Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 89/2015/HY
3020/2015/NPPC
1 112,00 € PROFI ML s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 69/2015/HY
3015/2015/NPPC
736,00 € MYM KUCO s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 49/2015/HY
3014/2015/NPPC
4 775,20 € Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 33/2015/HY
3017/2015/NPPC
19 098,60 € SHP, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 84/2015/HY
3018/2015/NPPC
2 231,90 € AGRO-MOLD GROUP s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 5/2015/HY
3019/2015/NPPC
11 736,60 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 11/2015/HY
3021/2015/NPPC
2 283,30 € Poľnohospodársko-podielnicke družstvo Prašice sídlo Jacovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 53/2015/HY
3022/2015/NPPC
5 648,40 € MOVOS, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 27/2015/HY
3013/2015/NPPC
17 231,70 € HYBRAV a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 57/2015/HY
3016/2015/NPPC
1 347,00 € AGROFARMA STAŠKOV, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 35/2015/HY
3009/2015/NPPC
18 855,20 € NAVI spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 20/2015/HY
3008/2015/NPPC
13 125,10 € Alexander Mészáros, Hydinárska farma Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 77/2015/HY
3010/2015/NPPC
1 227,70 € BLAUMONT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 74/2015/HY
3012/2015/NPPC
2 257,30 € HYDINA KUBUS s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 52/2015/HY
3011/2015/NPPC
5 925,40 € MOVIS - AGRO, AK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. November 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 74/2014/HY
3205/2014/NPPC
4 868,80 € Ján Kubus Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. November 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 73/2014/HY
3199/2014/NPPC
17 319,60 € SHP, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. November 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 50/2014/HY
2505/2014/NPPC
1 372,00 € Vegal, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014/HY
1248/2014/NPPC
725,14 € Roľnícke družstvo Trhovište Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 44/2014/HY
1249/2014/NPPC
158 340,10 € MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum