Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
August
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0566
Z/2021/1525/XI/FMFI/DEK
148 388,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2021/1509/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Chandu Byram Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1507/II/FMFI/DEK
14 961,60 € Seed Cognitiva - Robotics Innovation, Lda Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1433/I/FMFI/DEK
4 788,00 € Axel SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1459/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Ing. Andrey Shukurov, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1458/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Nikolaos Theodoulidis, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1457/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1442/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Mgr. Pavel Slavíček, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1441/I/FMFI/DEK
100,00 € Joanna Pawlat, PhD. D.Sci. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1424/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1426/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1423/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0311
Z/2021/1413/XI/FMFI/DEK
100 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1379/I/FMFI/DEK
7 800,00 € LANDVARIA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
Júl
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1368/III/FMFI/OCOZ
30 808,12 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Júl
2021
Zmluva o partnerstve
Z/2021/1352/XIV/FMFI/DEK
0,00 € STATON, s.r.o.; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Júl
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0612
D/2021/1325/XI/FMFI/DEK
0,00 € Centrum vedecko-technickych informácií Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Júl
2021
AGREEMENT
Z/2021/1295/XI/FMFI/DEK
0,00 € INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1287/II/FMFI/DEK
29 300,00 € FID GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1266/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »