Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 654/2012/HY
654/2012/HY
5 169,72 € Farma Janek, spol. s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 808/2012/HY
808/2012/HY
494,06 € BLAUMONT, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 120/2012/HY
120/2012/HY
1 531,03 € AS, AVIS, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 810/2012/HY
810/2012/HY
2 308,20 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 727/2012/HY
727/2012/HY
4 665,20 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 791/2012/HY
791/2012/HY
2 268,21 € MOVIS - AGRO, AK , spol. s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 996/2012/HY
996/2012/HY
926,84 € FARMAVET s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 418/2012/HY
418/2012/HY
1 050,92 € UNIVERZA, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.128/2012/HY
128/2012/HY
244,39 € Szabolcs Godány - SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.212/2012/HY
212/2012/HY
300,79 € Ing.Eva Tyukosová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 913/2012/HY
913/2012/HY
949,40 € HRKO HOLDING, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 906/2012/HY
906/2012/HY
568,24 € Begokon, p.v.o.d. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.498/2012/HY
498/2012/HY
1 832,40 € Liaharenský podnik, Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 653/2012/HY
653/2012/HY
553,66 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 742/2012/HY
742/2012/HY
444,62 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 865/2012/HY
865/2012/HY
1 663,80 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 235/2012/HY
235/2012/HY
1 524,23 € Rudolf Pöhm, Pöhm & Göbl Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 837/2012/HY
837/2012/HY
2 646,09 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 921/2012/HY
921/2012/HY
4 637,00 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.107/2012/HY
107/2012/HY
568,70 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.