Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 135/2012/HY
135/2012/HY
2 453,40 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 889/2012/HY
889/2012/HY
3 028,60 € SHP a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 892/2012/HY
892/2012/HY
214,32 € MORKY PETRÁNEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 897/2012/HY
897/2012/HY
2 554,90 € SHP a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.192/2012/HY
192/2012/HY
2 592,52 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 360/2012/HY
360/2012/HY
829,55 € Vindružstvo Plachtince Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.480/2012/HY
480/2012/HY
2 053,54 € Liaharenský podnik, Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 159/2012/HY
159/2012/HY
499,14 € JUEVOT s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 755/2012/HY
755/2012/HY
750,12 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 862/2012/HY
862/2012/HY
2 614,10 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.214/2012/HY
214/2012/HY
1 289,68 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.563/2012/HY
563/2012/HY
2 450,58 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 404/2012/HY
404/2012/HY
1 143,04 € Farma Zemplín s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.143/2012/HY
143/2012/HY
313,96 € REPASU Poľno farma s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 912/2012/HY
912/2012/HY
2 534,23 € SMARAGD, v.o.d. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 935/2012/HY
935/2012/HY
269,32 € MILKO, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 891/2012/HY
891/2012/HY
1 457,00 € SHP a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 856/2012/HY
856/2012/HY
364,25 € GLOBAL s.r.o. Košice Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 650/2012/HY
650/2012/HY
1 084,76 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 648/2012/HY
648/2012/HY
1 901,62 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.