Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Darovacia zmluva
PNV-2022/100-OCÚ
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
264/2023
Doplnená
12 892,80 € EKOPRIM s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Pečovská Nová Ves - bytový dom 4 x 12 B.J.
246/2023
Doplnená
2 104 467,70 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93
553 585,86 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190056748
26,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu
150/16/2023/závod PO
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/37/054/527
213/2023
Doplnená
3 080,70 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
203/2023
Doplnená
21 600,00 € NUMERAL, spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
27. Marec 2023
Kúpna zmluva
202/2023
1 997,45 € APL plus, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
189/2023
3 676,32 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
190/2023
4 863,96 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. Marec 2023
Mandátna zmluva
168/2023
11 190,00 € BPA INVEST s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci NP Aktivácia ZUoZ, Opatrenie č. 3
23/37/054/148
2 467,02 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
23. Február 2023
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
0136200083
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Pečovská Nová Ves
23. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
148/2023
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny č. 131202218
131202218
2 300,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Pečovská Nová Ves
20. Február 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000824201O
105/2023
79,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
6/2023
2 880,00 € Seniorvital, n. o. Obec Pečovská Nová Ves
16. Február 2023
Poistná zmluva č. 3559008572 - Zaradenie motorového vozidla do súboru
129/2023-2
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
16. Február 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C 151 s príslušenstvom
128/2023
48 000,00 € NUMERAL, spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves