Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 57/2014/HY
632/2014/NPPC
3 936,10 € MJM KUCO, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. September 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 29/2014/HY
621/2014/NPPC
105 886,30 € Navi, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 866/2012/HY
866/2012/HY
2 496,60 € Hydina Slovensko s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 240/2012/HY
240/2012/HY
1 303,80 € KOMES PLUS, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 357/2012/HY
357/2012/HY
24,44 € Georgica s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.584/2012/HY
584/2012/HY
1 817,02 € Združené poľnohospodárske družstvo Poltár Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 945/2012/HY
945/2012/HY
4 618,22 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 969/2012/HY
969/2012/HY
1 766,26 € AGROPOINT, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 134/2012/HY
134/2012/HY
1 558,66 € AGROSTAAR KB s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 422/2012/HY
422/2012/HY
404,20 € TERRA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 131/2012/HY
131/2012/HY
671,63 € PD Dolné Saliby Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 316/2012/HY
316/2012/HY
191,29 € TATRA - AGROLEV, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 879/2012/HY
879/2012/HY
1 296,26 € BIOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 930/2012/HY
930/2012/HY
451,39 € Ing.Ľubomír Hulek Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 29/2012/HY
29/2012/HY
155,57 € Valéria Mihňák Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 911/2012/HY
911/2012/HY
2 033,41 € HRKO HOLDING, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 832/2012/HY
832/2012/HY
1 072,54 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 765/2012/HY
765/2012/HY
2 735,30 € ProOvo a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.203/2012/HY
203/2012/HY
228,50 € PD Sokolce Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.242/2012/HY
242/2012/HY
814,04 € Agrodružstvo Turňa Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.