Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.568/2012/HY
568/2012/HY
907,57 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 641/2012/HY
641/2012/HY
8 469,40 € NAVI spol. s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.588/2012/HY
588/2012/HY
711,17 € RIMGAL spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 904/2012/HY
904/2012/HY
1 626,67 € OVER, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 8/2012/HY
8/2012/HY
1 052,80 € SRD Nenince Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.835/2012/HY
835/2012/HY
9 418,42 € HYDINA SÚLOVCE, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
8. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 652/2012/HY
652/2012/HY
1 059,38 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
7. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 788/2012/HY
788/2012/HY
408,43 € HYDINÁR a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
7. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 848/2012/HY
848/2012/HY
786,78 € Pavo, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
7. Marec 2013
zmluva o poskytnutí služby č. 607/2012/HY
607/2012/HY
468,12 € Ján Kubus Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
7. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby č.562/2012/HY
562/2012/HY
2 408,28 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.