Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
56885594
22,50 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves - I. etapa
455/2023
6 880,00 € Ing. Marek Petrík - PROJEKCIA Obec Pečovská Nová Ves
28. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22630711
445/2023-5
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
24. August 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93/365
525 906,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
23. August 2023
Zmluva o dielo - Obnova multifunkčných ihrísk v obci Pečovská Nová Ves
449/2023
6 944,93 € VAAT spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. August 2023
Kúpna zmluva
Z20238868_Z
Zrušená
34 500,00 € IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG1-72-74 zo dňa 28.11.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
68/2023-2
117 081,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
16. August 2023
Mandátna zmluva - stavebný dozor - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.
446/2023
1 950,00 € Ing. arch. Marek Józef Gryglak - STRIX Obec Pečovská Nová Ves
15. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/07005/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves
14. August 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071BLG1-72-74 zo dňa 28.11.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
2344/2023
117 081,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A20927011
445/2023-2
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22616206
445/2023-1
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A21555467
445/2023-3
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A21667466
445/2023-4
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
9. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYG9-91-108
2271/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
439/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
1. August 2023
Zmluva č. 1398/2023/OPR o poskytnutí dotácie
194/2023
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
31. Júl 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303004407 zo dňa 01.06.2019
397/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Júl 2023
Dohoda č. 23/37/010/134
408/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
28. Júl 2023
ZMLUVA č. 1398/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1398/2023/OPR
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves