Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012003
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
202307
4 400,00 € RVM audit, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000261121 zo dňa 02.12.2021
510/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Kúpna zmluva
527/2023
75 309,60 € BDV Trade, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Zmluva o dielo
486/2023
9 000,00 € Kyvadielko o.z. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
530/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Kúpna zmluva
526/2023
78 028,80 € František Hvizda - HM-comp Obec Pečovská Nová Ves
13. Október 2023
Dodatok č. 13 k poistnej zmluve 0109000553
524/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora
523/2023
9 800,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Kúpna zmluva
515/2023
16 875,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0032-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2023
Doplnená
831 910,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0033-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0033-PRB/2023
51 540,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/308/2023
700/308/2023/ZZ
1 321 814,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/309/2023
102 830,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/309/2023
700/309/2023/ZZ
133 679,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/308/2023
1 016 780,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
2. Október 2023
Kúpna zmluva
498/2023
11 003,70 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 0109000553
483/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 12 k poistnej zmluve 0109000553
484/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves