Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 63/2015/HY
3055/2015/NPPC
1 125,30 € HYFA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 25/2015/HY
3067/2015/NPPC
3 605,00 € Jolana Chomová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 19/2015/HY
3053/2015/NPPC
1 511,40 € Ing. Štefan Ukrop Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 73/2015/HY
3066/2015/NPPC
3 429,40 € AGROPOINT, s. r. o. Žilina Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 13/2015/HY
3054/2015/NPPC
968,40 € Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2015/HY
3061/2015/NPPC
867,40 € Valerián Mihňák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 71/2015/HY
3063/2015/NPPC
1 088,70 € Roľnícke družstvo Stará Bystrica, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 10/2015/HY
3065/2015/NPPC
57,60 € Poľnohospodárske družstvo Batizovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/2015/HY
3057/2015/NPPC
3 786,00 € Medzičilizie, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 28/2015/HY
3060/2015/NPPC
23 545,80 € HYDINA Súlovce, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 86/2015/HY
3051/2015/NPPC
43 101,60 € BRANKO SLOVAKIA, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 18/2015/HY
3062/2015/NPPC
1 777,30 € GLOBÁL, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 47/2015/HY
3064/2015/NPPC
549,70 € TATRA – AGROLEV, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 64/2015/HY
3059/2015/NPPC
253,60 € GYRON – HYFA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 38/2015/HY
3041/2015/NPPC
11 315,70 € Farma Janek, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 22/2015/HY
3046/2015/NPPC
1 439,40 € Ing. Oto Valachovič – FERINA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2015/HY
3030/2015/NPPC
2 771,30 € UNI-CON Kysuce, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 68/2015/HY
3040/2015/NPPC
1 141,40 € JUEVOT, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 78/2015/HY
3037/2015/NPPC
81,10 € AGROPEX, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 3/2015/HY
3034/2015/NPPC
227,80 € Poľnohospodárke družstvo v Búči Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum