Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
110/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
19. Február 2024
Kúpna zmluva
135/2024
25 400,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
39/2024
720,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23636739
111/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001354-062
589/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
13. Február 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 59/3 v k. ú. Pečovská Nová Ves
126/2024
1 540,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
12. Február 2024
Zmluva o dielo
120/2024
26 300,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
116/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
70/2024
720,00 € WeBelka, n.o. Obec Pečovská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
107/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva o dielo na poskytnutie služby: externý manažment - implementácia projektu
105/2024
4 500,00 € Peter Paľa - PROJEKT Obec Pečovská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
89/2024
12 319,20 € František Hvizda - HM-comp Obec Pečovská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00141/2024-PKZO-B40020/24.00
35/2024
230,16 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o dielo - Prístupová komunikácia do areálu bývalej tehelne v obci Pečovská Nová Ves
619/2023
41 605,19 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1210/2024-M_ODFSS
61 848,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
16. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017
614/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Pečovská Nová Ves
644/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Pečovská Nová Ves
644/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4000370124
9/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. Január 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004024 zo dňa 27.01.2021
D01_SEP-IMRK2-2020-004024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves