovanová
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 23112023
23112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Veronika Viglacká
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 08112023/1
08112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Réka Pálinkásová
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 15112023
15112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Žaneta Palacková
29. December 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 08112023/2
08112023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Sádovská
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 13112023/2
13112023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Žaneta Lencsésová
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 14112023/1
14112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Melinda Tóthová