Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o grantovom účte
573/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
16. November 2023
Nájomná zmluva
560/2023
0,00 € Ján Šveda, Ingrid Švedová Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
566/2023
21 000,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2067
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
565/2023
3 580,00 € FUN AGENCY, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
845876008-1-2023-ZVB
330,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
30/2023
720,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Pečovská Nová Ves
10. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20203865
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Pečovská Nová Ves
2. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231017073
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
26. Október 2023
Zmluva o finančnom dare
544/2023
100,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
543/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012003
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
202307
4 400,00 € RVM audit, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000261121 zo dňa 02.12.2021
510/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Kúpna zmluva
527/2023
75 309,60 € BDV Trade, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Zmluva o dielo
486/2023
9 000,00 € Kyvadielko o.z. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
530/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Kúpna zmluva
526/2023
78 028,80 € František Hvizda - HM-comp Obec Pečovská Nová Ves
13. Október 2023
Dodatok č. 13 k poistnej zmluve 0109000553
524/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora
523/2023
9 800,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves