Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 16/2014/HY
745/2014/NPPC
4 363,40 € Alexander Mészáros Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 5/2014/HY
730/2014/NPPC
2 265,00 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 56/2014/HY
713/2014/NPPC
6 164,70 € JUEVOT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 37/2014/HY
716/2014/NPPC
1 273,30 € Ján Svätojanský, Výkrm hydiny Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 53/2014/HY
714/2014/NPPC
727,10 € GYRON – HYFA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 58/2014/HY
712/2014/NPPC
5 576,00 € Roľnícke družstvo Stará Bystrica, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 38/2014/HY
717/2014/NPPC
3 884,40 € Michal Rešetár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 35/2014/HY
711/2014/NPPC
16 703,30 € KOMES PLUS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 19/2014/HY
746/2014/NPPC
5 058,70 € Jolana Chomová SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 14/2014/HY
718/2014/NPPC
87,80 € Poľnohospodárske družstvo Kvakovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 51/2014/HY
715/2014/NPPC
13 774,70 € UNIVERZA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 47/2014/HY
692/2014/NPPC
10 859,60 € AGROLEHOTA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 36/2014/HY
694/2014/NPPC
2 864,60 € TATRA-AGROLEV, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 55/2014/HY
688/2014/NPPC
8 755,40 € Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 33/2014/HY
704/2014/NPPC
22 200,60 € Brova, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 69/2014/HY
689/2014/NPPC
24 363,20 € Eggro – farm, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 27/2014/HY
691/2014/NPPC
78 923,20 € SHP, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 68/2014/HY
698/2014/NPPC
53 467,90 € BRANKO SLOVAKIA, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 17/2014/HY
699/2014/NPPC
8 280,70 € Ing. Oto Valachovič – FERINA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 46/2014/HY
700/2014/NPPC
5 259,30 € Rimgal, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum