Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG7-72-74 zo dňa 28.11.2022
68/2023
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
25. Júl 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLG1-72-74 zo dňa 28.11.2022
1997/2023
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. Júl 2023
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
56878243
22,50 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CYG9-91-108
195/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
30. Jún 2023
Dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 1095/2021
Dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 1095/2021
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
371/2023
19 680,00 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
13. Jún 2023
Zmluva o dielo - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.
355/2023
Doplnená
166 700,27 € Molčan Marian, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Jún 2023
Zmluva o dodávke plynu
9107159237
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb "Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves - externý manažment"
340/2023
19 152,00 € ADAMČÁK, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
16. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000829736Y
303/2023
79,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8006830423
295/2023
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2023/212 - Pečovská Nová Ves, 4 BD - NN vedenie
ZoP/2023/212
8 865,79 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
5. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, Pečovská Nová Ves
285/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 365 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
277/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018 - Duchovná tradícia spája naše cesty
275/2023
0,00 € Metrostav a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018 - Duchovná tradícia spája naše cesty
276/2023
760 225,85 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
27. Apríl 2023
Dohoda č. 23/37/054/2158
271/2023
3 969,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2019
259/2023-1
0,00 € HYCA s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2019
259/2023-2
0,00 € HYCA s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
265/2023
9 000,00 € SALT TS s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves