Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 7/2014/HY
652/2014/NPPC
122 319,40 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 32/2014/HY
647/2014/NPPC
68 363,10 € Farma Janek, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 66/2014/HY
651/2014/NPPC
19 514,20 € AS-Avis, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 64/2014/HY
653/2014/NPPC
11 683,30 € Agrodružstvo Turňa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 49/2014/HY
654/2014/NPPC
5 406,50 € Družstvo Agrospol, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2014/HY
655/2014/NPPC
19 508,50 € Hydináreň Zámostie, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 40/2014/HY
648/2014/NPPC
45 234,30 € ProOvo, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 52/2014/HY
650/2014/NPPC
6 175,70 € HYFA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 54/2014/HY
645/2014/NPPC
20 206,60 € AGROSTAAR KB, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 4/2014/HY
646/2014/NPPC
60 315,90 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 39/2014/HY
649/2014/NPPC
8 382,00 € Ing. Pavel Kukla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 42/2014/HY
628/2014/NPPC
8 530,60 € Movos, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 67/2014/HY
631/2014/NPPC
422 290,00 € Hydina Slovensko, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 59/2014/HY
634/2014/NPPC
9 154,50 € HYTI, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 71/2014/HY
630/2014/NPPC
7 326,90 € BEST MEAT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 31/2014/HY
633/2014/NPPC
24 959,60 € Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 10/2014/HY
625/2014/NPPC
91 192,60 € Podnik živočíšnej výroby, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 22/2014/HY
626/2014/NPPC
113 846,90 € Hydina Súlovce, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 70/2014/HY
627/2014/NPPC
4 761,90 € PROFI ML, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2014/HY
629/2014/NPPC
10 644,20 € Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum