Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
133
0,00 € Marušková Viera rod. Polcová Mesto Nová Baňa
10. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
138/2024
0,00 € Bartoš Karol Mesto Nová Baňa
10. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
136/2024
0,00 € Gajdoš Ján Mesto Nová Baňa
10. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
135/2024
0,00 € Adámeková Helena rod. Polcová Mesto Nová Baňa
10. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
137/2024
0,00 € Mgr. Kočalková Ditteová Barbora, rod. Ditteová Mesto Nová Baňa
10. Máj 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R13 2024
132/2024
30,00 € Kvetoslava Erbenová , s.r. o. Mesto Nová Baňa
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Tlmače na Centrum voľného času Nová Baňa na rok 2024 Císlo zmluvy o poskytnutí dotácie: 16/2024-D
131/2024
30,00 € Mesto Tlmače Mesto Nová Baňa
6. Máj 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/00179/007
130/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
3. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 3/2024
129/2024
3,20 € Libuša Adamková, rod. Hrebíčková Mesto Nová Baňa
2. Máj 2024
Zmluvač. 8/2024 O poskytnutí dotácie z rozpoétu obce Dolné Vestenice
128/2024
60,00 € Obec Dolné Vestenice Mesto Nová Baňa
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva
127/2024
1 500,00 € gd-Team, a.s. Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO 06-01591
126/2024
12 000,00 € VODOTIKA, a. s. Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY: Prevádzkový dohľad Číslo Zmluvy: JSS-004409. 00
125/2024
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovatía s.r. o. Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-460-01521
124/2024
3 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Nová Baňa
23. Apríl 2024
Zmluva č. 0183/2024 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Nová Baňa: Nová Baňa, Brehy – kanalizáci
122/2024
0,00 € Stredosloveská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
23. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii medzinárodných cyklistických pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE RACE GRAND PRIX SLOVAKIA, Nová Baňa
123/2024
0,00 € VRCHY SK, o.z. Mesto Nová Baňa
22. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4/2024
121/2024
Doplnená
90,00 € Jana Kocianová Mesto Nová Baňa
22. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2024
120/2024
3,08 € Július Kozárik Mesto Nová Baňa
19. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č.02/2024/ŠU
119/2024
42,00 € Cecília Tencerová Mesto Nová Baňa
17. Apríl 2024
Príloha č. 8 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorenej dňa 22.2.2016
116/2024
650,00 € Mesto Levice Mesto Nová Baňa