Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2023
326/2023
4 750,00 € Anna Benčová Mesto Nová Baňa
7. November 2023
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu
325/2023
0,00 € Grant Consulting, s.r.o. Mesto Nová Baňa
31. Október 2023
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
324/2023
5 000,00 € Rimskokatolícka Cirkev, farnosť narodenia Panny Márie Mesto Nová Baňa
26. Október 2023
Darovacia zmluva č. 07/2023/Šu
322/2023
1 000,00 € Nova Montania - regionálny rozvoj Mesto Nová Baňa
26. Október 2023
Darovacia zmluva č. 06/2023/Šu
323/2023
2 314,00 € Občianske združenie Nová Baňa Mesto Nová Baňa
26. Október 2023
Zmluva č. 28/2023 - SO
321/2023
250,00 € Športový klub POOLO Mesto Nová Baňa
20. Október 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202325
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa Denné centrum seniorov - Lipa
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 03 31
319/2023
2 700,00 € Nadácia TIPSPORT Mesto Nová Baňa
20. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 202325
320/2023
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
18. Október 2023
Z M L U V A č. 27/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
317/2023
1 660,00 € Tenisový klub Tajch Mesto Nová Baňa
18. Október 2023
Z M L U V A č. 26/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
318/2023
1 660,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
18. Október 2023
Z M L U V A č. 24/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
316/2023
1 660,00 € ŠK Karate Nová Baňa Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA
313/2023
500,00 € Essity Slovakia s.r.o Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
Z M L U V A č. 25/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
314/2023
1 660,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/135/402
315/2023
594 158,99 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Nová Baňa
13. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 77/6/2023
312/2023
0,00 € Bc. Tomáš Čákovský Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
K ú p n a z m l u v a 21/p/2023
309/2023
13 300,00 € Libuša Adamková, rod. Hrebíčková, Vladimír Švoňava, rod. Švoňava, Klaudia Švoňavová, rod. Vallová Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R16 2023
311/2023
0,00 € MS GROUP SK s.r.o. Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 15/2023
310/2023
150,00 € Svetlana Kamenská Mesto Nová Baňa
9. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č.05/2023/ŠU
308/2023
255,00 € Cecília Tencerová Mesto Nová Baňa