Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.715/2012/HY
715/2012/HY
3 333,71 € SPOHYPO Rimav.Sobota, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 467/2012/HY
467/2012/HY
2 713,31 € Hybrav a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 771/2012/HY
771/2012/HY
783,49 € Ing. Oto Valachovič - FERINA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 510/2012/HY
510/2012/HY
31,96 € PD Hôrka nad Váhom Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 825/2012/HY
825/2012/HY
1 829,62 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 992/2012/HY
992/2012/HY
3 967,74 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 496/2012/HY
496/2012/HY
1 037,76 € Hybrav a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 731/2012/HY
731/2012/HY
256,62 € Poľnohospodárske družstvo Lipt.Osada Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 569/2012/HY
569/2012/HY
1 570,64 € ProOvo a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 123/2012/HY
123/2012/HY
351,18 € AGROSTAAR KB spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 386/2012/HY
386/2012/HY
888,77 € FARMAVET s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 827/2012/HY
827/2012/HY
172,96 € TEKRO Nitra s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 221/2012/HY
221/2012/HY
634,50 € PD Kolárovo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 110/2012/HY
110/2012/HY
10 612,58 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 903/2012/HY
903/2012/HY
386,81 € Vindružstvo Plachtince Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 482/2012/HY
482/2012/HY
454,49 € MOVOS, spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 90/2012/HY
90/2012/HY
862,92 € PD Čierne Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 190/2012/HY
190/2012/HY
270,72 € Agrodružstvo Kameničná Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.801/2012/HY
801/2012/HY
253,80 € MVDr.Jozef Karch Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.858/2012/HY
858/2012/HY
1 090,40 € HYDINA - ŠARUDY, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.