Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Nájomná zmluva 24/2022
226/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Gabriel Bukor
16. November 2022
Nájomná zmluva 23/2022
225/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marek Janík
31. Október 2022
Zmluva o výkone pdbornej praxe študentov VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
31102022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
26. Október 2022
Dohoda o urovnaní
221/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Korčeková - ASO VENDING
21. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
218/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Sophia Tóthová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
212/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Katarína Cabanová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
209/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Kútik
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
207/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Galla
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
208/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Henrieta Árendásová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
210/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Polák
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
211/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Jana Rosivalová
11. Október 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve č. 62NFAS000518
206/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 22/2022
187/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Jakub Biroš
28. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
186/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Igor Štelbaský
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021
257/2022
35 795,72 € Slovenská republika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Finančné riaditeľstvo SR
26. September 2022
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2022/2239/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
22. September 2022
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ C4391001
183/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Pfizer Inc. New York zastúpený Pfizer Europe MA EEIG
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
171/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Viktória Škulibová
21. September 2022
Zmluva o výpožičke č. VP 1/2022
182/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky KARTOMA, s.r.o.
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
177/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Michaela Szkokanová Melicháreková