Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, Pečovská Nová Ves
285/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 365 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
277/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018 - Duchovná tradícia spája naše cesty
275/2023
0,00 € Metrostav a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018 - Duchovná tradícia spája naše cesty
276/2023
760 225,85 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
27. Apríl 2023
Dohoda č. 23/37/054/2158
271/2023
3 969,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2019
259/2023-1
0,00 € HYCA s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2019
259/2023-2
0,00 € HYCA s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
265/2023
9 000,00 € SALT TS s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2023
Darovacia zmluva
PNV-2022/100-OCÚ
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
264/2023
Doplnená
12 892,80 € EKOPRIM s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Pečovská Nová Ves - bytový dom 4 x 12 B.J.
246/2023
Doplnená
2 104 467,70 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93
553 585,86 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190056748
26,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu
150/16/2023/závod PO
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/37/054/527
213/2023
Doplnená
3 080,70 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
203/2023
Doplnená
21 600,00 € NUMERAL, spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
27. Marec 2023
Kúpna zmluva
202/2023
1 997,45 € APL plus, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
189/2023
3 676,32 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
190/2023
4 863,96 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. Marec 2023
Mandátna zmluva
168/2023
11 190,00 € BPA INVEST s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves