Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 817/2012/HY
817/2012/HY
1 001,10 € Brova spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 844/2012/HY
844/2012/HY
1 054,68 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 878/2012/HY
878/2012/HY
2 286,08 € BIOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 490/2012/HY
490/2012/HY
789,60 € PD Veľké Zálužie Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 867/2012/HY
867/2012/HY
1 206,96 € PD Vlára Nemšová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 191/2012/HY
191/2012/HY
1 016,14 € PD Kolárovo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 661/2012/HY
661/2012/HY
2 506,00 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 89/2012/HY
89/2012/HY
418,76 € RD Stará Bystrica, družstvo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 396/2012/HY
396/2012/HY
349,68 € HYTI, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 65/2012/HY
65/2012/HY
728,97 € AGROLEHOTA s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 910/2012/HY
910/2012/HY
1 928,41 € Begokon, p.v.o.d. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 515/2012/HY
515/2012/HY
397,15 € PD Hôrka nad Váhom Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 880/2012/HY
880/2012/HY
242,52 € PD v Smoleniciach Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 860/2012/HY
860/2012/HY
221,84 € Jolana Chomová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 541/2012/HY
541/2012/HY
4 015,68 € NOVOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 479/2012/HY
479/2012/HY
1 507,76 € Hybrav a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.453/2012/HY
453/2012/HY
772,26 € Liaharenský podnik, Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.189/2012/HY
189/2012/HY
459,43 € Liaharenský podnik, Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 160/2012/HY
160/2012/HY
2 407,80 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 286/2012/HY
286/2012/HY
1 741,00 € AGO spol. s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.