Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu
07032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mário Kukola
7. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu
07032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Katarína Mičúchová
7. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 28022023/2
28022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikoleta Murgašová
1. Marec 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
01032023/1
4 808,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Miroslav Ferančík
28. Február 2023
Dohoda o skončení nájmu
28022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
28. Február 2023
Nájomná zmluva č. 24022023
24022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eva Horváthová
22. Február 2023
Kúpna zmluva 22022023
22022023
1 521,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Jurkech
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 01022023
01022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Zsemberová
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 27012023/1
27012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Tóthová
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 02022023
02022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Dráfi
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 10022023/1
10022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Patrik Svorad
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 27012023
27012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marianna Shkriuba
13. Február 2023
Dodatok č. 29-K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
Dodatok č. 29-K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 27012023/2
27012023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Natália Kovárová
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
02022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Gregorová
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 19012023/1
19012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Beňuš
31. Január 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 23012023/1
23012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbara Benöová
20. Január 2023
Nájomná zmluva č. 31/2022
28122022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Magdalena Stepien
20. Január 2023
Dohoda o skončení nájmu
20012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Stepien
20. Január 2023
Nájomná zmluva č. 30/2022
20012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Uhráková