Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 849/2012/HY
849/2012/HY
1 692,00 € Róbert Gazdag - SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 871/2012/HY
871/2012/HY
548,96 € PD Vlára Nemšová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 117/2012/HY
117/2012/HY
805,58 € MEDZIČILIZIE, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 452/2012/HY
452/2012/HY
2 003,14 € Hybrav a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 716/2012/HY
716/2012/HY
818,70 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 213/2012/HY
213/2012/HY
1 463,58 € PD Kolárovo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 533/2012/HY
533/2012/HY
5 660,60 € NOVOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 304/2012/HY
304/2012/HY
4 595,45 € NOVOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 836/2012/HY
836/2012/HY
3 288,12 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 215/2012/HY
215/2012/HY
350,15 € Agrodružstvo Kameničná Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 205/2012/HY
205/2012/HY
344,51 € Agrodružstvo Kameničná Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 297/2012/HY
297/2012/HY
3 259,92 € Novogal a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 310/2012/HY
310/2012/HY
2 112,65 € Novogal a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 900/2012/HY
900/2012/HY
567,76 € FARMAVET s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 841/2012/HY
841/2012/HY
1 905,19 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 2/2012/HY
2/2012/HY
940,00 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 739/2012/HY
739/2012/HY
1 513,40 € PD Liptovké Revúce Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 838/2012/HY
838/2012/HY
432,40 € PPD Prašice Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.843/2012/HY
843/2012/HY
650,48 € Ing.Pavel Kukla Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 468/2012/HY
468/2012/HY
2 707,20 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.