Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Kúpna zmluva
515/2023
16 875,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0032-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2023
831 910,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0033-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0033-PRB/2023
51 540,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/308/2023
700/308/2023/ZZ
1 321 814,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/309/2023
102 830,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/309/2023
700/309/2023/ZZ
133 679,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/308/2023
1 016 780,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
2. Október 2023
Kúpna zmluva
498/2023
11 003,70 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 0109000553
483/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 12 k poistnej zmluve 0109000553
484/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o podmienkach odpojenia / zrušenia plynárenského zariadenia a úhrade ceny za plynárenské zariadenie
293/2023
686,16 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
18. September 2023
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 0109000553
481/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie
2409205747
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie
2409205748
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_020 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_pop3MŠ_PKBB_020
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
12. September 2023
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
DO3_SEP-IMRK3-2021/004237
59 492,20 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
11. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239605_Z
32 981,01 € Motor-Car Prešov, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
31. August 2023
Zmluva o finančnom dare
382/2023
200,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves