Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení fotografií Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
49/2024
2 400,00 € Matej Jánošík Mesto Nová Baňa
23. Február 2024
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 51/2024/Tajch
48/2024
0,00 € Ladislav Krištof Mesto Nová Baňa
16. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 21/6/2024
46/2024
12,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
16. Február 2024
ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY PRE UŽÍVATEĽOV SÚSTAVY PREVÁDZKUJÚCICH ELEKTROENERGETICKÉ ZARIADENIE SLÚŽIACE NA VÝROBU ALEBO USKLADŇOVANIE ELEKTRINY Číslo zmluvy: 202402-D10kW-0007
47/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a zabezpečení zdravotného dohľadu pre zamestnancov
45/2024
400,00 € INMEDplus s.r.o Mesto Nová Baňa
14. Február 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17/16/2012 zo dňa 31.01.2012 a jej Dodatkov č. 1,2 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
44/2024
750,00 € Materské centrum GAŠPARKO Mesto Nová Baňa
13. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 78/6/2024
42/2024
80,00 € Mgr. Martina Štrbová PhD. Mesto Nová Baňa
13. Február 2024
Dodatok č. 4 k NÁJOMNEJ ZMLUVE o nájme nebytových priestorov a priľahlých pozemkov č. 13/15/2020
43/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Mesto Nová Baňa
9. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 2/2024
38/2024
0,00 € Jarmila Džanajová Mesto Nová Baňa
9. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R07 2024
40/2024
120,00 € Marek Baluch Mesto Nová Baňa
9. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R04 2024
41/2024
360,00 € HOPRO s.r.o. Mesto Nová Baňa
9. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R10 2024
39/2024
60,00 € STRONG SPORT ARENA, MARTIN LENART Mesto Nová Baňa
7. Február 2024
Darovacia zmluva
37/2024
238,94 € APaluška-auto, s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R06 2024
33/2024
30,00 € MS GROUP SK s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. Február 2024
Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019036
36/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková sloločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
5. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R08 2024
34/2024
55,00 € Jarmila Džanajová Mesto Nová Baňa
5. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R05 2024
32/2024
30,00 € Ing. Henrieta Kilíková Mesto Nová Baňa
5. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R09 2024
35_2024
120,00 € Antik Telecom, s.r.o. Mesto Nová Baňa
26. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus
31/2024
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Nová Baňa
26. Január 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/00179/004
28/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa