Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Z M L U V A č. 3/2023 - SOC o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022
241/2023
250,00 € eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí Územie Banská Bystrica - Rožňava Mesto Nová Baňa
11. Júl 2023
K ú p n a z m l u v a 21/p/2023
238/2023
13 300,00 € Libuša Adamková, Vladimír Švoňava, Klaudia Švoňavová Mesto Nová Baňa
11. Júl 2023
K ú p n a z m l u v a 22/p/2023
240/2023
2 673,22 € Rudolf Bielik, Mária Bieliková Mesto Nová Baňa
11. Júl 2023
K ú p n a z m l u v a 24/p/2023
239/2023
967,46 € MI-VI s.r.o. Mesto Nová Baňa
10. Júl 2023
K ú p n a z m l u v a 23/p/2023
237/2023
Doplnená
0,00 € APaluška-auto, s.r.o. Mesto Nová Baňa
6. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č.1/2023/OKŠ
236/2023
826,00 € Mgr. art. Frederika Brodzianska Mesto Nová Baňa
4. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie číslo 9489001029
235/2023
39,79 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mesto Nová Baňa
3. Júl 2023
ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb č. 22/2023-1 uzavretá podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením Všeobecne záväzného nariadenia BBSK
233/2023
0,00 € Domov sociálnych služieb „HRABINY“ Mesto Nová Baňa
3. Júl 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u podľa Nájomnej zmluvy č. 6/2021
232/2023
0,00 € OZ Novobanskí Patrioti Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 37/2023/Tajch
230/2023
0,00 € M&M finance s.r.o. Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 76/2023
222/2023
60,00 € Nova Montania – regionálny rozvoj Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva č. 815/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
225/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva č. 818/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
228/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Nájomná zmluva
223/2023
1 200,00 € Stredná odborná škola obchodu a slúžieb Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 9/2023/Tajch
224/2023
0,00 € Peter Lukačko Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva č. 816/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
226/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva č. 817/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
227/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
215/2023
0,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/23/00179/006
214/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
220/2023
20 628,00 € A4A Grant, s.r.o. Mesto Nová Baňa