Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
89/2024
12 319,20 € František Hvizda - HM-comp Obec Pečovská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00141/2024-PKZO-B40020/24.00
35/2024
230,16 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o dielo - Prístupová komunikácia do areálu bývalej tehelne v obci Pečovská Nová Ves
619/2023
41 605,19 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1210/2024-M_ODFSS
61 848,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
16. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017
614/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Pečovská Nová Ves
644/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Pečovská Nová Ves
644/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4000370124
9/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. Január 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004024 zo dňa 27.01.2021
D01_SEP-IMRK2-2020-004024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
514/2023
20 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
4. Január 2024
Dodatok č. 16 k poistnej zmluve 0109000553
7/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
2. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4002901223
615/2023
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
29. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí
468/2023
659,86 € Nadácia Milana Rastislava Štefánika Obec Pečovská Nová Ves
20. December 2023
Dodatok č. 15 k poistnej zmluve 0109000553
609/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
18. December 2023
Dodatok č. 14 k poistnej zmluve 0109000553
608/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
514/2023
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1534/2023/UZ
1534/2023/UZ
100 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
7. December 2023
Darovacia zmluva
592/2023-1
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Pečovská Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
592/2023-2
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Pečovská Nová Ves
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
845 876 008-1-2023-ZVB
396,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves