Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva č. 413/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
285/2023
1 451,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
12. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/008
287/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad
281/2023
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o Mesto Nová Baňa
11. September 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R13 2023
282/2023
40,00 € Adam Libárik ATAXI Mesto Nová Baňa
11. September 2023
Dohoda o skončení nájmu Nájomnej zmluvy č. 4/1996
284/2023
0,00 € Jozefína Šuhajdová, rod. Tencerová Mesto Nová Baňa
6. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 27/2023
280/2023
0,63 € Ing. Tomáš Krištof, rod. Krištof Mesto Nová Baňa
5. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 11/2023
279/2023
90,00 € Novobanskí Patrioti, občianske združenie Mesto Nová Baňa
4. September 2023
Zmluva o spracovaní agendy verejného obstarávania uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
278/2023
0,00 € Technické služby mesta Nová Baňa Mesto Nová Baňa
30. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 3/4/2023
276/2023
1,00 € MAMYAMY Mesto Nová Baňa
30. August 2023
ZMLUVA O DIELO Č. 02/2023/ŠU
275/2023
157 922,30 € MVK mont, s.r.o. Mesto Nová Baňa
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 03/2023/ŠU
277_2023
Doplnená
73 866,37 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Nová Baňa
28. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 16/6/2023
274//2023
581,45 € Stehlík Family s.r.o. Mesto Nová Baňa
28. August 2023
Z á m e n n á z m l u v a č. 26/2023
273/2023
Doplnená
0,00 € Timotej Tencer Mesto Nová Baňa
25. August 2023
Nájomná zmluva č. 13/2023
272/2023
0,00 € LTK Solutions, s.r.o. Mesto Nová Baňa
23. August 2023
Komisionárska zmluva č. 2/2023
269/2023
0,00 € Mária Debnárová ART Mesto Nová Baňa
23. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 12/2023
270/2023
135,00 € Roman Holý a Ing. Marius Král Mesto Nová Baňa
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04060
268/2023
4 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Nová Baňa
18. August 2023
Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
266/2023
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakch Slovenska, OZ Mesto Nová Baňa
18. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 34/2023/P
267/2023
60,00 € LEHMANN INVEST spol. s r.o. Mesto Nová Baňa
15. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 10/2023
265/2023
0,00 € Oliver Polc Mesto Nová Baňa