Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 25/2014/HY
684/2014/NPPC
24 813,70 € SPOHYPO Rimavská Sobota, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 23/2014/HY
690/2014/NPPC
48 104,70 € FARMAVET, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 62/2014/HY
695/2014/NPPC
6 349,80 € BLAUMONT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 15/2014/HY
697/2014/NPPC
4 929,50 € Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš – Príbeník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 72/2014/HY
701/2014/NPPC
10 274,30 € Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 3/2014/HY
705/2014/NPPC
18 619,10 € Agrodružstvo Kameničná Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 41/2014/HY
693/2014/NPPC
30 719,20 € MOVIS-AGRO AK, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 61/2014/HY
696/2014/NPPC
378 375,90 € Farma HYZA, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 45/2014/HY
685/2014/NPPC
5 148,40 € Agrofarma Staškov, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 60/2014/HY
686/2014/NPPC
22 683,90 € AGROPOINT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 20/2014/HY
687/2014/NPPC
57 309,30 € BIOGAL, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2014/HY
656/2014/NPPC
20 857,00 € Medzičilizie, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 8/2014/HY
657/2014/NPPC
287 224,40 € NOVOGAL, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 24/2014/HY
661/2014/NPPC
180 137,40 € JANEK, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 9/2014/HY
659/2014/NPPC
12 660,40 € Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2014/HY
658/2014/NPPC
88 666,10 € HYBRAV, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 26/2014/HY
660/2014/NPPC
19 536,60 € AGO, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 13/2014/HY
642/2014/NPPC
2 879,30 € Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 28/2014/HY
643/2014/NPPC
15 495,10 € UNI-CON KYSUCE, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 48/2014/HY
644/2014/NPPC
12 682,20 € Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum