Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
87/2024
671,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 24/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
85/2024
500,00 € Združenie športových rybárov Nová Baňa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 7/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
84/2024
500,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. zmluvy: UCO2023/OL2190
83/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 12/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
82/2024
Doplnená
400,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Číslo zmluvy: ZOSOIO/2024
79/2024
0,00 € Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
Z M L U V A č. 26/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
78/2024
500,00 € SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena é. 5/2024
80/2024
0,00 € APaluška-auto, s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
Z M L U V A č. 15/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
81/2024
500,00 € OZ DC & K Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 19/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
75/2024
4 300,00 € Tenisový klub Tajch Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 25/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
76/2024
400,00 € Novobanské ľadové medvede Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 13/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
72/2024
500,00 € Novobanský banícky spolok Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 77/6/2024
77/2024
3,00 € Bc. Tomáš Čákovský Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 18/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
73/2024
500,00 € TJ Slovan Nová Baňa Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 14/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
74/2024
300,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 17/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
69/2024
6 400,00 € ŠK Karate Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 22/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
70/2024
4 100,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 16/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
71/2024
300,00 € Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej strednej školy Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 9/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
66/2024
500,00 € Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 8/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
67/2024
600,00 € Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa