Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Október
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
RD/2021/2169/III/FMFI/OCOZ
32 486,75 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME
Z/2021/1975/IV/FMFI/DEK
369,20 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
September
2021
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0111
Z/2021/1989/IX/FMFI/DEK
30 000,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vie Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/1974/IV/FMFI/DEK
14,40 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
September
2021
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-20-0425
Z/2021/1876/XIII/FMFI/DEK
55 200,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
September
2021
Dohoda o hosťovaní
Z/2021/1873/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Jean Paul Zerafa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0353
Z/2021/1875/XIII/FMFI/DEK
169 986,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
September
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1862/III/FMFI/OCOZ
19 240,08 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
September
2021
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 03/2021
D/2021/1849/I/FMFI/DEK
7 340,40 € TLAKSYSTÉM – KOMPAKT, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
September
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1832/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. Ing. Jozef Kaiser, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0374 FMFI UK
Z/2021/1819/IX/FMFI/DEK
27 000,00 € Ústav hydrológie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1818/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb
Z/2021/1703/III/FMFI/DEK
7 200,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Z/2021/1705/XIV/FMFI/DEK
0,00 € aSc Applied Sortware Consultants, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1701/I/FMFI/FMFI_UK
100,00 € RNDr. Božena Šerá, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1702/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Dr. Markus Holzer Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o bezodplatnej spolupráci
Z/2021/1704/IX/FMFI/DEK
0,00 € aSc Applied Sortware Consultants, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17.
August
2021
Dodatok ku kúpnej zmluve č. Z20217123_Z uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
D/2021/1621/II/FMFI/DEK
0,00 € Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1555/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »