Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 10/2023
265/2023
0,00 € Oliver Polc Mesto Nová Baňa
15. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
264/2023
0,00 € Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie Mesto Nová Baňa
11. August 2023
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy 21/p/2023
263/2023
13 600,00 € Libuša Adamková, Vladimír Švoňava, Klaudia Švoňavová Mesto Nová Baňa
9. August 2023
Kúpna zmluva
262/2023
8 460,00 € Nunofia s.r.o. Mesto Nová Baňa
2. August 2023
Nájomná zmluva
261/2023
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
2. August 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R12 2023
256/2023
60,00 € Dáša Šmikniarová, DIS. art Mesto Nová Baňa
1. August 2023
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
257/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
1. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: 159604
259/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
1. August 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
260/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
1. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A6737428
258/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
31. Júl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 9/2023
255/2023
5,22 € Martina Adamková Mesto Nová Baňa
31. Júl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 10/2023
254/2023
47,88 € Ing. Radoslav Kasan Mesto Nová Baňa
28. Júl 2023
Dohoda o skončení nájmu Nájomnej zmluvy č. 34/2008/P zo dňa 1.7.2008 a Dodatku č. 1
253/2023
0,00 € C&C Company, s.r.o. Mesto Nová Baňa
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/135
252/2023
594 158,99 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
21. Júl 2023
K ú p n a z m l u v a 25/p/2023
249/2023
503,13 € Renata Čaklošová, Iveta Antalová, Ľudmila Holúbeková, Ľudmila Jakalová Mesto Nová Baňa
21. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
250/2023
170 528,12 € TONEX stavby s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYH5-91-108
1907/2023
449 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
19. Júl 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/007
247/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
19. Júl 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
248/2023
0,00 € Obec Veľká Lehota Mesto Nová Baňa
19. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - doplňujúci vodný zdroj pre SKV Žarnovica
66/2023
0,00 € Obec Veľká Lehota Mesto Nová Baňa