Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 70/2015/HY
3045/2015/NPPC
5 035,60 € Hydina Holding, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 37/2015/HY
3033/2015/NPPC
3 754,60 € Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 43/2015/HY
3029/2015/NPPC
2 813,10 € FARMA ZEMPLÍN, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 46/2015/HY
3028/2015/NPPC
5 473,00 € AGROCASS plus, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 59/2015/HY
3043/2015/NPPC
1 825,20 € Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 83/2015/HY
3038/2015/NPPC
3 227,60 € AS – Avis, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 36/2015/HY
3036/2015/NPPC
4 082,40 € Hydináreň Zámostie, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 91/2015/HY
3032/2015/NPPC
744,30 € EKO GREEN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 79/2015/HY
3031/2015/NPPC
2 508,60 € Agrodružstvo Turňa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 31/2015/HY
3027/2015/NPPC
6 511,60 € SPOHYPO Rimavská Sobota, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2015/HY
3025/2015/NPPC
33 706,70 € JANEK, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 65/2015/HY
3039/2015/NPPC
16 008,80 € AGROSTAAR KB, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 40/2015/HY
3044/2015/NPPC
3 016,70 € Brova, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 9/2015/HY
3050/2015/NPPC
53 946,30 € NOVOGAL, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 72/2015/HY
3049/2015/NPPC
2 056,30 € HYTI, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 60/2015/HY
3047/2015/NPPC
395,50 € Vegal, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 32/2015/HY
3042/2015/NPPC
3 972,60 € AGO, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 17/2015/HY
3035/2015/NPPC
830,90 € Poľnohospodárske družstvo M. Horeš – Pribeník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 12/2015/HY
3023/2015/NPPC
17 490,40 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 7/2015/HY
3024/2015/NPPC
2 027,40 € Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum