Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 258/2012/HY
258/2012/HY
908,50 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 552/2012/HY
552/2012/HY
474,70 € Ing. Oto Valachovič - FERINA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 829/2012/HY
829/2012/HY
379,76 € Poľnohospodársko - podielnícke družstvo Prašice Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 194/2012/HY
194/2012/HY
602,07 € PD Kolárovo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 532/2012/HY
532/2012/HY
2 163,88 € Novogal a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 348/2012/HY
348/2012/HY
1 601,76 € FARMAVET s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 802/2012/HY
802/2012/HY
470,00 € HYFA s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 61/2012/HY
61/2012/HY
1 637,48 € Hydináreň Zámostie s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 618/2012/HY
618/2012/HY
302,40 € MJM KUCO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 978/2012/HY
978/2012/HY
441,80 € HYTI, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 546/2012/HY
546/2012/HY
3 808,79 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 91/2012/HY
91/2012/HY
495,38 € AGROFARMA Staškov s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 908/2012/HY
908/2012/HY
145,23 € AGROVITAL, p.d. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 173/2012/HY
173/2012/HY
2 598,63 € VAJEX a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 873/2012/HY
873/2012/HY
231,71 € BIOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 870/2012/HY
870/2012/HY
1 013,32 € PD Melčice - Lieskové Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 872/2012/HY
872/2012/HY
591,26 € BIOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 942/2012/HY
942/2012/HY
928,53 € PD Lieskovec Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.481/2012/HY
481/2012HY
858,32 € Liaharenský podnik, Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.86/2012/HY
86/2012/HY
1 118,13 € UNI - CON Kysuce, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.