Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dohoda o hosťovaní
Z/2024/668/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Dr. Iván Alexander Urbina Medina Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/667/I/FMFI/DEK
50,00 € Bartosz Michalczuk Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/669/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Pavel Koten, Ph D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Apríl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš číslo Hu- 24-02- 21-DN-1
Z/2024/652/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/651/I/FMFI/DEK
1 260,00 € Sarah Márie Wingert Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/569/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Regina Rudawska, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/546/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Marec 2024
GRANT AGREEMENT Project 101158464 — COLOSSE
Z/2024/538/XI/FMFI/DEK
1 199 893,75 € European Research Executive Agency (REA), Masarykova univerzita (MUNI), ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI (UWB) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Marec 2024
Consortium Agreement
Z/2024/524/IX/FMFI/DEK
0,00 € Masarykova univerzita (MUNI), ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI (UWB) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Marec 2024
Cooperation Agreement for implementation of the project PlaTechMedi concluded according to Section 269 Subsection 2 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended
Z/2024/520/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Marec 2024
Dohoda o realizácii spoločného výskumu
Z/2024/516/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav hydrológie SAV, v. v. i. v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 102-24/2024
Z/2024/510/III/FMFI/DEK
158,56 € Nobius, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Marec 2024
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2024/495/VIII/FMFI/DEK
500,00 € SOITRON, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/475/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Vlastimil Vojáček, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Marec 2024
Dohoda o hosťovaní
Z/2024/452/XIV/FMFI/DEK
1 448,00 € Dr. Amina Khatun Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/448/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Petr Štépánek, Ph D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z/2024/397/II/FMFI/DEK
13 911,50 € Pfeiffer Vacuum Austria GmbH. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/393/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Jiŕí Borovička, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0050
Z/2024/395/XI/FMFI/DEK
4 784,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Február 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/360/I/FMFI/DEK
3 944,00 € JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky