Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
Z/2024/117/XIV/FMFI/DEK
300,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Január 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 363747165
Z/2024/111/IV/FMFI/DEK
227,80 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2024
POISTNÁ ZMLUVA o Zdravotnom poistení cudzincov SAFETY
Z/2024/99/III/FMFI/DEK
541,68 € Union poisťovňa, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Január 2024
Dohoda o hosťovaní
Z/2024/65/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Dr. Savita VERMA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Január 2024
Memorandum of Understanding
Z/2024/74/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Donetsk Inštitúte for Physics and Engineering named after 0.0. Galkin of the National Academy of Sciences of Ukraine (DonPhTI NAS of Ukraine) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Január 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/29/I/FMFI/DEK
100,00 € Václav Maněna Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Január 2024
AGREEMENT between Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) and Comenius University Bratislava
Z/2024/6/IX/FMFI/DEK
0,00 € Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Január 2024
Agreement between Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT and Comenius University Bratislava
Z/2024/5/IX/FMFI/DEK
0,00 € Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. December 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/3146/XI/FMFI/DEK
0,00 € Johannes Kepler University Linz Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. December 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš číslo Hu- 23-12-04-DN-1
Z/2023/3085/IV/FMFI/DEK
593,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. December 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/3067/XI/FMFI/DEK
0,00 € University ofVienna Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. December 2023
THE ĽETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/3068/XI/FMFI/DEK
0,00 € Technische Universität Wien Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. December 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Z/2023/3047/III/FMFI/DEK
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2023
ZMLUVA O DIELO
Z/2023/3025/I/FMFI/DEK
6 500,00 € EIRL-LORRAIN Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. December 2023
PURCHASE CONTRACT concluded underthe provisions of Section 409 et seq of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (hereinafter referred to as the “Commercial Code”
Z/2023/2984/II/FMFI/DEK
210 000,00 € Měřicí technika Morava s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-02-DN-1
Z/2023/2976/IV/FMFI/DEK
207,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-03-DN-1
Z/2023/2974/IV/FMFI/DEK
138,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-01-DN-1
Z/2023/2975/IV/FMFI/DEK
897,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2950/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Bernard Gitura Kimani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2951/I/FMFI/DEK
617,00 € Tomáš Kubla Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky