Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
99/2024
740 456,42 € STRABAG s.r.o. Mesto Nová Baňa
22. Marec 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovské Nemce uzatvorenej dňa 7.3.2014
98/2024
360,00 € Obec Tekovské Nemce Mesto Nová Baňa
22. Marec 2024
Príloha č. 8 k Zmluve o poskytovaní fina. dotácie z rozpočtu obce Malá Lehota uzatvorenej dňa 02.06.2016
24/2024
60,00 € Obec Malá Lehota Mesto Nová Baňa
22. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 3/2024
97/2024
100,00 € OZ Štálanská slamienka Mesto Nová Baňa
20. Marec 2024
Príloha č. 12 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudno nad Hronom uzatvorenej dňa 5.12.2013
94/2024
660,00 € Obec Rudno nad Hronom Mesto Nová Baňa
20. Marec 2024
Z M L U V A č. 3/2024 - SOC o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022
95/2024
500,00 € eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí Územie Banská Bystrica - Rožňava Mesto Nová Baňa
20. Marec 2024
Príloha č. 9 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Voznica uzatvorenej dňa 29.11.2013
96/2024
60,00 € Obec Voznica Mesto Nová Baňa
19. Marec 2024
Nájomná zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti
93/2024
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa Mesto Nová Baňa
15. Marec 2024
Z M L U V A č. 2/2024 - SOC o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022
92/2024
500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Mesto Nová Baňa
15. Marec 2024
Príloha č. 8 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Malá Lehota uzatvorenej dňa 2.6.2016
90/2024
60,00 € Obec Malá Lehota Mesto Nová Baňa
15. Marec 2024
Z M L U V A č. 1/2024 - SOC o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022
91/2024
500,00 € Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých Mesto Nová Baňa
13. Marec 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/00179/005
89/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
11. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
88/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nová Baňa
11. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
86/2024
276,95 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
87/2024
671,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 24/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
85/2024
500,00 € Združenie športových rybárov Nová Baňa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 7/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
84/2024
500,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. zmluvy: UCO2023/OL2190
83/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 12/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
82/2024
Doplnená
400,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Číslo zmluvy: ZOSOIO/2024
79/2024
0,00 € Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja Mesto Nová Baňa